Plattformsvyer

Bilder och filmer (87)

Söndag 27 september 2015

Månsken över Vännäs.  3 år
ID-nummer:  27353
Direktlänk: /bild/00027353/
Fotodatum: den 27 september 2015
Publicerad: den 27 september 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 22 maj 2013

Nattågsuppehåll i Vännäs i slutet av maj 2013, endast några veckor återstår med persontrafik på stambanan söderut från Vännäs.  9 år
ID-nummer:  17249
Direktlänk: /bild/00017249/
Fotodatum: den 22 maj 2013
Publicerad: den 25 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nattåget har fått körsignal söderut och ska avgå så snart förarbyte och resandeutbyte är avslutat.  9 år
ID-nummer:  17250
Direktlänk: /bild/00017250/
Fotodatum: den 22 maj 2013
Publicerad: den 25 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nattågsuppehåll i Vännäs.  9 år
ID-nummer:  17251
Direktlänk: /bild/00017251/
Fotodatum: den 22 maj 2013
Publicerad: den 25 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 28 maj 2012

Ett oplanerat nattågsuppehåll i Vännäs efter omledning via stambanan Mellansel–Vännäs i stället för färd via Örnsköldsvik och Umeå.  8 år
ID-nummer:  12831
Direktlänk: /bild/00012831/
Fotodatum: den 28 maj 2012
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 14 juli 2010

Vy söderut från plattformsövergången framför stationshuset.  2 år
ID-nummer:  32285
Direktlänk: /bild/00032285/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 14 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut längs spår 3 i höjd med stationshuset.  2 år
ID-nummer:  32286
Direktlänk: /bild/00032286/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 14 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan.  2 år
ID-nummer:  32287
Direktlänk: /bild/00032287/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 14 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De gamla stall- och verkstadsbyggnaderna vid södra bangårdsänden sedda från plattformen.  2 år
ID-nummer:  32288
Direktlänk: /bild/00032288/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 14 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från sydligaste delen av plattformen något senare på kvällen.  2 år
ID-nummer:  32295
Direktlänk: /bild/00032295/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 14 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 21 december 2009

Bangården i morgonljus sedd norrut från plattformen vid spår 3 i höjd med plattformsövergången vid stationshuset.  8 år
ID-nummer:  18296
Direktlänk: /bild/00018296/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 6 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från samma plats.  8 år
ID-nummer:  18297
Direktlänk: /bild/00018297/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 6 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla järnvägshotellet sett från mellanplattformen.  8 år
ID-nummer:  18298
Direktlänk: /bild/00018298/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 6 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya informationsskyltar har satts upp, sedan skyltarna som skymtar under taket längre bort slutade användas har trafikinfo endast visats på en TV-skärm på stationshuset.  8 år
ID-nummer:  18299
Direktlänk: /bild/00018299/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 6 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsövergången vid stationshuset, vy från norr.  8 år
ID-nummer:  18300
Direktlänk: /bild/00018300/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 6 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från plattformen vid spår 2.  8 år
ID-nummer:  18301
Direktlänk: /bild/00018301/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 6 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggnaden norr om stationshuset som under en tid inhyste fjärren i Vännäs.  8 år
ID-nummer:  18302
Direktlänk: /bild/00018302/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 6 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett av bostadshusen på bangårdens östra sida.  8 år
ID-nummer:  18303
Direktlänk: /bild/00018303/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 6 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya informationsskyltar längre norrut på plattformen, inte heller dessa är dock ännu inkopplade.  13 år
ID-nummer:  06680
Direktlänk: /bild/00006680/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 4 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De gamla bostadshusen ligger på rad längs med Östra Järnvägsgatan.  8 år
ID-nummer:  18304
Direktlänk: /bild/00018304/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 6 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut under plattformstaket mellan spår 2 och 3.  8 år
ID-nummer:  18305
Direktlänk: /bild/00018305/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 6 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla apparaturen för indikation av lagd tågväg på den sydligaste stolpen under plattformstaket har nu tagits bort och gett plats för en högtalare.  8 år
ID-nummer:  18306
Direktlänk: /bild/00018306/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 6 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 26 augusti 2009

