Vännäs (Vns)

Vännäs station anlades 1891. Stationen anlades på jordbruksmark i Nybyn nära Umeälven några kilometer väster om Vännäs by. Både Nybyn och Vännäs by finns omskrivna från 1500-tal, den senare då under namnet Vendenes, näset där älven vänder. Vännäs blev municipalsamhälle vid sekelskiftet och bebyggelsen växte upp i ett rätvinkligt rutnät av gator öster om stationen. Vännäs blev köping 1928 och hade då 1700 invånare. På 50-talet började även området väster om järnvägen att bebyggas. 1960 stod samhällets nya kyrka klar, vars höga vita torn syns tydligt från järnvägen. Kyrkans arkitekt Kjell Wretling ritade även hotellet vid torget öster om stationshuset. 1971 bildades Vännäs kommun och det gamla stationssamhället och köpingen blev kommunens centralort. Vännäs tätort har idag drygt 4000 invånare.

Vännäs intar en central position bland stationerna längs Stambanan genom övre Norrland i flera bemärkelser. Dels genom stationens geografiska läge på banan strax norr om dess mitt, men också som järnvägsknut där banan mot Umeå och Holmsund ansluter till banan. Dessutom är Vännäs stationeringsort för tågpersonal och därmed en viktig station för godstrafiken.

Geografisk översikt