Oxmyran - Nyåker

Linjen Oxmyran - Nyåker är km 3,6 kilometer lång och består av en blocksträcka. Både Oxmyran och Nyåker ligger 176 meter över havet, lägsta punkten på linjen belägen vid Nyåkerssjön ligger dock 16 meter lägre. Utfarten från Oxmyran sker genom en vänsterkurva med radie strax under 600 meter som följer direkt efter den något generösare kurvan vid växeln inne på driftplatsen. Vid utfarten såväl som på den följande korta raklinjen råder ett svagt motlut, men detta vänds sedan genast till ett kraftigt drygt kilometerlångt medlut på upp till 17 promille vid ingången i den följande s-kurvan med kurvradier kring 500 meter.

I den andra halvan av s-kurvan finns också linjens enda bevakade plankorsning för vägen till Gamla Brattsbacka, varefter landskapet öppnas något norr om banan och en gård rundas med en svag kort vänsterkurva. När skogen sedan åter sluter sig kring banan är medlutet slut och ett svagt motlut inleds samtidigt som banan med en svag högerkurva rundar myrmarkerna kring Nyåkerssjöns norra ände, här låg också rälsbusshållplatsen Nyåkerssjön (Nsj) en kort tid under 1940-talet. På den följande raklinjen tilltar motlutet till 16 promille och banvaktstugan Svartsjöbäcken passeras. Strax därefter inleds den omkring 600 meter långa infartskurvan till Nyåker som inte slutar förrän inne på bangården i samhället. Motlutet fortsätter också fram till bangården och banan skär i kurvan genom den höjd på vilken samhället Nyåker ligger, bygatan (väg 353) passerar på bro över järnvägen i kurvan.

Bilder och filmer (12)

Fredag 18 juli 2008

Infartskurvan till Oxmyran från Nyåkershållet, infartssignalen skymtar längst bort i bild.  13 år
ID-nummer:  06721
Direktlänk: /bild/00006721/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 10 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjens västligaste raksträcka sedd österut, landsvägen skymtar till vänster.  13 år
ID-nummer:  06720
Direktlänk: /bild/00006720/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 10 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 25 augusti 2009

Plankorsningen med vägen till Gamla Brattsbacka sedd från norr.  13 år
ID-nummer:  06716
Direktlänk: /bild/00006716/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 10 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan västerut mot Oxmyran sedd vid plankorsningen.  13 år
ID-nummer:  06719
Direktlänk: /bild/00006719/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 10 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 20 juni 2007

Försignalen till Oxmyran på gamla linjen från Nyåker sedd ett år tidigare före avverkningar kring banan.  14 år
ID-nummer:  01792
Direktlänk: /bild/00001792/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen vid Gamla Brattsbacka från samma besök som ovan.  14 år
ID-nummer:  01793
Direktlänk: /bild/00001793/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 25 augusti 2009

Plankorsningen sedd från söder.  13 år
ID-nummer:  06718
Direktlänk: /bild/00006718/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 10 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut vid plankorsningen med järnvägens lutning ner mot Nyåker.  13 år
ID-nummer:  06717
Direktlänk: /bild/00006717/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 10 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 18 juli 2008

Landsvägen och järnvägen följer tidvis varandra nära västerut mot Brattsbacka.  13 år
ID-nummer:  06715
Direktlänk: /bild/00006715/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 10 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut vid stigningen upp mot Oxmyran, järnvägen följer åkermarkens södra sida till höger i bild.  13 år
ID-nummer:  06714
Direktlänk: /bild/00006714/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 10 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd västerut från plats mitt emot banvaktstugan Stvartsjöbäcken.  13 år
ID-nummer:  06713
Direktlänk: /bild/00006713/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 10 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från banvaktstugan Svartsjöbäcken mot infartskurvan till Nyåker.  13 år
ID-nummer:  06712
Direktlänk: /bild/00006712/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 10 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!