Vy norrut från plattformsövergången utanför stationshuset.  10 år
ID-nummer:  06266
Direktlänk: /bild/00006266/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från mellanplattformens södra del.  10 år
ID-nummer:  06269
Direktlänk: /bild/00006269/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och järnvägsbyggnaderna öster om densamma sedda från mellanplattformens södra spets.  10 år
ID-nummer:  06270
Direktlänk: /bild/00006270/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut mot lokstallsområdet med EuroMaints verkstäder från mellanplattformen.  10 år
ID-nummer:  06271
Direktlänk: /bild/00006271/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 16 mars 2009

Utsikt från tågfönstret mot bangården norrut.  13 år
ID-nummer:  05534
Direktlänk: /bild/00005534/
Fotodatum: den 16 mars 2009
Publicerad: den 1 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma tågfönster.  13 år
ID-nummer:  05535
Direktlänk: /bild/00005535/
Fotodatum: den 16 mars 2009
Publicerad: den 1 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 16 juni 2008

Vy mot lokstallsområdet från gamla järnvägshotellet.  13 år
ID-nummer:  05567
Direktlänk: /bild/00005567/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 5 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plattformsövergången över spår 1 och 2 ut till mellanplattformen mellan spår 2 och 3.  13 år
ID-nummer:  05486
Direktlänk: /bild/00005486/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 30 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plattformsövergång, loket står på stickspåret i södra änden av spår 1.  13 år
ID-nummer:  05487
Direktlänk: /bild/00005487/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 30 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra delen av bangården sedd från stationshuset med lokstallsområdet i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  05488
Direktlänk: /bild/00005488/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 30 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellanplattformen med plattformstak sedd från sydost.  13 år
ID-nummer:  05489
Direktlänk: /bild/00005489/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 30 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från mellanplattformen i höjd med stationshuset.  13 år
ID-nummer:  05490
Direktlänk: /bild/00005490/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 30 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från plats under plattformstaket.  13 år
ID-nummer:  05492
Direktlänk: /bild/00005492/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 30 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gamla järnvägsbostäder ligger på rad på bangårdens östra sida norr om stationshuset.  13 år
ID-nummer:  05493
Direktlänk: /bild/00005493/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 30 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från mellanplattformen.  13 år
ID-nummer:  05494
Direktlänk: /bild/00005494/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 30 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från mellanplattformen vid spår 2.  13 år
ID-nummer:  05495
Direktlänk: /bild/00005495/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 30 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst.  13 år
ID-nummer:  05496
Direktlänk: /bild/00005496/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 30 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut.  13 år
ID-nummer:  05497
Direktlänk: /bild/00005497/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 30 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Två lok står uppställda på spår 6, södra delen. I bakgrunden syns spåren in till verkstadslokalerna på lokstallsområdet sydväst om bangården.  13 år
ID-nummer:  05498
Direktlänk: /bild/00005498/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 30 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre norrut ser vi här vagnläge H på mellanplattformen och norra änden av sidoplattformen vid spår 1.  13 år
ID-nummer:  05499
Direktlänk: /bild/00005499/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 30 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Signaler och växlar i norra delen av spår 1.  13 år
ID-nummer:  05500
Direktlänk: /bild/00005500/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 30 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot lastkajen i nordväst.  13 år
ID-nummer:  05501
Direktlänk: /bild/00005501/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 30 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uppställda gamla vagnar på spår 9.  13 år
ID-nummer:  05502
Direktlänk: /bild/00005502/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 30 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från vagnläge H.  13 år
ID-nummer:  05503
Direktlänk: /bild/00005503/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 30 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växel på spår 1 mot ett stickspår på östra sidan av bangården.  13 år
ID-nummer:  05504
Direktlänk: /bild/00005504/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 30 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huvuddvärgsignal 21h i norra delen av spår 2, idag ersatt av huvuddvärgsignal 132.  13 år
ID-nummer:  05505
Direktlänk: /bild/00005505/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 30 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från norra delen av mellanplattformen.  13 år
ID-nummer:  05506
Direktlänk: /bild/00005506/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 30 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggnad omedelbart öster om bangården strax norr om sidoplattformen viud spår 1, här sedd från nordost.  13 år
ID-nummer:  05507
Direktlänk: /bild/00005507/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 30 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 51–87