458B Helgum

I Helgum var järnvägens bostadshus samlade på bangårdens södra sida och de flesta finns kvar än idag. Det gamla stationshuset är ett undantag, men 180 meter öster om dess gamla plats finns den gamla banmästarstugan 458B Helgum kvar. Den hade ursprungligen ett våningsplan men har byggts på till två våningar. Stugan är ligger parallellt med spåret och har ingången mitt på långsidan mot spåren. Omedelbart sydväst om stugan finns också ett uthus. Strax väster om stuga 458B ligger ett annat stort hus, nämligen det bostadshus som gick under namnet hus 9. Det har två våningar och även här finns ett uthus men på sydöstra sidan.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (10)

Tisdag 22 juli 2008

Stuga 458B sedd från bangårdens norra sida.  13 år
ID-nummer:  09484
Direktlänk: /bild/00009484/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 18 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugan sedd från öster, i bakgrunden det gamla hus 9.  13 år
ID-nummer:  09485
Direktlänk: /bild/00009485/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 18 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugans nordfasad mot järnvägen.  13 år
ID-nummer:  09486
Direktlänk: /bild/00009486/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 18 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugan sedd från väster.  13 år
ID-nummer:  09487
Direktlänk: /bild/00009487/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 18 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det till stuga 458B tillhörande uthuset sydväst om stugan.  13 år
ID-nummer:  09488
Direktlänk: /bild/00009488/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 18 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugan sedd från sydväst.  13 år
ID-nummer:  09489
Direktlänk: /bild/00009489/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 18 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hus 9 sett från bangårdens norra sida.  13 år
ID-nummer:  09490
Direktlänk: /bild/00009490/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 18 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hus 9 sedd från väster, stuga 458B skymtar i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  09491
Direktlänk: /bild/00009491/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 18 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hus 9 sett från sydost, järnvägen skymtar i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  09492
Direktlänk: /bild/00009492/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 18 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthuset sydost om hus 9, i bakgunden uthuset vid stuga 458B.  13 år
ID-nummer:  09493
Direktlänk: /bild/00009493/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 18 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!