Oxmyran - Öre älv

Linjen Öre älv - Oxmyran är 5,6 kilometer lång och består av en blocksträcka. Denna nya linje som öppnades i oktober 1995 är en modern järnväg med generösa kurvradier, som lägst 1700 meter. En 2,0 kilometer lång kurva med denna radie inleds strax före utfarten från Oxmyran och slutar först strax innanför Glödbergstunnelns sydvästra mynning. Den vrider banan från nära sydostlig riktning vid utfarten till nordostlig vid infarten i tunneln. Strax öster om Oxmyran passerar landsvägen mellan Brattsbacka och Nyåker över järnvägen på bro, härefter ligger banan i en djup skärning fram till linjens högsta punkt belägen en knapp kilometer ut på linjen. Fram till denna punkt råder motlut på 9 promille på nordgång.

Efter höjdpunkten följer ett drygt fyra kilometer långt 12-promilles medlut. Skärningen byts mot en mycket hög banvall och strax före infarten i Glödbergstunneln passerar en skogsbilväg i en vägport under banan. När den långa utfartskurvan från Oxmyran är slut strax innanför tunnelmynningen följer istället en 1,8 kilometer lång raklinje som till större delen ligger inne i tunneln. Väl ute i ljuset igen passerar väg 353 mellan Nyåker och Bjurholm över banan på bro.

Med en svag 700 meter lång högerkurva med radie 2000 meter vrids banan något österut samtidigt som Öreälvens dalgång nu öppnar sig. Skogslandskapet bryts en kort stund av öppen åkermark i byn Åliden norr om järnvägen, men strax försvinner banan ner i en mycket djup skärning. Den gamla linjen har nu anslutit från sydväst och går parallellt söder om den nya genom den skärning som grävdes ur i samband med bygget av 1919 års bro över Öreälven. Genom skärningen är den nya linjen rak en kortare sträcka varefter infarten till Öre älv sker i början av den följande kurvan med radie 1700 meter. Lutningen tilltar också strax före infarten till 15 promille.

Bilder och filmer (9)

Fredag 18 juli 2008

Bron för landsvägen Brattsbacka - Nyåker över järnvägen sedd söderut. 10 år
ID-nummer:  06740
Direktlänk: /bild/00006740/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 13 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd österut från landsvägsbron ovan. Den nya bansträckningen är som en motorväg i jämförelse med den gamla. Här går den i en mjuk kurva genom en skärning för att styra in mot Glödbergstunneln. 10 år
ID-nummer:  06742
Direktlänk: /bild/00006742/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 13 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt från den sydvästra tunnelmynningen mot den höga banken väster om denna. Här syns också vägporten för skogsbilvägen. 10 år
ID-nummer:  06739
Direktlänk: /bild/00006739/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 13 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron för väg 353 över järnvägen sedd från plats nära tunnelmynningen. 10 år
ID-nummer:  06738
Direktlänk: /bild/00006738/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 13 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väg 353 passerar över järnvägen strax öster om Glödbergstunneln, vy norrut. 10 år
ID-nummer:  06735
Direktlänk: /bild/00006735/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 13 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd österut från väg 353, i bakgrunden skymtar byn Åliden. 10 år
ID-nummer:  06736
Direktlänk: /bild/00006736/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 13 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 20 juni 2007

Vy österut mot den djupa skärningen vid Åliden, notera den gamla linjen till höger. 10 år
ID-nummer:  06734
Direktlänk: /bild/00006734/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 13 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut mot Glödberget från plats något längre österut jämfört med ovan. 10 år
ID-nummer:  06733
Direktlänk: /bild/00006733/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 13 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den djupa skärningen österut. Till höger syns den gamla linjen via Nyåker och till vänster syns en av åkrarna i byn Åliden. 10 år
ID-nummer:  06732
Direktlänk: /bild/00006732/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 13 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!