Bangården

Vännäs har tre plattformsspår med en sidoplattform närmast stationshuset och en mellanplattform mellan spår 2 och spår 3. Anslutningen av banan mot Umeå sker med ett triangelspår i stationens norra del. Spår 1-6 är huvudspår för tåg genom stationen. Väster om dessa finns flera sidospår.

Här finns bilder från den nordvästra och västra sidan av bangården.

Bilder och filmer (20)

Måndag 16 juni 2008

Vy norrut från västra sidan av spåren norr om bangården. Till utdragsspåret, som har en stoppbock i norra änden, ansluter här ett oelektrifierat spår norrut. 9 år
ID-nummer:  05465
Direktlänk: /bild/00005465/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 29 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret ovan fortsätter ut på en öppen plan som kan användas för lastning och lossning av containrar. 9 år
ID-nummer:  05466
Direktlänk: /bild/00005466/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 29 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut med stambanans spår längst till höger, sedan utdragsspåret och spåret vi såg ovan längst till vänster. 9 år
ID-nummer:  05467
Direktlänk: /bild/00005467/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 29 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats, här syns också spåren från Umeå längst till vänster. 9 år
ID-nummer:  05468
Direktlänk: /bild/00005468/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 29 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utdragsspåret och stambanan, vy norrut. 9 år
ID-nummer:  05469
Direktlänk: /bild/00005469/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 29 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid ställverksbytet hösten 2008 byttes alla signaler och signaler tillkom på nya platser. Den här stod redo att tjänstgöra på stambanan strax norr om södra triangelbenets anlsutning. 9 år
ID-nummer:  05470
Direktlänk: /bild/00005470/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 29 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Anlsutningen från Umeå med stambanan och utdragsspåret i förgrunden. Norra delen av utdragsspåret är inte signalreglerat. 9 år
ID-nummer:  05471
Direktlänk: /bild/00005471/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 29 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det ena spåret i anslutningen från Umeå ansluter direkt till stambanans normalhuvudspår 3 genom bangården. 9 år
ID-nummer:  05472
Direktlänk: /bild/00005472/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 29 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från norra änden, i förgrunden fortfarande utdragsspåret. 9 år
ID-nummer:  05473
Direktlänk: /bild/00005473/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 29 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens nordvästra del sedd från norr. Spåren från tankvagnen och till höger är inte signalreglerade och kan inte nås direkt från stambanan norrifrån, spåren norrut leder till utdragsspåret. 9 år
ID-nummer:  05474
Direktlänk: /bild/00005474/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 29 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växlarna vid norra bangårdsänden, normalhuvudspåret 3 ligger närmast kontaktledningsbryggans vänstra stolpe. 9 år
ID-nummer:  05475
Direktlänk: /bild/00005475/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 29 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Indikatorsignal för utdragsspåret, vy norrut. 9 år
ID-nummer:  05476
Direktlänk: /bild/00005476/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 29 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Signalen består av två orange lampor och indikerar hur långt det är kvar av utdragsspåret innan stoppbocken nås. 9 år
ID-nummer:  05477
Direktlänk: /bild/00005477/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 29 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från norra bangårdsändens västra sida. 9 år
ID-nummer:  05478
Direktlänk: /bild/00005478/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 29 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nordvästra delen av bangården sedd söderut. 9 år
ID-nummer:  05480
Direktlänk: /bild/00005480/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 29 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från den öppna planen nordväst om densamma. 9 år
ID-nummer:  05481
Direktlänk: /bild/00005481/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 29 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några av de västligaste spåren slutar med en lastkaj som stoppbock i änden. 9 år
ID-nummer:  05482
Direktlänk: /bild/00005482/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 29 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De västligaste spåren sedda söderut. 9 år
ID-nummer:  05483
Direktlänk: /bild/00005483/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 29 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens allra västligaste spår slutar något längre söderut än sina närmsta grannspår, vy norrut. 9 år
ID-nummer:  05484
Direktlänk: /bild/00005484/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 29 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plats ännu lite längre söderut än ovan, vagnarna till vänster står inte på något spår. 9 år
ID-nummer:  05485
Direktlänk: /bild/00005485/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 29 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!