Stationshuset

Vid Vännäs station uppfördes ett större stationshus i timmer ritat av Folke Zetterwall. Stilen är fornnordiskt inspirerad och modellen kom senare även att uppföras i Boden. Senare har husen i både Vännäs och Boden byggts till och därför utseendemässigt glidit från varandra. I Vännäs byggdes huset till söderut. Husets centrala del i två och ett halvt plan var ursprungligen centrerad kring östfasadens huvudentré och västfasadens takkupa. Huset avslutades i söder med en lägre del i ett och ett halvt plan likadan som den i norra änden. När husets centrala högre del sedan förlängdes söderut fick huset en något kortare lägre del som avslutning som också saknar de ursprungliga takkupor som finns på den norra delen. I Boden blev husets höga centrala del kvar i urspunglig längd och kompletterades istället med två nya flyglar.

En viktig detalj på husen i både Vännäs och Boden är de utstickande takdekorationerna i trä i form av drakhuvuden. I Vännäs försvann dessa någon gång i slutet av 2006 eller början av 2007, enligt uppgift för att de hade målats med fel färg, börjat ruttna och ramla ner. Dessa har nu nytillverkats och pryder nu åter sin plats på stationshusets takutsprång.

Omedelbart söder om stationshuset byggdes ett järnvägshotell. Byggnaden finns kvar idag men har ingen hotellverksamhet. Norr om stationshuset uppfördes mellen 1919 och 1921 totalt sex personalbostadshus i en rad längs Östra järnvägsgatan. Av dessa finns idag fem kvar.

Bilder och filmer (58)
Bild 1–50

Torsdag 21 juni 2007

Stationshuset sett från norr lite närmare.  14 år
ID-nummer:  00387
Direktlänk: /bild/00000387/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets östfasad.  14 år
ID-nummer:  00388
Direktlänk: /bild/00000388/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets norra flygel.  14 år
ID-nummer:  00389
Direktlänk: /bild/00000389/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Personalingång i stationshusets södra flygel.  14 år
ID-nummer:  00390
Direktlänk: /bild/00000390/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ingång för SJ-personal…  14 år
ID-nummer:  00391
Direktlänk: /bild/00000391/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets västfasad med sedvanliga uppgifter.  14 år
ID-nummer:  00392
Direktlänk: /bild/00000392/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från västra sidan av bangården.  14 år
ID-nummer:  00393
Direktlänk: /bild/00000393/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gamla stationshotellet sett från norr.  14 år
ID-nummer:  00397
Direktlänk: /bild/00000397/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!