Plattformsvyer

Bilder och filmer (81)

Måndag 16 juni 2008

Ett norrgående tomt ståltåg ankommer Vännäs. 9 år
ID-nummer:  05513
Direktlänk: /bild/00005513/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 30 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget stannar till för förarbyte och tågmöte. 9 år
ID-nummer:  05514
Direktlänk: /bild/00005514/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 30 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detaljvy mot norra bangårdsänden och dess många växlar. I bakgrunden ankommer mötande tåg norrifrån. 9 år
ID-nummer:  05515
Direktlänk: /bild/00005515/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 30 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tågmöte i Vännäs mellan norrgående stålpendel och södergående ARE-tåg. 9 år
ID-nummer:  05516
Direktlänk: /bild/00005516/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 30 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 21 juni 2007

Utfarten söderut sedd från södra änden av mellanplattformen. 10 år
ID-nummer:  00376
Direktlänk: /bild/00000376/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Signal för spår 3 söderut som har rakspår genom de södra växlarna. 10 år
ID-nummer:  00377
Direktlänk: /bild/00000377/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellanplattformens södra ände. 10 år
ID-nummer:  00378
Direktlänk: /bild/00000378/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rc4 1140 vid bangårdens södra ände. 10 år
ID-nummer:  00379
Direktlänk: /bild/00000379/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens södra ände sedd från mellanplattformen. 10 år
ID-nummer:  00380
Direktlänk: /bild/00000380/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vännäs stationsområde sett norrut. 10 år
ID-nummer:  00382
Direktlänk: /bild/00000382/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellanplattformen och stationshuset, vy norrut. 10 år
ID-nummer:  00394
Direktlänk: /bild/00000394/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från stationshuset. 10 år
ID-nummer:  00395
Direktlänk: /bild/00000395/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut med stationshuset och f.d.järnvägshotellet till vänster. 10 år
ID-nummer:  00396
Direktlänk: /bild/00000396/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut söder om övergången till mellanplattformen. Spåret närmast blir ett stickspår i sydligaste delen. 10 år
ID-nummer:  00398
Direktlänk: /bild/00000398/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot lokstallarna i bangårdens södra ände. 10 år
ID-nummer:  00399
Direktlänk: /bild/00000399/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från stationshuset. 10 år
ID-nummer:  00400
Direktlänk: /bild/00000400/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några lok siktade under plattformstaket på mellanplattformen. 10 år
ID-nummer:  00401
Direktlänk: /bild/00000401/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gammal avgångssignaleringsutrustning med indikation för lagd tågväg. Tvärålund, Vännäs by och Hörnsjö? 10 år
ID-nummer:  00402
Direktlänk: /bild/00000402/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gammal utrustning för avgångssignaler. 10 år
ID-nummer:  00403
Direktlänk: /bild/00000403/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gammal utrustning för avgångssignaler. 10 år
ID-nummer:  00404
Direktlänk: /bild/00000404/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skyltar för resenärsinformation modell halvgamla. 10 år
ID-nummer:  00405
Direktlänk: /bild/00000405/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma skyltar mer underifrån. 10 år
ID-nummer:  00406
Direktlänk: /bild/00000406/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Anslag på tavlan av varierande aktualitetsgrad. 10 år
ID-nummer:  00407
Direktlänk: /bild/00000407/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut mot södra änden på spår 1 och 2. 10 år
ID-nummer:  00408
Direktlänk: /bild/00000408/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plattformen vid stationshuset. 10 år
ID-nummer:  00409
Direktlänk: /bild/00000409/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tre lok i ett tåg på väg norrut. 10 år
ID-nummer:  00411
Direktlänk: /bild/00000411/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kort tåg för tre lok, sannolikt gick dieseln i transport. 10 år
ID-nummer:  00412
Direktlänk: /bild/00000412/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Green Cargos pappersvagnar. 10 år
ID-nummer:  00413
Direktlänk: /bild/00000413/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från sidoplattformens norra ände. Spåren till höger är gamla anslutningen av banan mot Umeå. Dagens triangelspårs södra anslutning kan skymtas lite längre bort. 10 år
ID-nummer:  00414
Direktlänk: /bild/00000414/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från sidoplattformens norra ände. 10 år
ID-nummer:  00415
Direktlänk: /bild/00000415/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellanplattformen sedd från östra plattformen. 10 år
ID-nummer:  00410
Direktlänk: /bild/00000410/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!