Oxmyran (Oxm)

Av de totalt 75 stationerna längs Stambanan genom övre Norrland är det fyra som saknar möjlighet för tåg att mötas. Oxmyran mellan Mellansel och Vännäs är den sydligaste av dessa. I slutet av oktober 1995 öppnades en ny rakare sträckning av stambanan mellan Brattsbacka och Öre älv som inte går omvägen via Nyåker. Den gamla banan, inkluderande stationen i Nyåker, finns kvar och används som ett mötesspår trots att det inte signaltekniskt kan kallas dubbelspår. Oxmyran är den södra delningspunkten mellan ny och gammal bana och stationen består av den tågvägsskiljande växeln.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (15)

Fredag 18 juli 2008

Oxmyrans driftplats sedd från landsvägsbron i öster.  13 år
ID-nummer:  06743
Direktlänk: /bild/00006743/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 17 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid Oxmyran övergår den långa kurvan från Glödbergstunneln till raklinjen på linjen mot Brattsbacka.  13 år
ID-nummer:  06744
Direktlänk: /bild/00006744/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 17 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten mot Öre älv med landsvägsbron i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  06746
Direktlänk: /bild/00006746/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 17 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda linjerna strax öster om växeln i Oxmyran, till höger syns den villa som ligger omedelbart söder om den gamla linjen.  13 år
ID-nummer:  06747
Direktlänk: /bild/00006747/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 17 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln och fjärrkuren i Oxmyran.  13 år
ID-nummer:  06748
Direktlänk: /bild/00006748/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 17 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut vid förgreningspunkten.  13 år
ID-nummer:  06749
Direktlänk: /bild/00006749/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 17 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 20 juni 2007

Utfarten söderut från Oxmyran i riktning Brattsbacka och Mellansel. I andra änden av raksträckan ligger infarten till Brattsbacka, vars försignal skymtar längre bort.  14 år
ID-nummer:  01782
Direktlänk: /bild/00001782/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan delar sig i två med nya banan till vänster och den gamla banan mot Nyåker till höger.  14 år
ID-nummer:  01783
Direktlänk: /bild/00001783/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla banan genom Nyåker är kurvig och den tillåtna hastigheten är mer normal för stambanan i sin helhet.  14 år
ID-nummer:  01784
Direktlänk: /bild/00001784/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Delningspunkten mellan banorna sedd från en något ostligare position.  14 år
ID-nummer:  01785
Direktlänk: /bild/00001785/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten på nya bansträckningen direkt mot Öre älv.  14 år
ID-nummer:  01786
Direktlänk: /bild/00001786/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten på gamla bansträckningen mot Nyåker. Notera också skyddsväxeln, de har hittills varit lätt räknade.  14 år
ID-nummer:  01787
Direktlänk: /bild/00001787/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tågvägsskiljande växeln sedd i riktning mot Brattsbacka genom grönskan.  14 år
ID-nummer:  01788
Direktlänk: /bild/00001788/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationen sedd från landsvägsbron över den nya banan strax öster om stationen.  14 år
ID-nummer:  01789
Direktlänk: /bild/00001789/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Åter från landsvägsbron, här kan hela raksträckan till Brattsbacka anas.  14 år
ID-nummer:  01790
Direktlänk: /bild/00001790/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!