1891 års bro

När stambanan drogs fram genom gränstrakterna mellan Ångermanland och Västerbotten och skulle passera över Öreälven valdes efter mycket noggrannt planeringsarbete broläget nära Tallberg där dalgången är som allra smalast. Nipbranterna som omger älven gjorde att bron kunde placeras mellan dessa utan större arbeten vid landfästena, däremot krävdes en mycket hög brokonstruktion. Man valde att uppföra en smäcker fackverksbro av stål med hängande parabelfackverk i fyra spann. Stålkonstruktionen byggdes av Bergsunds Mekaniska Verkstad i Stockholm. De fyra spannen vilar på fackverkstorn som står på fundament av huggen sten, ett större på vardera älvstranden samt ett mindre i den västra slänten.

Den gamla bron som stod klar till banans öppnande 1891 är totalt 180 meter lång med landfästen, spannlängderna är från väster 16.0, 47.8, 53.0 samt 52.1 meter. Farbanans höjd över älvens yta är omkring 40 meter, enligt gammal banprofil 37 meter över högvattenytan och 43 meter över lågvattenytan. Bron består av 346 ton järn som hålls samman av 13 000 nitar. Största tillåtna axeltrycket var 14 ton och hastigheten för tågen begränsad till 20 km/h. Sune Jonsson beskriver bron poetiskt i boken Brobyggarna där han skriver att bron sträcker sig mellan de båda branta slänterna som "en fågel, vilken förlorar i höjd och tre gånger tar luft under vingarna för att lyfta sig över vattnet". Han skriver också att "brons parabelreglar blänkte i solen som tre försilvrade strömmingsburkar".

Den gamla brons tjänst för järnvägen blev dock relativt kort. Redan en bit in på det nya seklet började tågens axellaster öka så mycket att broarna längs stambanan behövde förstärkas eller ersättas. 1919 stod den andra bron vid Tallberg klar och den gamla förlorade sin tågtrafik. Den fick dock ett nytt liv från 1938 då den blev landsvägsbro för vägen mellan Nyåker och Hörnsjö. Brons överbyggnad byttes ut och består idag av trapetskorrugerad plåt som bär upp vägens beläggning.

Banvallen till den äldsta bron avvek från Hörnsjöhållet från dagens järnväg i slutet av den första av två vänsterkurvor som föregår dagens bropassage. Den kurvan var längre varför banan gick söder om dagens en kort sträcka för att sedan i en högerkurva korsa dagens sträckning och sedan följa dagens landsvägssträckning från infarten till parkeringsplatsen på östra sidan. På västra sidan älven vek banan genast av söderut efter bron.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (33)

Tisdag 2 juli 2013

Brons parabelfackverksspann sedda från östra landfästet.  2 år
ID-nummer:  32187
Direktlänk: /bild/00032187/
Fotodatum: den 2 juli 2013
Publicerad: den 2 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 25 augusti 2009

De mycket karakteristiska hängande parabelfackverksspannen sedda från det östra landfästet.  13 år
ID-nummer:  06517
Direktlänk: /bild/00006517/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 14 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från östra landfästet.  13 år
ID-nummer:  06518
Direktlänk: /bild/00006518/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 14 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från mellanstödet på östra älvstranden.  13 år
ID-nummer:  06519
Direktlänk: /bild/00006519/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 14 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det ostligaste spannet sett från östra älvstranden.  13 år
ID-nummer:  06520
Direktlänk: /bild/00006520/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 14 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Del av bron sedd från östra stranden.  13 år
ID-nummer:  06523
Direktlänk: /bild/00006523/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 14 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 22 juli 2009

Landsvägen, tillika den gamla banvallen upp mot bron från öster.  13 år
ID-nummer:  06527
Direktlänk: /bild/00006527/
Fotodatum: den 22 juli 2009
Publicerad: den 14 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 18 juli 2008

