Triangelspåret

Norra driftplatsgränsen i Vännäs är belägen strax norr om väg 92 som rundar tätorten på dess nordvästra sida. Vägen passerar på bro över järnvägen vid växeln som ansluter det norra benet i triangelspåret mot Umeåbanan till stambanan. Ursprungligen anslöt banan från Umeå till stambanan inne på bangården i Vännäs, strax norr om plattformen på östra sidan. En ny anslutning i nordligare sträckning byggdes 1974. Denna kompletterades 1991 med ett förbindelsespår norrut och ett triangelspår bildades.

Bilder och filmer (45)

Måndag 13 juli 2009

Plankorsningen på södra triangelbenet mot Umeå har nu blivit obevakad, här vy söderut.  14 år
ID-nummer:  05589
Direktlänk: /bild/00005589/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 16 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det norra triangelbenet sett österut från plats nära stambanan i triangelsn norra del.  14 år
ID-nummer:  05590
Direktlänk: /bild/00005590/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 16 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 16 juni 2008

Södra triangelbenet viker av österut.  14 år
ID-nummer:  05459
Direktlänk: /bild/00005459/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 29 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra triangelbenet delar sig i två spår vid infarten på bangården, här vy österut från plankorsningen med vägen in i triangeln.  14 år
ID-nummer:  05460
Direktlänk: /bild/00005460/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 29 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den korsande vägen är en mindre grusväg och träkonstruktionen i korsningen är sliten.  14 år
ID-nummer:  05461
Direktlänk: /bild/00005461/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 29 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från plankorsningen mot sydväst in mot bangården.  14 år
ID-nummer:  05462
Direktlänk: /bild/00005462/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 29 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stambanan norrifrån och banan från Umeå går samman vid norra bangårdsänden i Vännäs.  14 år
ID-nummer:  05463
Direktlänk: /bild/00005463/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 29 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Där de båda triangelbenen möts i triangelspårets östra spets passerar spåren på bro över norra infarten till Vännäs.  14 år
ID-nummer:  05591
Direktlänk: /bild/00005591/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 16 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget som kommit norrifrån står och inväntar ett ankommande tåg från Umeå som skall använda spåret söderut i förgrunden som går mot Vännäs bangård.  14 år
ID-nummer:  05592
Direktlänk: /bild/00005592/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 16 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya mellansignaler vid östra triangelspetsen, vid fototillfället ännu inte tagna i bruk. De båda spåren i norra och södra trangelbenet följer varandra parallellt en kortare sträcka innan de går samman i en växel.  14 år
ID-nummer:  05593
Direktlänk: /bild/00005593/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 16 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från stationsgränsen mot Umeå, östra växeln i triangelpåret ligger strax bortom kurvan.  14 år
ID-nummer:  05594
Direktlänk: /bild/00005594/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 16 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten mot Umeå. I samband med ställverksbytet i Vännäs i september 2008 flyttades stationsgränsen ut något, en ny signal kan skymtas förberedd två stolpar längre bort.  14 år
ID-nummer:  05595
Direktlänk: /bild/00005595/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 16 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 21 juni 2007

Södra benet på triangelspåret från Umeå delar sig i två spår vid infarten mot bangården, ett till spår 2 och ett till spår 3.  15 år
ID-nummer:  00416
Direktlänk: /bild/00000416/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Triangelspårets södra ben från samma plat som ovan men i riktning mot Umeå.  15 år
ID-nummer:  00417
Direktlänk: /bild/00000417/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Triangelspårets södra ben i riktning mot Umeå.  15 år
ID-nummer:  00418
Direktlänk: /bild/00000418/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vi följer södra benet ut mot stationsgränsen på banan mot Umeå och kommer härnäst till denna bro över norra utfarten från Vännäs till väg 92, en bro som är gemensam för båda benen.  15 år
ID-nummer:  00419
Direktlänk: /bild/00000419/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma bro i förgrunden, södra benet till vänster och norra benet till höger.  15 år
ID-nummer:  00420
Direktlänk: /bild/00000420/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mitt på södra benet börjar Umeåbanans betongstolpar.  15 år
ID-nummer:  00421
Direktlänk: /bild/00000421/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Signal på norra benet österut före växelm mellan de båda benen.  15 år
ID-nummer:  00422
Direktlänk: /bild/00000422/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda spåren österut följer varandra parallellt en bit innan de strålar samman.  15 år
ID-nummer:  00423
Direktlänk: /bild/00000423/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid stationsgränsen kommer bana in på den gamla sträckning den tidigare hade.  15 år
ID-nummer:  00424
Direktlänk: /bild/00000424/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla banvallen in mot Vännäs, först rakare än nuvarande bana, men sen med en kraftigare kurva.  15 år
ID-nummer:  00425
Direktlänk: /bild/00000425/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den banan mot triangelspåret viker av norrut när den gamla banvallen går rakt fram.  15 år
ID-nummer:  00426
Direktlänk: /bild/00000426/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan mot triangelspåret, den östra växeln ligger precis där banan försvinner bakom skogen.  15 år
ID-nummer:  00427
Direktlänk: /bild/00000427/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfartsblocksignalen Vns L11 vid utfarten mot Umeå.  15 år
ID-nummer:  00428
Direktlänk: /bild/00000428/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infartssignal och utfartssignal på en och samma betongstolpe, i bakgrunden transformatorer för AT-matningen.  15 år
ID-nummer:  00429
Direktlänk: /bild/00000429/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infartssignalen till Vännäs från Umeåhållet.  15 år
ID-nummer:  00430
Direktlänk: /bild/00000430/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trådtrassel. Frånskiljare för olika matning?  15 år
ID-nummer:  00431
Direktlänk: /bild/00000431/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan mot Umeå och bron över Tvärån.  15 år
ID-nummer:  00432
Direktlänk: /bild/00000432/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Varning för ånglok borde väl finnas söder om stationshuset... Väg inne i triangelspåret längs stambanans infart norrifrån, förbereder för korsningen med södra triangelbenet.  15 år
ID-nummer:  00433
Direktlänk: /bild/00000433/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–45
Andra bilder från platsen (3)