Utterån

Utterån är ett biflöde till Moälven som rinner upp i Stor-Uttersjön cirka 4 mil nordväst om Gottne och mynnar i Moälven vid Gottne tätort. Stambanan passerar över ån omkring 2,5 kilometer uppströms sammanflödet vid en natur- och kulturhistoriskt intressant plats. I en kraftig vårflod 1868 inträffade här en flottningsolycka då en timmerbröt fastnade och dämde ån. Den bröt då en ny väg från en plats omedelbart uppströms dagens järnvägsbro och nästan ända fram till Moälven. I den nya fåran bildades också det 13 meter höga sågfallet. Den sågverksamhet som fanns vid gamla flodfåran nedströms utbrytningen fick flyttas till en ny anläggning på forsnacken i sågfallet där verksamheten bedrevs från 1884 till 1946 då sågen och intilliggande snickerifabrik brann ner.

Allt sedan sågfallet bildades har det utgjort ett vandringshinder för bl.a. lax i Utterån. Som en del av Moälvsprojektet med syfte att restaurera naturmiljöerna i älven och dess biflöden byggdes en laxtrappa förbi sågfallet som stod klar 2007. Trappans nedre del finns omedelbart nedströms fallet och järnvägsbron och är sedan insprängd i berget under järnvägen väster om ån för att sedan komma ut i ljuset igen norr om järnvägen där den slutar vid forsnacken. Dagens järnvägsbro över ån består av en bärande stålbalk på vilken ett betongtråg vilar, landfästena i huggen sten är dock av äldre dato. Dagens samverkansbro ersatte en stålbro med hängande parabelfackverk.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (5)

Tisdag 25 augusti 2009

Bron över Utterån sedd från stranden norr om forsen, till höger syns översta delen av laxtrappan.  13 år
ID-nummer:  07293
Direktlänk: /bild/00007293/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 10 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från söder.  13 år
ID-nummer:  07295
Direktlänk: /bild/00007295/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 10 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sågfallet vid järnvägsbron, laxtrappans nedre mynning finns omedelbart nedanför fallet bakom klippan nere till vänster i bild.  13 år
ID-nummer:  07296
Direktlänk: /bild/00007296/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 10 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 19 juli 2008

Bron sedd från nordväst med laxtrappan i förgrunden.  13 år
ID-nummer:  07294
Direktlänk: /bild/00007294/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 10 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utterån sedd uppströms i riktning mot Sågfallet och järnvägsbron.  13 år
ID-nummer:  07297
Direktlänk: /bild/00007297/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 10 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!