Den smäckra fackverksbron förde järnvägen och idag landsvägen över den djupa ravinen som Öreälven flyter genom. Vy från östra landfästet.  13 år
ID-nummer:  06513
Direktlänk: /bild/00006513/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 14 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Som landsvägsbro är den gamla järnvägsbron relativt smal.  13 år
ID-nummer:  06514
Direktlänk: /bild/00006514/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 14 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Höjden över älven, närmare 40 meter, är också lätt svindlande.  13 år
ID-nummer:  06515
Direktlänk: /bild/00006515/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 14 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot västra stranden från den östra med bron belyst av en skarp morgonsol som ännu inte nått älvens yta.  13 år
ID-nummer:  06516
Direktlänk: /bild/00006516/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 14 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detaljvy upp längs den ena hörnbalken på östra mellanstödets fackverkstorn.  13 år
ID-nummer:  06521
Direktlänk: /bild/00006521/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 14 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy upp mot brobanans undersida. Där sliprarna ursprungligen låg direkt på stålkonstruktionen ligger idag en korrugerad plåt på vilken körbanans asfalt vilar.  13 år
ID-nummer:  06522
Direktlänk: /bild/00006522/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 14 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från söder från älvens västra strand.  13 år
ID-nummer:  06524
Direktlänk: /bild/00006524/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 14 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I den branta slänten på västra stranden finns ytterligare ett brostöd betydligt kortare än de övriga två. Mellan detta och landfästet finner vi brons kortaste spann.  13 år
ID-nummer:  06525
Direktlänk: /bild/00006525/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 14 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av fundamentet till brostödet på västra stranden, smakfullt byggt av huggen sten.  13 år
ID-nummer:  06526
Direktlänk: /bild/00006526/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 14 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Landsvägen ner mot bron från väster. Järnvägen kom in mot bron i en skarp kurva från höger i bild vid mötesplatsen omedelbart före bron.  13 år
ID-nummer:  06528
Direktlänk: /bild/00006528/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 14 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den äldsta Tallbergsbron kastar sig från en skogklädd brant till en annan, vy från söder.  13 år
ID-nummer:  06529
Direktlänk: /bild/00006529/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 14 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 17 juli 2008

Broplatsen vid Tallberg är välskyltad som sevärdhet från landsvägen.  13 år
ID-nummer:  06512
Direktlänk: /bild/00006512/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 14 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 20 juni 2007

Den första bron sedd från älvens västra strand söder om bron.  14 år
ID-nummer:  01988
Direktlänk: /bild/00001988/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I området kring älvpassagen, speciellt på den västra sidan, finns gott om gamla rester av banvallarna till de äldre broarna. Här ser vi banvallen till den första bron lämna landsvägen strax väster om bron.  14 år
ID-nummer:  01995
Direktlänk: /bild/00001995/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Första bron sedd från vägen väster om densamma.  14 år
ID-nummer:  01996
Direktlänk: /bild/00001996/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från första brons brobana. Personer med svindel bör kanske inte promenera ut här 37 meter över älven med endast ett glest vägräcke som barriär.  14 år
ID-nummer:  01997
Direktlänk: /bild/00001997/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från den första bron.  14 år
ID-nummer:  01998
Direktlänk: /bild/00001998/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den första brons ostligaste parabelspann.  14 år
ID-nummer:  02010
Direktlänk: /bild/00002010/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den första bron sedd från östra brofästets södra sida.  14 år
ID-nummer:  02011
Direktlänk: /bild/00002011/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den första bron sedd från östra brofästets norra sida.  14 år
ID-nummer:  02012
Direktlänk: /bild/00002012/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lite längre norrut ser första bron ut så här.  14 år
ID-nummer:  02013
Direktlänk: /bild/00002013/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På östra sidan tar man sig relativt bekvämt ner till älvstranden via denna långa trappa nedför den branta sluttningen.  14 år
ID-nummer:  02014
Direktlänk: /bild/00002014/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den första bron sedd underifrån.  14 år
ID-nummer:  02015
Direktlänk: /bild/00002015/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brostödsfundament för första bron på älvens östra sida.  14 år
ID-nummer:  02016
Direktlänk: /bild/00002016/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Första bron sedd från öster, notera det västligaste brostödet som står långt upp i nipbranten.  14 år
ID-nummer:  02018
Direktlänk: /bild/00002018/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Första bron sedd från sydost.  14 år
ID-nummer:  02019
Direktlänk: /bild/00002019/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!