Stationshuset

Vid Vännäs station uppfördes ett större stationshus i timmer ritat av Folke Zetterwall. Stilen är fornnordiskt inspirerad och modellen kom senare även att uppföras i Boden. Senare har husen i både Vännäs och Boden byggts till och därför utseendemässigt glidit från varandra. I Vännäs byggdes huset till söderut. Husets centrala del i två och ett halvt plan var ursprungligen centrerad kring östfasadens huvudentré och västfasadens takkupa. Huset avslutades i söder med en lägre del i ett och ett halvt plan likadan som den i norra änden. När husets centrala högre del sedan förlängdes söderut fick huset en något kortare lägre del som avslutning som också saknar de ursprungliga takkupor som finns på den norra delen. I Boden blev husets höga centrala del kvar i urspunglig längd och kompletterades istället med två nya flyglar.

En viktig detalj på husen i både Vännäs och Boden är de utstickande takdekorationerna i trä i form av drakhuvuden. I Vännäs försvann dessa någon gång i slutet av 2006 eller början av 2007, enligt uppgift för att de hade målats med fel färg, börjat ruttna och ramla ner. Dessa har nu nytillverkats och pryder nu åter sin plats på stationshusets takutsprång.

Omedelbart söder om stationshuset byggdes ett järnvägshotell. Byggnaden finns kvar idag men har ingen hotellverksamhet. Norr om stationshuset uppfördes mellen 1919 och 1921 totalt sex personalbostadshus i en rad längs Östra järnvägsgatan. Av dessa finns idag fem kvar.

Bilder och filmer (58)

Onsdag 30 september 2015

Stationshuset i Vännäs sett från nordost i morgonljuset.  8 år
ID-nummer:  20508
Direktlänk: /bild/00020508/
Fotodatum: den 30 september 2015
Publicerad: den 20 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fasaden mot öster.  8 år
ID-nummer:  20509
Direktlänk: /bild/00020509/
Fotodatum: den 30 september 2015
Publicerad: den 20 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av östra fasaden.  8 år
ID-nummer:  20510
Direktlänk: /bild/00020510/
Fotodatum: den 30 september 2015
Publicerad: den 20 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst.  8 år
ID-nummer:  20511
Direktlänk: /bild/00020511/
Fotodatum: den 30 september 2015
Publicerad: den 20 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västfasaden mot spåren.  8 år
ID-nummer:  20512
Direktlänk: /bild/00020512/
Fotodatum: den 30 september 2015
Publicerad: den 20 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 22 maj 2013

Stationshuset i Vännäs sett från plattformen i nordväst.  10 år
ID-nummer:  17252
Direktlänk: /bild/00017252/
Fotodatum: den 22 maj 2013
Publicerad: den 25 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets fasad mot spåren.  10 år
ID-nummer:  17253
Direktlänk: /bild/00017253/
Fotodatum: den 22 maj 2013
Publicerad: den 25 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst.  10 år
ID-nummer:  17254
Direktlänk: /bild/00017254/
Fotodatum: den 22 maj 2013
Publicerad: den 25 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 14 juli 2010

Stationshuset sett från sydväst från södra delen av plattformen mellan spår 2 och 3.  3 år
ID-nummer:  32282
Direktlänk: /bild/00032282/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 14 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla järnvägshotellet söder om stationshuset är en viktig del av stationsmiljön.  3 år
ID-nummer:  32283
Direktlänk: /bild/00032283/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 14 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägshotellet sett från nordväst.  3 år
ID-nummer:  32284
Direktlänk: /bild/00032284/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 14 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 21 december 2009

Detalj av fasaden mot spåren i vinterskrud.  9 år
ID-nummer:  18294
Direktlänk: /bild/00018294/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 6 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vintervitt i Vännäs.  9 år
ID-nummer:  18295
Direktlänk: /bild/00018295/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 6 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 26 augusti 2009

Statonshuset i Vännäs, fasaden österut.  11 år
ID-nummer:  06261
Direktlänk: /bild/00006261/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost.  11 år
ID-nummer:  06262
Direktlänk: /bild/00006262/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost.  11 år
ID-nummer:  06263
Direktlänk: /bild/00006263/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst från mellanplattformen.  11 år
ID-nummer:  06264
Direktlänk: /bild/00006264/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tågexpeditionen  11 år
ID-nummer:  06265
Direktlänk: /bild/00006265/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla järnvägshotellet sett från sydväst.  11 år
ID-nummer:  06267
Direktlänk: /bild/00006267/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägshotellet och järnvägsstationen, två mäktiga byggnader som vittnar om ortens järnvägshistoria.  11 år
ID-nummer:  06268
Direktlänk: /bild/00006268/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Modell av fasaden till stationshuset i Spöland på väggen till ICA-butiken i Vännäs.  11 år
ID-nummer:  06257
Direktlänk: /bild/00006257/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset i Tvärålund.  11 år
ID-nummer:  06258
Direktlänk: /bild/00006258/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla stationshuset i Vindeln.  11 år
ID-nummer:  06259
Direktlänk: /bild/00006259/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset i Hällnäs, det enda av modellerna där förlagan finns kvar idag.  11 år
ID-nummer:  06260
Direktlänk: /bild/00006260/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 13 juli 2009

Stationshuset i Vännäs sett från nordväst.  14 år
ID-nummer:  05585
Direktlänk: /bild/00005585/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 16 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst.  14 år
ID-nummer:  05586
Direktlänk: /bild/00005586/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 16 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av fasaden mot spåren.  14 år
ID-nummer:  05587
Direktlänk: /bild/00005587/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 16 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av ornament på taket, norra gaveln, en viktig del av husets fornnordiska stil.  14 år
ID-nummer:  05588
Direktlänk: /bild/00005588/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 16 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 16 mars 2009

Vännäs stationshus en gråmulen vårvintermorgon. Nu har huset återfått alla sina takutsmyckningar.  14 år
ID-nummer:  05533
Direktlänk: /bild/00005533/
Fotodatum: den 16 mars 2009
Publicerad: den 1 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 28 september 2008

Stationshuset sett från nordväst i morgonsol.  14 år
ID-nummer:  05531
Direktlänk: /bild/00005531/
Fotodatum: den 28 september 2008
Publicerad: den 1 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–58