Bispgården (Bsg)

Bispgården i Fors socken och Ragunda kommun och består formellt idag av de två tätorterna Västra Bispgården och Östra Bispgården, mellan dessa båda ligger Fors kyrka från 1830-tal. Redan på 1200-talet fanns en liten kyrka på platsen som då låg vid den pilgrimsled som sträckte sig längs Indalsälven. Namnet Fors syftar troligen på Storforsen, nuvarande Döda fallet några kilometer uppströms. Namnet Bispgården har en helt annan historia, det kommer troligen av de egendomar i Fors som från 1300-talet ägdes av ärke­biskopen i Uppsala. Biskops­gården i olika stav­nings­former har sedan blivit det kortare namnet Bispgården.

Stambanan mellan Ragunda och Långsele drogs fram genom byn Oppåsen i bergssluttningen nordväst om dåvarande Bispgården. Banan skulle här lämna Indalsälvens dalgång för att gå norrut mot Långsele och kunde därmed inte nå den lägre belägna äldre byn. Oppåsen omvandlades därmed till ett nytt stations­samhälle och stationen fick namnet Bispgården. Stationssamhället växte snabbt till socknens centrum och utgör idag den västra av de båda tätorterna med omkring 500 invånare. Östra Bispgården, tidigare Bispfors, har omkring 200 invånare.

Bangården

Bangården i Bispgården ligger i nordväst-sydostlig riktning med utfarten norrut mot Långsele i sydost och söderut mot Ragunda och Bräcke i nordväst. Omedelbart väster om västra bangårdsänden passerar den gamla riksvägen under järnvägen i en vägport strax under fri höjd. Bangårdens båda ändar ligger i vänsterkurvor på nordgång medan den mellersta delen av bangården är rak. I bangårdens östra del vid stationssamhällets centrum finns en större bevakad plankorsning över bangårdens tre huvudspår. Omedelbart öster om östra bangårdsänden finns ännu en plankorsning med en mindre gata, den är bevakad med ljud- och ljussignaler men saknar bommar.

Utöver bangårdens tre huvudspår finns sidospår på norra sidan som nås från det norra avvikande huvudspåret, detta genom en växel från söder/väster vid gångpassagen över spåren i höjd med stations­husets gamla plats. Spåret löper fram till en stoppbock i närheten av plankorsningen längre österut. Även på södra sidan av bangården finns ett stickspår som utgår från det andra avvikande huvudspåret genom en växel från öster och slutar med en stoppbock nära västra bangårdsänden, detta spår var liksom det på norra sidan tidigare genomgående. Ställverket i Bispgården är en 59:a som tillåter samtidig infart (ESIL).

Byggnader

Stationshuset i Bispgården låg på södra sidan och var av Hällnästyp, byggnaden revs 1985. Hus 10A som låg strax väster om stationshuset finns dock kvar idag, liksom naturligtvis det moderna teknikhuset på motsatt sida av stationshusets forna plats. Något längre västerut står även det gamla bostadshuset 9C kvar. En gammal plattform finns kvar intill bangårdens södra sida vid platsen, liksom den övergång över bangården från vilken en mellanplattform tidigare utgick västerut. På bangårdens norra sida nära den gamla banmästarstugan finns en kombinerad personal- och verkstadsbyggnad, f.d. dressinbod. Öster denna på bangårdens norra sida stod tidigare en stallbyggnad ursprungligen avsedd för ett Öd-lok med tillhörande elrevisionsvagn, stallbyggnaden nåddes via ett spår anslutet till det norra stickspåret. Byggnaden fanns kvar sommaren 2008 men var riven ett år senare.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (55)

Torsdag 7 januari 2010

Bangården sedd mot sydost från norra sidan med plankorsningen mitt i bild.  12 år
ID-nummer:  09724
Direktlänk: /bild/00009724/
Fotodatum: den 7 januari 2010
Publicerad: den 8 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från samma plats som ovan.  12 år
ID-nummer:  09725
Direktlänk: /bild/00009725/
Fotodatum: den 7 januari 2010
Publicerad: den 8 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från södra sidan nära västra bangårdsänden.  12 år
ID-nummer:  09726
Direktlänk: /bild/00009726/
Fotodatum: den 7 januari 2010
Publicerad: den 8 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvan vid västra bangårdsänden sedd västerut.  12 år
ID-nummer:  09727
Direktlänk: /bild/00009727/
Fotodatum: den 7 januari 2010
Publicerad: den 8 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 24 augusti 2009

