Tallbergstunnlarna

Glödberget vid Tallberg, ej att förväxla med dess namne vid Nyåker, ligger i sluttningen på Öreälvens nordöstra sida där det som en bergsrygg löper ut mot väster och avslutas med ett mäktigt stup nära älven. När järnvägen drogs fram byggdes därför stambanans enda tunnel norr om Långsele här, den 140 meter långa Tallbergstunneln. Tunneln har också varit försedd med cirka 40 meter långa snögallerier vid båda mynningarna. Den gamla linjesträckningen på platsen följer väl den kuperade terrängen vilket gör att tunneln blev relativt kort. Nackdelen var naturligtvis att man fick många tvära kurvor.

Den 15 juni 1981 togs en linjerätning i bruk som bland annat innefattade en ny tunnel genom Glödberget, den nya Tallbergstunneln, belägen sydväst om den gamla. Den kraftiga kurvan öster om berget rätades så att den nya banan korsar den gamla sträckningen nära den gamla tunnelmynningen och försvinner sedan in i den nya tunneln cirka 100 meter senare. Den västra mynningen är belägen cirka 250 meter västnordväst om den gamla dito och ligger i en mäktig bergskärning. Den nya Tallbergstunneln byggdes 1979-1980. Av den totala längden 298 meter är 271 meter bergtunnel, kompletterad med betongtunnelanslutningar om 18 respektive 9 meter vid västra och östra mynningen. Detta är den enda platsen på stambanan där en gammal tunnel har ersatts med en ny. Den gamla tunneln finns idag kvar intakt med räls, däremot döljs den västra tunnelmynningen numera effektivt av växtlighet vid sidan av den gamla banvallen.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (22)

Tisdag 25 augusti 2009

Vy mot nordväst från berget ovanför den västra mynningen för gamla Tallbergstunneln. Innanför staketet i skärningen för den ursprungliga bansträckningen är växtligheten mycket tät.  14 år
ID-nummer:  06483
Direktlänk: /bild/00006483/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 11 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från den gamla banvallen strax väster om västra tunnelmynningen.  14 år
ID-nummer:  06484
Direktlänk: /bild/00006484/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 11 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot tunnelmynningen från samma plats som ovan.  14 år
ID-nummer:  06485
Direktlänk: /bild/00006485/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 11 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från den gamla tunnelns västra mynning.  14 år
ID-nummer:  06486
Direktlänk: /bild/00006486/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 11 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra mynningen på den numera slopade gamla Tallbergstunneln, inne i tunneln ligger spåret kvar.  14 år
ID-nummer:  06487
Direktlänk: /bild/00006487/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 11 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy in i tunneln från väster.  14 år
ID-nummer:  06488
Direktlänk: /bild/00006488/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 11 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av rälsen i tunneln.  14 år
ID-nummer:  06489
Direktlänk: /bild/00006489/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 11 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen låg i kurva även i den gamla tunneln, men den är inte längre än att man ser till andra mynningen.  14 år
ID-nummer:  06490
Direktlänk: /bild/00006490/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 11 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av mynningen med ett söndervittrande betongvalv och betongstöd även längre upp i bergskärningen.  14 år
ID-nummer:  06491
Direktlänk: /bild/00006491/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 11 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från byn Åliden väster om Tallbergsbroarna mot Glödberget mellan Tallberg och Högbränna. Den nya Tallbergstunnelns västra mynning skymtar strax till vänster om bildmitt, medan den gamla bansträckningen gick in i dalen strax till vänster om denna där berget är som smalast vilket gav en kortare tunnel. Till höger ses Glödberget brant stupa ned mot Öreälven, något alternativ att gå runt berget fanns inte utan en tunnel var nödvändig.  14 år
ID-nummer:  06492
Direktlänk: /bild/00006492/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 11 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 18 juli 2008

De båda östra tunnelmynningarna för Tallbergstunnlarna genom Glödberget. Kurvan vid platsen rätades i samband med byggandet av den nya tunneln varför dagens bana korsar den ursprungliga sträckningen här nära den gamla östra tunnelmynningen.  14 år
ID-nummer:  06479
Direktlänk: /bild/00006479/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 11 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot den nya tunnelmynningen.  14 år
ID-nummer:  06477
Direktlänk: /bild/00006477/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 11 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detaljvy mot den gamla tunnelmynningen.  14 år
ID-nummer:  06478
Direktlänk: /bild/00006478/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 11 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra tunnelmynningen för nya Tallbergstunneln.  14 år
ID-nummer:  06480
Direktlänk: /bild/00006480/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 11 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd från berget vid västra tunnelmynningen.  14 år
ID-nummer:  06481
Direktlänk: /bild/00006481/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 11 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt från Glödberget vid Tallbergstunnelns västra mynning. Öreälvens dalgång var denna tidiga morgon insvept i dimmor som ses till vänster. Bortom älven uppe till vänster i bilden skymtar byn Åliden som banan passerar sydväst om Tallbergsbroarna. Järnvägen söderut kan svagt skymtas omedelbart nedanför åkermarken där den fortsätter ut mot vänster bildkant i riktning mot Nyåker.  14 år
ID-nummer:  06482
Direktlänk: /bild/00006482/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 11 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 20 juni 2007

Tallbergstunnelns västra mynning.  15 år
ID-nummer:  02029
Direktlänk: /bild/00002029/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt från tunnelns västra mynning i västnordvästlig riktning. Långt bort skymtar byn Åliden som banan passerar vid stationen Öre älv söder om passagen över älven.  15 år
ID-nummer:  02030
Direktlänk: /bild/00002030/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt från tunnelns östra mynning.  15 år
ID-nummer:  02031
Direktlänk: /bild/00002031/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax före tunnelmynningen österifrån kan man se den gamla tunnelns östra mynning på norra sidan.  15 år
ID-nummer:  02032
Direktlänk: /bild/00002032/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla banvallen på västra sidan om tunneln, vy västerut.  15 år
ID-nummer:  02033
Direktlänk: /bild/00002033/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla banvallen in mot västra mynningen. Här är mycket igenväxt och jag kan inte rekommendera någon att försöka följa den gamla banan, man tar sig knappt ut!  15 år
ID-nummer:  02034
Direktlänk: /bild/00002034/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!