Helgum (Hlm)

Den drygt 10 kilometer långa Helgumssjön ligger i nordväst-sydostlig riktning och är liksom övriga delar av nedre Faxälven omgiven av jordbrukslandskap. I Helgumsbyn på sjöns västra sida nära norra änden finns sockenkyrkan från 1790-tal. I och med järnvägens ankomst till bygden fick den ett nytt centrum vid sjöns södra ände där ett stationssamhälle kom att växa fram. Namnet Helgum tros komma av ordleden helig och hem och har alltså spridits från kyrkbyn till bygden och sedan också till det nya stationssamhället, det senare går dock än idag ibland under namnet Valviken efter sjöviken intill. Samhället präglas av flertalet stora trähus framför allt vid gatan som följer bangårdens norra sida i den tätare bebyggelsen ner mot Helgumssjön.

Helgums station öppnades samtidigt med bansträckan Ragunda–Sollefteå den 1 oktober 1886. Ett stationshus med två våningar och valmat sadeltak uppfördes mitt på bangårdens södra sida liknande den modell som man än idag kan se i Ragunda, huset fick senare också en lägre påbyggnad på västra gaveln. Öster om stationshuset fanns bostadshus och banmästarstuga, dessa finns kvar idag men av det gamla stationshuset återstår inget. Godshanteringen i Helgum lades ner 1974 och persontrafiken försvann i juni 1986 när den lokala persontrafiken på sträckan Bräcke–Långsele lades ned. På slutet av stationens bemannade tid användes en modernare mindre stationsbyggnad som byggts till den västligaste av de magasinsbyggnader som ligger på bangårdens norra sida. Denna byggnad som låg nästan mitt emot det gamla stationshuset finns kvar idag, om än i ganska dåligt skick.

Bangården i Helgum ligger i östvästlig riktning och har idag tre spår med nummer 3–5 och spår 4 som normalhuvudspår i mitten. Numreringen utgår från norra sidan, d.v.s. från den kvarvarande stationsbyggnaden, här finns också den outnyttjade del av bangården som tidigare hyste spår 1 och 2. Bangården är i huvudsak rak, men i västra änden finns en svag kurva där spåren rundar Helgumssjöns sydligaste vik. Växlarna i västra bangårdsänden ligger i slutet av kurvan medan södra driftplatsgränsen ligger på den följande korta raklinjen. Strax öster om kurvan finns också en plankorsning där huvudvägen genom samhället norr om bangården korsar bangårdens tre spår.

I Helgum har det också funnits ett hamnspår som utgick västerut från bangården längs med dess norra sida och sedan vidare mot nordväst längs Helgumssjöns strand. På Helgumssjön och Faxälven vidare norrut mot Ramsele förekom nämligen en livlig ångbåtstrafik som inkluderade både gods- och persontrafik. Genom hamnspåret kunde gods omlastas från järnväg till ångbåt mot Edsele och Ramsele. Ångbåtarna från Helgum gick till Edsvik strax söder om Edsele varefter landtransport fick företas förbi forsen där innan färden kunde gå vidare med ångbåt till Ramsele. Hamnspårets gamla banvall kan ses vika av från bangården ner mot sjön vid plankorsningen i Helgum.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (61)
Bild 1–50

Tisdag 19 juni 2007

Spåren söderut (västerut) sedda från vägen över bangården.  14 år
ID-nummer:  00950
Direktlänk: /bild/00000950/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren norrut (österut) mot Långsele sedda från vägen över bangården.  14 år
ID-nummer:  00951
Direktlänk: /bild/00000951/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södergående tåg med längd upp till 470 meter skall stanna före plankorsningen.  14 år
ID-nummer:  00952
Direktlänk: /bild/00000952/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationssamhället med bygatan på norra sidan bangården, vy västerut.  14 år
ID-nummer:  00953
Direktlänk: /bild/00000953/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nyare stationsbyggnad sammanbyggd med äldre godsmagasin.  14 år
ID-nummer:  00954
Direktlänk: /bild/00000954/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En trasig stationsskylt som tyvärr stämmer ganska bra med det allmänna intrycket av stationen i övrigt.  14 år
ID-nummer:  00955
Direktlänk: /bild/00000955/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från en plats vid stationsbyggnaden.  14 år
ID-nummer:  00956
Direktlänk: /bild/00000956/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I stationens östra ände vid norra utfarten passerar banan planskilt över väg 331.  14 år
ID-nummer:  00957
Direktlänk: /bild/00000957/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 18 juni 2007

Utsikt över Helgumssjön från västra utfarten från Helgum.  14 år
ID-nummer:  00943
Direktlänk: /bild/00000943/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsbyggnaderna på norra sidan spåren.  14 år
ID-nummer:  00944
Direktlänk: /bild/00000944/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut mot utfarten mot Långsele.  14 år
ID-nummer:  00942
Direktlänk: /bild/00000942/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (2)