Personal- och verkstadsbyggnaden på bangårdens norra sida, till vänster uppe i slänten skymtar banvaktstugan 445B i dimman.  12 år
ID-nummer:  09722
Direktlänk: /bild/00009722/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 8 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallsbyggnaden på bangårdens norra sida är nu riven.  12 år
ID-nummer:  09723
Direktlänk: /bild/00009723/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 8 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 22 juli 2008

Vy österut mot utfartsblocksignalen norrut mot Fångsjöbacken.  12 år
ID-nummer:  09667
Direktlänk: /bild/00009667/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett par hundra meter innanför driftplatsgränsen korsar Hannåsvägen järnvägen i en plankorsning utan bommar, vy från norr.  12 år
ID-nummer:  09668
Direktlänk: /bild/00009668/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från plankorsningen med Hannåsvägen.  12 år
ID-nummer:  09669
Direktlänk: /bild/00009669/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växlarna vid bangårdsänden följer omedelbart efter plankorsningen, vy västerut.  12 år
ID-nummer:  09670
Direktlänk: /bild/00009670/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hannåsvägen sluttar ganska brant ner vid plankorsningen med järnvägen.  12 år
ID-nummer:  09671
Direktlänk: /bild/00009671/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från den branta sluttningen på norra sidan vid östra bangårdsänden.  12 år
ID-nummer:  09672
Direktlänk: /bild/00009672/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från ungefär samma plats som ovan.  12 år
ID-nummer:  09673
Direktlänk: /bild/00009673/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med Slåttmyrvägen i stationssamhällets centrala del sedd från norr.  12 år
ID-nummer:  09674
Direktlänk: /bild/00009674/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från plankorsningen, här pågick signalarbeten där mellansignalerna fick ny placering.  12 år
ID-nummer:  09675
Direktlänk: /bild/00009675/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från plankorsningen.  12 år
ID-nummer:  09692
Direktlänk: /bild/00009692/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot östra bangårdsänden från södra sidan av plankorsningen med Slåttmyrvägen.  12 år
ID-nummer:  09676
Direktlänk: /bild/00009676/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd från söder.  12 år
ID-nummer:  09677
Direktlänk: /bild/00009677/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från norra sidan strax väster om plankorsningen, i förgrunden en av de nya växlar som skulle läggas in i östra bangårdsänden.  12 år
ID-nummer:  09678
Direktlänk: /bild/00009678/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut mot plankorsningen från ungefär samma plats som ovan.  12 år
ID-nummer:  09679
Direktlänk: /bild/00009679/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från östra änden av den gamla plattform som finns på södra sidan.  12 år
ID-nummer:  09681
Direktlänk: /bild/00009681/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från plattformens östra del.  12 år
ID-nummer:  09684
Direktlänk: /bild/00009684/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset på bangårdens södra sida vid den gamla plattformen.  12 år
ID-nummer:  09682
Direktlänk: /bild/00009682/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från den gamla plattformen.  12 år
ID-nummer:  09683
Direktlänk: /bild/00009683/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hus 10A på bangårdens södra sida sett från sydost. Stationshuset låg strax öster om denna byggnad.  12 år
ID-nummer:  09685
Direktlänk: /bild/00009685/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hus 10A sett från sydväst, stationshusets gamla plats skymtar till höger.  12 år
ID-nummer:  09686
Direktlänk: /bild/00009686/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hus 10A sett från plattformen vid bangården.  12 år
ID-nummer:  09687
Direktlänk: /bild/00009687/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut vid västra änden av plattformen, klotväxeln ansluter ett stuickspår på södra sidan i bangårdens västra del till det södra avvikande huvudspåret.  12 år
ID-nummer:  09688
Direktlänk: /bild/00009688/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från plattformen mot den gångväg som här finns över bangården. Stationshuset låg till höger, dessutom har det funnits en smal plattform västerut från övergången mellan spåret närmast i bild och normalhuvudspåret.  12 år
ID-nummer:  09689
Direktlänk: /bild/00009689/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från samma plats som ovan.  12 år
ID-nummer:  09690
Direktlänk: /bild/00009690/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den enkla gångpassagen över spåren sedd från plattformen i söder.  12 år
ID-nummer:  09691
