Södra infarten

Södra infarten till Vännäs sker i en lång kurva som vrider banan från ostlig riktning till nordlig. Södra driftplatsgränsen finns vid bron över Fällforsvägen.

Väster om södra bangårdsänden ligger lokstallet och en annan äldre verkstadsbyggnad, den senare längs med spåret. Här bedriver Euromaint verkstadsverksamhet. Vid lokstallet finns en vändskiva med kontaktledning. Stallet lokstallet täcker frygt halva varvet runt vändskivan, dessutom finns några stickspår utanför stallet anslutna till vändskivan.

Bilder och filmer (24)

Onsdag 26 augusti 2009

Lokstallet på västra sidan av södra utfartskurvan från Vännäs.  10 år
ID-nummer:  06272
Direktlänk: /bild/00006272/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vändskivan vid lokstallet, vy mot sydväst.  10 år
ID-nummer:  06273
Direktlänk: /bild/00006273/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Innan infart på vändskivan med gummihjulsfordon skall fordonets höjd beaktas, vänskivan är elektrifierad.  10 år
ID-nummer:  06274
Direktlänk: /bild/00006274/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallet runt vändskivan, vy västerut.  10 år
ID-nummer:  06275
Direktlänk: /bild/00006275/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nordligaste delen av lokstallsbyggnaden.  10 år
ID-nummer:  06276
Direktlänk: /bild/00006276/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattenhäst vid infarten till vändskivan.  10 år
ID-nummer:  06277
Direktlänk: /bild/00006277/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Verkstadsbyggnaden vid södra bangårdsänden, vy från sydväst.  10 år
ID-nummer:  06278
Direktlänk: /bild/00006278/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 16 juni 2008

Den äldre verkstadsbyggnaden längs med spåret söderut.  13 år
ID-nummer:  05568
Direktlänk: /bild/00005568/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 5 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd norrut.  13 år
ID-nummer:  05569
Direktlänk: /bild/00005569/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 5 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den långa utfartskurvan söderut börjar omedelbart vid bangårdens sydligaste växel, vy norrut.  13 år
ID-nummer:  05570
Direktlänk: /bild/00005570/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 5 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut mot bangården från plats vid gång- och cykeltunneln under järnvägen i Skolgatans fölängning.  13 år
ID-nummer:  05571
Direktlänk: /bild/00005571/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 5 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från samma plats som ovan mot lokstallet.  13 år
ID-nummer:  05572
Direktlänk: /bild/00005572/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 5 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några järnvägsfordon uppställda på spåren runt vändskivan utanför lokstallet.  13 år
ID-nummer:  05573
Direktlänk: /bild/00005573/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 5 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfartskurvan söderut är drygt 600 meter lång och vrider banan 90 grader mot väster.  13 år
ID-nummer:  05574
Direktlänk: /bild/00005574/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 5 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  05575
Direktlänk: /bild/00005575/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 5 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy in mot vändskivan vid lokstallet.  13 år
ID-nummer:  05576
Direktlänk: /bild/00005576/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 5 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
EuroMaints lokomotor Z 34 vid vändskivan.  13 år
ID-nummer:  05577
Direktlänk: /bild/00005577/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 5 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokomotorn Z70 733 vid vändskivan.  13 år
ID-nummer:  05578
Direktlänk: /bild/00005578/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 5 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallet sett från sydväst.  13 år
ID-nummer:  05579
Direktlänk: /bild/00005579/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 5 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordost från lokstallet över EuroMaints område.  13 år
ID-nummer:  05580
Direktlänk: /bild/00005580/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 5 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 21 juni 2007

Infartssignalen omedelbart norr om bron över Fällforsvägen.  14 år
ID-nummer:  00372
Direktlänk: /bild/00000372/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I södra delen av stationsområdet, på östra sidan om spåren strax söder om det gamla järnvägshotellet finns detta ånglok uppställt.  14 år
ID-nummer:  00373
Direktlänk: /bild/00000373/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På den vattenhäst som finns intill ångloket varnas för de livsfarliga ledningarna.  14 år
ID-nummer:  00374
Direktlänk: /bild/00000374/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Verkstads- och lokstallsbyggnaderna i södra änden av bangården.  14 år
ID-nummer:  00375
Direktlänk: /bild/00000375/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!