Upplagsplats 211

Vid stambanans linje mellan Björnsjö och Björna (Mellansel–Vännäs) har det funnits en så kallad upplags­plats, en bered­skaps­an­lägg­ning för järn­vägens el­matning där omformar­vagnar kunde ställas upp och förse järn­vägen med el. Utveck­lingen gick från enkla anlägg­ningar utan skydd för vagnarna till berg­anlägg­ningar som skulle stå emot flyg­anfall. Upplags­platsen vid Tors­backen var den första reserv­platsen för omformar­stationen i Mellansel, en roll som senare övertogs av en berg­anlägg­ning i den långa backen mellan Gottne och Björnsjö. Den ligger i den smala kil som bildas mellan järnvägen och den kraft­ledning som korsar banan i sned vinkel några hundra meter väster om banvakt­stugan i Torsbacken. Här har det funnits ett enklare skyddshus som har stått på betong­fundament, dessa fundament är idag de tydligaste kvar­varande spåren på platsen, men fler finns om man tittar noga.

Bilder och filmer (11)

Fredag 16 juli 2010

Vy västerut med linjen i riktning mot Björnsjö från den gamla banvallen in till upplagsplatsen.  11 år
ID-nummer:  09989
Direktlänk: /bild/00009989/
Fotodatum: den 16 juli 2010
Publicerad: den 2 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy åt motsatt håll med linjen mot Björna i bakgrunden. Den smala glänta där upplagsplatsen låg kan skymtas strax till höger om bildmitt och den gamla banvallen kan med färgskiftningar anas gå dit från bildens nederkant.  11 år
ID-nummer:  09990
Direktlänk: /bild/00009990/
Fotodatum: den 16 juli 2010
Publicerad: den 2 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sedd i annan vinkel framträder gläntan något mer, men det är knappast något man lägger märke till om man inte känner till vad som funnits här.  11 år
ID-nummer:  09991
Direktlänk: /bild/00009991/
Fotodatum: den 16 juli 2010
Publicerad: den 2 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På den plana yta där det långsmala skjulet stod växer nu granar och lövsly upp i den annars gamla och risiga skogen.  11 år
ID-nummer:  09992
Direktlänk: /bild/00009992/
Fotodatum: den 16 juli 2010
Publicerad: den 2 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett av fundamenten som bar upp den skyddsbyggnad som stod här.  11 år
ID-nummer:  09993
Direktlänk: /bild/00009993/
Fotodatum: den 16 juli 2010
Publicerad: den 2 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett annat fundament sett med den spirande unga granskogen på byggnadens tidigare plats i bakgrunden, vy ut mot järnvägen.  11 år
ID-nummer:  09994
Direktlänk: /bild/00009994/
Fotodatum: den 16 juli 2010
Publicerad: den 2 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fler spår på marken vittnar om verksamhet på platsen.  11 år
ID-nummer:  09995
Direktlänk: /bild/00009995/
Fotodatum: den 16 juli 2010
Publicerad: den 2 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Upplagsplatsen sedd ut mot järnvägen närmare kraftledningsgatan längre in i skogen.  11 år
ID-nummer:  09996
Direktlänk: /bild/00009996/
Fotodatum: den 16 juli 2010
Publicerad: den 2 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I den snåriga skogen framträder upplagsplatsen som en upphöjd vall.  11 år
ID-nummer:  09998
Direktlänk: /bild/00009998/
Fotodatum: den 16 juli 2010
Publicerad: den 2 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En av de kala trädstammarna såg annorlunda ut och visade sig istället vara en gammal elstolpe.  11 år
ID-nummer:  09997
Direktlänk: /bild/00009997/
Fotodatum: den 16 juli 2010
Publicerad: den 2 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gläntan där upplagsplatsen låg sedd från kraftledningsgatan, även här nästan osynlig.  11 år
ID-nummer:  09999
Direktlänk: /bild/00009999/
Fotodatum: den 16 juli 2010
Publicerad: den 2 februari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!