Direktlänk: /bild/00009691/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från gångpassagen över spåren. Stickspårets anslutning till det norra avvikande huvudspåret skymtar vid höger bildkant, spåret är sedan dolt i gräset till vänster. På det södra avvikande huvudspåret rullar ett banarbetsfordon förbi.  12 år
ID-nummer:  09709
Direktlänk: /bild/00009709/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 8 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallsbyggnaden på bangårdens norra sida sedd från väster.  12 år
ID-nummer:  09708
Direktlänk: /bild/00009708/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 8 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från norra sidan strax väster om lokstallsbyggnaden. På södra sidan skymtar teknikhuset till vänster och hus 10A till höger, stationshuset stod mellan dessa.  12 år
ID-nummer:  09729
Direktlänk: /bild/00009729/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 8 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bostadshuset 9C på bangårdens södra sida sett från norr.  12 år
ID-nummer:  09728
Direktlänk: /bild/00009728/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 8 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tågmöte i Bispgården. Ett norrgående tåg står på normalhuvudspåret med stopp i mellansignalen vid plankorsningen medan ett södergående tåg rullar förbi på det södra avvikande huvudspåret.  12 år
ID-nummer:  09710
Direktlänk: /bild/00009710/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 8 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Personal- och verkstadsbyggnaden på bangårdens norra sida, vy från sydväst.  12 år
ID-nummer:  09711
Direktlänk: /bild/00009711/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 8 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stallet för elrevisionsfordon sett från bangårdens södra sida, byggnaden ovan skymtar vid vänster bildkant.  12 år
ID-nummer:  09712
Direktlänk: /bild/00009712/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 8 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stallbyggnaden i detaljvy.  12 år
ID-nummer:  09713
Direktlänk: /bild/00009713/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 8 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Två nya växlar för västra bangårdsänden är upplagda på stickpåret på bangårdens södra sida, vy österut med hus 9C till höger.  12 år
ID-nummer:  09714
Direktlänk: /bild/00009714/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 8 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från samma plats som ovan, stickspåret som tidigare var genomgående blockeras nu inte bara av en stoppbock utan även av stolpen som bär upp de nya mellansignalerna.  12 år
ID-nummer:  09715
Direktlänk: /bild/00009715/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 8 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detaljvy mot västra bangårdsänden och utfarten söderut mot Ragunda.  12 år
ID-nummer:  09716
Direktlänk: /bild/00009716/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 8 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla riksvägens vägport under järnvägen omedelbart väster om bangården, vy från söder.  12 år
ID-nummer:  09717
Direktlänk: /bild/00009717/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 8 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Idag är riksväg 87 ombyggd i ny sträckning mellan Bispgården och Döda fallet och går strax väster om Bispgården på flera höga broar över djupa bäckraviner. Vy mot sydväst nära vägporten ovan.  12 år
ID-nummer:  09718
Direktlänk: /bild/00009718/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 8 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla riksvägens infart till Bispgården var backig och krokig och vägporten under järnvägen begränsar fordonshöjden till 4,4 meter.  12 år
ID-nummer:  09719
Direktlänk: /bild/00009719/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 8 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy in mot bangården från plats strax väster om vägporten.  12 år
ID-nummer:  09720
Direktlänk: /bild/00009720/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 8 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från samma plats som ovan, driftplatsgränsen finns längre bort i kurvan.  12 år
ID-nummer:  09721
Direktlänk: /bild/00009721/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 8 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 18 juni 2007

Bangårdens västra del med utfarten mot Ragunda och Bräcke.  14 år
ID-nummer:  00521
Direktlänk: /bild/00000521/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På norra sidan spåren vid västra delen av bangården finns detta hus med stationsskylt. Detta är dock inte det ursprungliga stationshuset, som låg på södra sidan om spåren ungefär där bilden är tagen ifrån.  14 år
ID-nummer:  00522
Direktlänk: /bild/00000522/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från södra sidan spåren i västra delen.  14 år
ID-nummer:  00523
Direktlänk: /bild/00000523/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 51–55
Andra bilder från platsen (1)