Tågx Vns in memoriam

I järnvägens barndom var som bekant alla stationer bemannade med personal som såg till att tågen kom in på rätt spår. Senare kom fjärrstyrningen och stationer avbemannades allt mer. På Stambanan genom övre Norrland infördes fjärrblockering under 1960- och 70-talen. Banan styrdes då av fjärrblockeringcentraler i Ånge, Vännäs och Boden. Fjärren i Vännäs avvecklades i slutet av 1990-talet, först togs sträckan Långsele-Vännäs över av Ånge 1996. I samband med att sträckan Vännäs-Jörn togs över 1999 lades Vännäsfjärren ned.

Vännäs kom att bli den sista lokalstyrda stationen längs SbÖN. I september 1958 togs ett ställverk av typen el-med-el i bruk och det ersatte då ett vevställverk. Detta ställverk tjänstgjorde sedan i nästan precis 50 år fram till den helgen 13-15 september 2008. Det ersattes då av ett datorställverk modell 85. Vännäs fortsatte att vara lokalstyrt ytterligare några månader och lokaltågklarerarna fick då lära sig att manövrera den nya ställverket via en datorskärm i stället för det handgripliga arbetet vid det gamla ställverket. Vid midnatt natten till den 14 december 2008 överfördes Vännäs station till fjbc Ånge och en epok gick i graven. Ställverksapparaten skall idag finnas bevarad hos Norrbottens järnvägsmuseum.

Bilder och filmer (30)

Fredag 22 augusti 2008

Ställverksapparaten och spårplanen på väggen bakom.  15 år
ID-nummer:  05536
Direktlänk: /bild/00005536/
Fotodatum: den 22 augusti 2008
Publicerad: den 3 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Del av ställverksapparaten.  15 år
ID-nummer:  05537
Direktlänk: /bild/00005537/
Fotodatum: den 22 augusti 2008
Publicerad: den 3 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Del av ställverksapparaten.  15 år
ID-nummer:  05538
Direktlänk: /bild/00005538/
Fotodatum: den 22 augusti 2008
Publicerad: den 3 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårplanen med signal och växelindikeringar.  15 år
ID-nummer:  05539
Direktlänk: /bild/00005539/
Fotodatum: den 22 augusti 2008
Publicerad: den 3 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbete vid ställverket sker stående och består av att vrida olika ställare.  15 år
ID-nummer:  05540
Direktlänk: /bild/00005540/
Fotodatum: den 22 augusti 2008
Publicerad: den 3 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Till lokalötågklarerarens arbete hör dessutom att protokollföra händelser och svara i telefon. 1  15 år
ID-nummer:  05541
Direktlänk: /bild/00005541/
Fotodatum: den 22 augusti 2008
Publicerad: den 3 juli 2009
#1 Rasmus Axelsson, 30 september 2019, 22:18
"lokalötågklarerarens"?
Med koncentrerad blick på spårplanens många lampor manövreras ställverket med flinka fingrar av den vane tågklareraren.  15 år
ID-nummer:  05542
Direktlänk: /bild/00005542/
Fotodatum: den 22 augusti 2008
Publicerad: den 3 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sedan åter pappersarbete.  15 år
ID-nummer:  05543
Direktlänk: /bild/00005543/
Fotodatum: den 22 augusti 2008
Publicerad: den 3 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dags för banarbete! Samtal om att få disponera banan en kortare tidsperiod.  15 år
ID-nummer:  05544
Direktlänk: /bild/00005544/
Fotodatum: den 22 augusti 2008
Publicerad: den 3 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Åter telefonsamtal, ibland med mer ingående diskussion.  15 år
ID-nummer:  05545
Direktlänk: /bild/00005545/
Fotodatum: den 22 augusti 2008
Publicerad: den 3 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När allt är utrett är det åter dags att lägga om växlar och ställa signaler.  15 år
ID-nummer:  05546
Direktlänk: /bild/00005546/
Fotodatum: den 22 augusti 2008
Publicerad: den 3 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På en fjb-gränsstation bokförs tågrörelser ut på angränsande linjer.  15 år
ID-nummer:  05547
Direktlänk: /bild/00005547/
Fotodatum: den 22 augusti 2008
Publicerad: den 3 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåg in från och ut mot Degermyr.  15 år
ID-nummer:  05548
Direktlänk: /bild/00005548/
Fotodatum: den 22 augusti 2008
Publicerad: den 3 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Telefonen är ett viktigt hjälpmedel.  15 år
ID-nummer:  05549
Direktlänk: /bild/00005549/
Fotodatum: den 22 augusti 2008
Publicerad: den 3 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av ställare för signaler. Ställare 39, som styr infart och utfart mot Umeåbanan, är för tillfället spärrad då linjen mot Brännland disponeras för banarbete.  15 år
ID-nummer:  05550
Direktlänk: /bild/00005550/
Fotodatum: den 22 augusti 2008
Publicerad: den 3 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Signalställare.  15 år
ID-nummer:  05551
Direktlänk: /bild/00005551/
Fotodatum: den 22 augusti 2008
Publicerad: den 3 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt över bangården söderut från tågx.  15 år
ID-nummer:  05552
Direktlänk: /bild/00005552/
Fotodatum: den 22 augusti 2008
Publicerad: den 3 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt över bangården norrut från tågx.  15 år
ID-nummer:  05553
Direktlänk: /bild/00005553/
Fotodatum: den 22 augusti 2008
Publicerad: den 3 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
 15 år
ID-nummer:  05554
Direktlänk: /bild/00005554/
Fotodatum: den 22 augusti 2008
Publicerad: den 3 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
 15 år
ID-nummer:  05555
Direktlänk: /bild/00005555/
Fotodatum: den 22 augusti 2008
Publicerad: den 3 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
 15 år
ID-nummer:  05556
Direktlänk: /bild/00005556/
Fotodatum: den 22 augusti 2008
Publicerad: den 3 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
 15 år
ID-nummer:  05557
Direktlänk: /bild/00005557/
Fotodatum: den 22 augusti 2008
Publicerad: den 3 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
 15 år
ID-nummer:  05558
Direktlänk: /bild/00005558/
Fotodatum: den 22 augusti 2008
Publicerad: den 3 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
 15 år
ID-nummer:  05559
Direktlänk: /bild/00005559/
Fotodatum: den 22 augusti 2008
Publicerad: den 3 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
 15 år
ID-nummer:  05560
Direktlänk: /bild/00005560/
Fotodatum: den 22 augusti 2008
Publicerad: den 3 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
 15 år
ID-nummer:  05561
Direktlänk: /bild/00005561/
Fotodatum: den 22 augusti 2008
Publicerad: den 3 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
 15 år
ID-nummer:  05562
Direktlänk: /bild/00005562/
Fotodatum: den 22 augusti 2008
Publicerad: den 3 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
 15 år
ID-nummer:  05563
Direktlänk: /bild/00005563/
Fotodatum: den 22 augusti 2008
Publicerad: den 3 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
 15 år
ID-nummer:  05564
Direktlänk: /bild/00005564/
Fotodatum: den 22 augusti 2008
Publicerad: den 3 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
 15 år
ID-nummer:  05565
Direktlänk: /bild/00005565/
Fotodatum: den 22 augusti 2008
Publicerad: den 3 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!