Plattformsvyer

Bilder och filmer (88)

Måndag 16 juli 2018

Demontering av det klassiska plattformstaket pågår inför totalrenovering av plattformen.  10 mån
ID-nummer:  35946
Direktlänk: /bild/00035946/
Fotodatum: den 16 juli 2018
Publicerad: den 16 juli 2023
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 27 september 2015

Månsken över Vännäs.  4 år
ID-nummer:  27353
Direktlänk: /bild/00027353/
Fotodatum: den 27 september 2015
Publicerad: den 27 september 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 22 maj 2013

Nattågsuppehåll i Vännäs i slutet av maj 2013, endast några veckor återstår med persontrafik på stambanan söderut från Vännäs.  10 år
ID-nummer:  17249
Direktlänk: /bild/00017249/
Fotodatum: den 22 maj 2013
Publicerad: den 25 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nattåget har fått körsignal söderut och ska avgå så snart förarbyte och resandeutbyte är avslutat.  10 år
ID-nummer:  17250
Direktlänk: /bild/00017250/
Fotodatum: den 22 maj 2013
Publicerad: den 25 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nattågsuppehåll i Vännäs.  10 år
ID-nummer:  17251
Direktlänk: /bild/00017251/
Fotodatum: den 22 maj 2013
Publicerad: den 25 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 28 maj 2012

Ett oplanerat nattågsuppehåll i Vännäs efter omledning via stambanan Mellansel–Vännäs i stället för färd via Örnsköldsvik och Umeå.  9 år
ID-nummer:  12831
Direktlänk: /bild/00012831/
Fotodatum: den 28 maj 2012
Publicerad: den 7 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 14 juli 2010

Vy söderut från plattformsövergången framför stationshuset.  3 år
ID-nummer:  32285
Direktlänk: /bild/00032285/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 14 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut längs spår 3 i höjd med stationshuset.  3 år
ID-nummer:  32286
Direktlänk: /bild/00032286/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 14 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan.  3 år
ID-nummer:  32287
Direktlänk: /bild/00032287/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 14 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De gamla stall- och verkstadsbyggnaderna vid södra bangårdsänden sedda från plattformen.  3 år
ID-nummer:  32288
Direktlänk: /bild/00032288/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 14 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från sydligaste delen av plattformen något senare på kvällen.  3 år
ID-nummer:  32295
Direktlänk: /bild/00032295/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 14 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 21 december 2009

Bangården i morgonljus sedd norrut från plattformen vid spår 3 i höjd med plattformsövergången vid stationshuset.  9 år
ID-nummer:  18296
Direktlänk: /bild/00018296/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 6 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från samma plats.  9 år
ID-nummer:  18297
Direktlänk: /bild/00018297/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 6 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla järnvägshotellet sett från mellanplattformen.  9 år
ID-nummer:  18298
Direktlänk: /bild/00018298/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 6 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya informationsskyltar har satts upp, sedan skyltarna som skymtar under taket längre bort slutade användas har trafikinfo endast visats på en TV-skärm på stationshuset.  9 år
ID-nummer:  18299
Direktlänk: /bild/00018299/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 6 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsövergången vid stationshuset, vy från norr.  9 år
ID-nummer:  18300
Direktlänk: /bild/00018300/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 6 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från plattformen vid spår 2.  9 år
ID-nummer:  18301
Direktlänk: /bild/00018301/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 6 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggnaden norr om stationshuset som under en tid inhyste fjärren i Vännäs.  9 år
ID-nummer:  18302
Direktlänk: /bild/00018302/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 6 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett av bostadshusen på bangårdens östra sida.  9 år
ID-nummer:  18303
Direktlänk: /bild/00018303/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 6 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya informationsskyltar längre norrut på plattformen, inte heller dessa är dock ännu inkopplade.  14 år
ID-nummer:  06680
Direktlänk: /bild/00006680/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 4 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De gamla bostadshusen ligger på rad längs med Östra Järnvägsgatan.  9 år
ID-nummer:  18304
Direktlänk: /bild/00018304/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 6 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut under plattformstaket mellan spår 2 och 3.  9 år
ID-nummer:  18305
Direktlänk: /bild/00018305/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 6 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla apparaturen för indikation av lagd tågväg på den sydligaste stolpen under plattformstaket har nu tagits bort och gett plats för en högtalare.  9 år
ID-nummer:  18306
Direktlänk: /bild/00018306/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 6 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 26 augusti 2009

Vy norrut från plattformsövergången utanför stationshuset.  11 år
ID-nummer:  06266
Direktlänk: /bild/00006266/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från mellanplattformens södra del.  11 år
ID-nummer:  06269
Direktlänk: /bild/00006269/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och järnvägsbyggnaderna öster om densamma sedda från mellanplattformens södra spets.  11 år
ID-nummer:  06270
Direktlänk: /bild/00006270/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut mot lokstallsområdet med EuroMaints verkstäder från mellanplattformen.  11 år
ID-nummer:  06271
Direktlänk: /bild/00006271/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 8 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 16 mars 2009

Utsikt från tågfönstret mot bangården norrut.  14 år
ID-nummer:  05534
Direktlänk: /bild/00005534/
Fotodatum: den 16 mars 2009
Publicerad: den 1 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma tågfönster.  14 år
ID-nummer:  05535
Direktlänk: /bild/00005535/
Fotodatum: den 16 mars 2009
Publicerad: den 1 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 16 juni 2008

Vy mot lokstallsområdet från gamla järnvägshotellet.  14 år
ID-nummer:  05567
Direktlänk: /bild/00005567/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 5 juli 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–60