Trehörningsjö (Thö)

Trehörningsjö är en av banans ursprungliga stationer öppnad i samband med banans öppnande 1891. Stationen placerades vid Inre Lemesjöns västra ände drygt två kilometer öster om Trehörningsjö kyrkby. Järnvägens etablering förvandlade Trehörningsjö från utpräglad jordbruksbygd vid sjöarna i Husåns övre lopp till ett växande samhälle kring järnvägsstationen. Bangården ligger i sydväst-nordostlig riktning som närmast drygt hundra meter från Inre Lemesjöns strand. Ett stationshus av Hällnäsmodellen uppfördes mitt på bangårdens nordvästra sida. Det stora huset brann ner i mars 1981 och dess plats i änden av Nordsjövägen gapar idag tom så när som på banverkets teknikbyggnad. Godhanteringen vid stationen upphörde 1974 och året efter avbemannades stationen.

Trehörningsjö har som de flesta norrländska orter på landsbygden redan haft sin glansperiod. Folkmängden är idag strax under 200 varför orten formellt har nedgraderats från tätort till småort. I byn finns dock såväl mataffär som skola och vidare också flera industrier. Den stösta av dessa är Alab som i fabriken i östra delen av Trehörningsjö tillverkar glasbärande metallkonstruktioner för bland annat dörrar och glasfasader. I byn finns också en plastindustri som tillverkar många olika glasfiberarmerade produkter, bland annat de blå eller gröna sandlådor man kan hitta längs våra vägar. Utöver tillverkningsindustri finns också en stor anläggning med stugby, camping, spa och konferens på den gamla festplatsen Kerstins udde i sydvästra delen av byn.

Bangården i Trehörningsjö har tre huvudspår och styrs av ett ställverk 59 som inte tillåter samtidig infart. Normalhuvudspåret är det mellersta, det tycks dock vara ombyggt från att det ursprungligen var det norra spåret närmast samhället som var rakspår genom bangården. Den sydvästra delen av bangården ligger i en längre kurva som åter vrider banan mot västlig riktning vid utfarten mot Långvattnet.

Den lokala persontrafiken på sträckan Forsmo - Vännäs lades ned i juni 1975. Det gjorde att orter som Trehörningsjö, Långviksmon och Björna sin persontrafik på järnväg och att resenärerna hänvisades till närmaste järnvägsknutpunkt för längre tågresor, i dessa fall Mellansel. Trehörningsjö är den minsta av dessa orter men har samtidigt längst till närmaste station, 6 mil till Mellansel och 7,5 till Vännäs. Tidigare kunde man till en rimlig kostnad resa med tågtaxi till Mellansel, men den möjligheten drogs in sommaren 2008.

Som nämndes ovan finns det en camping- och konferensanläggning i Trehörningsjö, Kerstins udde. Anläggningen har en stark miljöprofil och kooperativet som driver verksamheten har varit starkt drivande för att besökarna ska kunna resa med tåget till Trehörningsjö. I november 2008 lyckades man komma överens med SJ om att nattågen gör behovsuppehåll i Trehörningsjö för resandeutbyte om minst 10 personer. Det första stoppet skedde den 7 februari 2009 vid en nyuppförd plattform på bangårdens sydöstra sida drygt 100 meter nordost om plankorsningen. Plattformen ligger alltså inte på den gamla stationsplatsen närmast centrum, men bara 300 meter från Kerstins udde.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (60)
Bild 1–50

Onsdag 20 juni 2007

Bangården strax norr om södra plankorsningen.  14 år
ID-nummer:  02077
Direktlänk: /bild/00002077/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dagens stationsbyggnader i Trehörningsjö.  14 år
ID-nummer:  02078
Direktlänk: /bild/00002078/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rött tegel var det som gällde när fjärrkuren i Thö byggdes.  14 år
ID-nummer:  02079
Direktlänk: /bild/00002079/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Öppen plats där stationshuset bör ha stått tidigare.  14 år
ID-nummer:  02080
Direktlänk: /bild/00002080/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut mot södra plankorsningen.  14 år
ID-nummer:  02081
Direktlänk: /bild/00002081/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut mot norra bangårdsänden och plankorsningen strax norr om denna.  14 år
ID-nummer:  02082
Direktlänk: /bild/00002082/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från plankorsningen strax norr om bangården.  14 år
ID-nummer:  02083
Direktlänk: /bild/00002083/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från plankorsningen vid norra infarten. Bangårdsgeometrin förefaller ha ändrats så att huvudspåret flyttat från det västligaste spåret till mittspåret.  14 år
ID-nummer:  02084
Direktlänk: /bild/00002084/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten norrut mot Norrfors och Vännäs.  14 år
ID-nummer:  02085
Direktlänk: /bild/00002085/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En gammal lutningsvisare vid norra plankorsningen.  14 år
ID-nummer:  02086
Direktlänk: /bild/00002086/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (16)