Graninge (Ga)

Graningebygden i sydvästra delen av Ångermanland nära gränsen till Jämtland och Medelpad består av många små byar som i huvudsak ligger vid de tre sjöarna Graningesjön, Hultsjön och Ledingssjön. Stambanan drogs genom socknens nordvästligaste del på Ledingssjöns västra sida och där anlades också i samband med banans öppnande 1886 en station som fick namnet Graninge. Bebyggelsen runt sjön har dock bynamnet Ledinge, stationen anlades i Väster-Ledinge, Sör-Ledinge ligger vid sjöns södra ände och Norr-Ledinge på Ledingssjöns östra sida mitt emot stationen.

Omkring fyra kilometer sydost om Sör-Ledinge uppströms den å som förbinder de tre tidigare nämnda sjöarna anlades på 1670-talet Graninge bruk där en masugn och hammarsmedja uppfördes. Efter en besvärlig tid utvidgades verksamheten under 1700-talets första hälft med nya masugnar i Sollefteå, Gålsjö och Bollsta, 1805 tillkom även Forsse bruk. Verksamheten gick under namnet Graningeverken och det gamla familjeföretaget blev aktiebolag 1873. Bruksrörelsen lades ner på samtliga orter i slutet av 1800-talet men företaget levde vidare på trävaruhantering och senare också vattenkraft med början vid kraftverket i Forsse. I anslutning till Graninge bruk uppfördes också en brukskyrka som stod klar 1761 och som fungerar som församlingskyrka.

Bangården i Graninge ligger i nord-sydlig riktning och har idag två huvudspår med normalhuvudspåret på östra sidan och ett stickspår på bangårdens västra sida med anslutning till det avvikande huvudspåret söderut. Stationshuset stod mitt på bangårdens västra sida och var av Hällnäsmodell, här ska också ha funnits en stor kolbrygga som ägdes av Graningeverken. Dessa byggnader är rivna idag och utöver teknikhuset söder om stationshusets plats finns bara en stor grusplan kvar. Graninge har ett ställverk modell 59 som tillåter samtidig infart (ESIL).

Geografisk översikt
Bilder och filmer (37)

Måndag 24 augusti 2009

Den öppna platsen norr om teknikhuset används som upplagsplats för diverse material för banarbeten.  13 år
ID-nummer:  09563
Direktlänk: /bild/00009563/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 27 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset sett från norr.  13 år
ID-nummer:  09564
Direktlänk: /bild/00009564/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 27 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut vid stickspårsväxeln intill teknikhuset, notera spårspärren på stickspåret till vänster.  13 år
ID-nummer:  09565
Direktlänk: /bild/00009565/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 27 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  09566
Direktlänk: /bild/00009566/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 27 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om teknikhuset ges viss utsikt ut över Ledingssjön öster om järnvägen. På den här bilden tagen från landsvägen på västra sidan av bangården syns också ett av de två hus som ligger intill bangårdens västra sida.  13 år
ID-nummer:  09567
Direktlänk: /bild/00009567/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 27 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 22 juli 2008

Södra bangårdsänden, vy norrut.  13 år
ID-nummer:  09562
Direktlänk: /bild/00009562/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 27 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln vid södra bangårdsänden, vy söderut.  13 år
ID-nummer:  09561
Direktlänk: /bild/00009561/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 27 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från södra änden.  13 år
ID-nummer:  09560
Direktlänk: /bild/00009560/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 27 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset ligger omedelbart söder om den öppna plan där stationshuset låg.  13 år
ID-nummer:  09553
Direktlänk: /bild/00009553/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 27 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den öppna planen på bangårdens västra sida sedd från söder.  13 år
ID-nummer:  09551
Direktlänk: /bild/00009551/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 27 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En lastområdesskylt står vid det elektrifierade stickspårets södra ände.  13 år
ID-nummer:  09555
Direktlänk: /bild/00009555/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 27 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från teknikhuset.  13 år
ID-nummer:  09554
Direktlänk: /bild/00009554/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 27 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset sett från spårsidan.  13 år
ID-nummer:  09556
Direktlänk: /bild/00009556/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 27 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Träkur omedelbart söder om teknikhuset.  13 år
ID-nummer:  09557
Direktlänk: /bild/00009557/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 27 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut vid stickspårets växel i det avvikande huvudspåret.  13 år
ID-nummer:  09558
Direktlänk: /bild/00009558/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 27 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  09559
Direktlänk: /bild/00009559/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 27 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut mot teknikhuset, stationshuset låg på den öppna planen till höger i bild.  13 år
ID-nummer:  09552
Direktlänk: /bild/00009552/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 27 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En liten enkel lastkaj för lastning av makadam finns intill stickspåret.  13 år
ID-nummer:  09550
Direktlänk: /bild/00009550/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 27 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården har två huvudspår och ett stickspår på västra sidan, vy söderut. Till vänster skymtar Ledingssjön som finns alldeles intill bangårdens östra sida mitt på bangården.  13 år
ID-nummer:  09549
Direktlänk: /bild/00009549/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 27 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från västra sidan strax norr om platsen där stationshuset låg.  13 år
ID-nummer:  09548
Direktlänk: /bild/00009548/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 27 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna i norra delen av bangården.  13 år
ID-nummer:  09547
Direktlänk: /bild/00009547/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 27 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den ena av de plankorsningar som har ersatts av en vägport omedelbart norr om norra bangårdsänden låg i norra delen av bangården, spåren efter den ses här från öster.  13 år
ID-nummer:  09545
Direktlänk: /bild/00009545/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 27 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut vid den stängda plankorsningen.  13 år
ID-nummer:  09546
Direktlänk: /bild/00009546/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 27 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden sedd norrut, till höger syns vägen fram till vägporten från bebyggelsen på bangårdens östra sida.  13 år
ID-nummer:  09544
Direktlänk: /bild/00009544/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 27 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från norra bangårdsänden.  13 år
ID-nummer:  09543
Direktlänk: /bild/00009543/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 27 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden sedd norrut med bebyggelsen i Väster-Ledinge i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  09542
Direktlänk: /bild/00009542/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 27 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från norr vid vägporten under spåret.  13 år
ID-nummer:  09541
Direktlänk: /bild/00009541/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 27 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägporten omedelbart norr om norra bangårdsänden som ersatt ett par plankorsningar till bebyggelsen på banans östra sida, vy från väster.  13 år
ID-nummer:  09540
Direktlänk: /bild/00009540/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 27 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut mot bangården strax söder om norra driftplatsgränsen.  13 år
ID-nummer:  09539
Direktlänk: /bild/00009539/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 27 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten norrut mot Helgum.  13 år
ID-nummer:  09538
Direktlänk: /bild/00009538/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 27 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–37
Andra bilder från platsen (2)