Öre älv - Högbränna

Linjen Öre älv - Högbränna är 4,6 kilometer lång och består av en blocksträcka. Den består till stor del av ett kraftigt motlut när järnvägen lämnar broplatsen vid Öreälven i Tallberg och tar sig upp längs nordöstra sidan av Öreälvens dalgång mot krönet och vattendelaren mellan Öreälven och Hörnån vid Högbränna. Linjen är till stora delar rätad i samband med att den nya Tallbergstunneln byggdes. Den gamla banvallen finns oftast kvar och kan ses vid sidan av dagens järnväg.

Utfarten från driftplatsen Öre älv sker österut strax öster om den långa bron över älven. Järnvägen ligger här i en längre kurva med radie 200 meter som i östra änden ansluter till den gamla linjesträckningen fram till 1919 års bro. Banan ligger här på en horisontell sandhed, men redan på den följande kortare raksträckan inleds det 3,8 kilometer långa kraftigta motlutet upp mot Högbränna. Genom ännu en längre och något snävare högerkurva vrids banan söderut för att följa en brantare bergssluttning nedanför byn Tallberg, här färdas man nästan rakt söderut på nordgång.

Den resterande delen av linjen är rätad och består av endast tre långa kurvor. Den första är omkring en kilometer lång och har radie omkring 1400 meter. Den ersatte ett par raklinjer med en mellanliggande kurva vid vilken hållplatsen Tallbergsliden låg mellan 1929 och 1965. I höjd med hållplatsen finns idag istället en bergskärning på banans norra sida. I slutet av denna långa kurva följer ännu en bergskärning och på den passerar en mindre ägoväg på en betongbro över järnvägen. Strax efter skärningen korsade den gamla linjen över dagens nya från älvsidan till motsatt sida.

Från skärningen ligger dagens järnväg i en 350 meter lång vänsterkurva med radie 1200 meter fram mot Tallbergstunneln. Tidvis går banan på en hög bank då den vid rätningen flyttades ut i sluttningen. I kurvan kan den gamla banvallen ses vid sidan av nuvarande en kortare sträcka. Strax före Tallbergstunneln inleds den sista kurvan med samma radie som förra men dubbelt så lång, omkring 720 meter, och som slutar strax före infarten till Högbränna. Dessa två kurvor har ersatt en serie med fem snäva kurvor på den gamla linjen.

Bilder och filmer (18)

Tisdag 25 augusti 2009

Vy från Åliden väster om Öreälven mot Tallberg på den östra sidan. Järnvägen skymtar i den branta sluttningen nedanför bebyggelsen. Väster om Tallberg mellan järnvägen och Öreälven finns en stora horisontell sandhed belägen omkring 40 meter över älvens yta.  14 år
ID-nummer:  06511
Direktlänk: /bild/00006511/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 12 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 18 juli 2008

Vägport för ägoväg ett par hundra meter öster om bron över Öreälven, vy norrut.  14 år
ID-nummer:  06509
Direktlänk: /bild/00006509/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 12 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bergskärningen på nordöstra sidan av spåret nedanför Tallberg där banan vrider upp mot nästan rakt nordlig riktning på sydgång.  14 år
ID-nummer:  06506
Direktlänk: /bild/00006506/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 12 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ursprungligen gick järnvägen söder om dagens spår och hade en skarpare kurva vid platsen. I inledningen av kurvan räknat från Högbränna låg också Tallbergslidens hållplats.  14 år
ID-nummer:  06507
Direktlänk: /bild/00006507/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 12 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut vid kilometer 825.  14 år
ID-nummer:  06504
Direktlänk: /bild/00006504/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 12 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från samma plats som ovan.  14 år
ID-nummer:  06505
Direktlänk: /bild/00006505/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 12 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En blomsterrabatt längs spåret i sluttningen nedanför Tallberg.  14 år
ID-nummer:  06503
Direktlänk: /bild/00006503/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 12 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den lilla bron för en ägoväg över spåret sedd från väster.  14 år
ID-nummer:  06502
Direktlänk: /bild/00006502/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 12 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från samma bro, den gamla sträckningen var här rak och följde skogen till vänster.  14 år
ID-nummer:  06501
Direktlänk: /bild/00006501/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 12 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från bron över spåret vid bergskärningen cirka en kilometer väster om Tallbergstunneln. Den nya linjen korsar den gamla linjesträckningen strax bortom skärningen.  14 år
ID-nummer:  06500
Direktlänk: /bild/00006500/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 12 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Då den nya linjesträckningen genar över lägre terräng som den ursprungliga linjen rundar blir banvallen hög.  14 år
ID-nummer:  06499
Direktlänk: /bild/00006499/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 12 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från samma plats som ovan, den gamla banvallen syns till höger. Vid berget rakt fram korsar den nya linjen den gamla sträckningen.  14 år
ID-nummer:  06498
Direktlänk: /bild/00006498/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 12 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot Tallbergstunneln där gamla och nya linjesträckningen går nära varandra cirka 500 meter väster om tunneln.  14 år
ID-nummer:  06497
Direktlänk: /bild/00006497/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 12 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst vid Tallbergstunnelns västra mynning. Här ses en första kortare sträcka med hög banvall varefter den gamla banvallen ses till höger om nuvarande.  14 år
ID-nummer:  06496
Direktlänk: /bild/00006496/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 12 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid infarten till Tallbergstunneln korsar nuvarande bana den ursprungliga sträckningen en första gång när den passerar den gamla tunnelmynningen. Lutningen in i tunneln är här också påtaglig.  14 år
ID-nummer:  06476
Direktlänk: /bild/00006476/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 11 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från plats nära kilometer 827 mot Tallbergstunnelns östra mynning.  14 år
ID-nummer:  06494
Direktlänk: /bild/00006494/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 12 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut mot infarten till Högbränna från samm aplats som ovan. Notera hastighetstavlan, detta är den södra ändpunkten för 160-sträckan Hörnsjö-Högbränna. På sydgång gäller dock sth 150 med överskridande till 160 km/h i ytterligare tre kilometer.  14 år
ID-nummer:  06493
Direktlänk: /bild/00006493/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 12 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid utfarten västerut från Högbränna börjar sluttningen ned mot Öreälven bli påtaglig. Här ser vi västerut och har järnvägen till höger och Öreälven under dimman till vänster.  14 år
ID-nummer:  06495
Direktlänk: /bild/00006495/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 12 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (1)