Långviksmon (Lmn)

Långviksmon är en tätort med omkring 220 invånare belägen på Storsjöns östra sida. Sjön har i norra delen en mycket långsmal vik som heter Långviken, samma namn har byn på norra stranden. I ostligaste delen av byn fanns redan under 1800-talet några hemman, men det var efter att järnvägen drogs fram kring 1890 som samhället Långviksmon började växa upp. Hållplatsen Långviksmon öppnades 1896, fem år efter banans öppnande. Platsen uppgraderades sedermera till håll- och lastplats och slutligen station. Persontrafiken lades ned 1975 och den sista veksamheten vid stationen avvecklades 1989.

Långviksmon är ett samhälle som trots befolkningsminskning hyser en god framtidstro. I byn finns många företag och en företagarförening som verkar för att industrilokalerna i byn ska fyllas med verksamhet. Långviksmon är känd för sin betongindustri, en mindre i norra delen av byn och en större i den södra. Här finns också mekanisk industri och snickeriindustri samt en möbelbutik.

Järnvägstekniskt är Långviksmon idag en driftplats med två huvudspår i nord-sydlig riktning med normalhuvudspåret på västra sidan. Omedelbart öster om spåren breder tätortbebyggelsen ut sig, medan landskapet på västra sidan av spåren är öppen jordbruksmark som bara bryts av en mindre idrottsplats. Landsvägen från Hemling i väster passerar över bangårdens södra del i en plankorsning. Utöver huvudspåren finns två elektrifierade industrispår i byn, ett i norr och ett i söder, båda ansluter till mötesspåret. Det norra spåret verkar inte ha använts på länge och står idag på vissa sträckor helt igenväxt av skog. Stationshuset i Långviksmon var en långsmal byggnad i ett plan med godsmagasin i den södra änden. Det låg på östra sidan av bangården i dess södra del och revs den 25 oktober 2010. Driftplatsen styrs av ett ställverk modell 59 som tillåter samtidig infart (ESIL).

Landsvägarna från Hemling i väster, Björna i söder och Flärke/Trehörningsjö i öster/norr sammanstrålar i en fyrvägskorsning mitt i samhället. Strax väster om denna längs vägen mot Hemling finns plankorsningen i södra bangårdsänden. Vid plankorsningen viker också det södra industrispåret av mot sydost och korsar sedan vägen mot Björna i en plankorsning. Spåret betjänar den stora betongindustrin som idag ägs av Strängbetong AB. Till skillnad från det norra industrispåret används det södra än idag, bland annat för transport av sliprar producerade vid fabriken.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (80)
Bild 1–50

Lördag 19 juli 2008

Vy söderut från samma plats som ovan, utfartsblocksignalen gömmer sig i grönskan.  13 år
ID-nummer:  07057
Direktlänk: /bild/00007057/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt från höjden öster om Långviksmon ut över Storsjön. I förgrunden syns betongindustrin nedanför sandsluttningen.  13 år
ID-nummer:  07058
Direktlänk: /bild/00007058/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Blickar man något mot nordväst ser man den långmala viken Långviken och byn med samma namn på norra sidan till höger i bild.  13 år
ID-nummer:  07059
Direktlänk: /bild/00007059/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Blickar man mot sydväst ser man också järnvägen fortsätta söderut mot Björna.  13 år
ID-nummer:  07060
Direktlänk: /bild/00007060/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 20 juni 2007

Tätorten ligger helt och hållet på östra sidan av banan, på den västra är det mest åkermark.  14 år
ID-nummer:  01556
Direktlänk: /bild/00001556/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sydligaste växeln på bangården.  14 år
ID-nummer:  01557
Direktlänk: /bild/00001557/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägen mot Hemling passerar över bangårdens två spår samt industrispåret till betongfabriken.  14 år
ID-nummer:  01558
Direktlänk: /bild/00001558/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stopplyktorna i bangårdens södra ände finns norr om plankorsningen, växeln söder om.  14 år
ID-nummer:  01559
Direktlänk: /bild/00001559/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Industrispåret lämnar stambanan vid plankorsningen med vägen mot Hemling.  14 år
ID-nummer:  01560
Direktlänk: /bild/00001560/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lastområde L1 börjar söder om plankorsningen.  14 år
ID-nummer:  01561
Direktlänk: /bild/00001561/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Yttersta spårspärren på industrispåret, till höger skymtar stambanan.  14 år
ID-nummer:  01562
Direktlänk: /bild/00001562/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Industrispåret går sedan genom ett mindre skogsparti.  14 år
ID-nummer:  01563
Direktlänk: /bild/00001563/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det kommer sedan till första lastkajen som tillhör Stegbo möblers lagerlokal. Möbelaffären skymtar precis i bildens högerkant.  14 år
ID-nummer:  01564
Direktlänk: /bild/00001564/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lastkajen kan angöras av både lastbil och spårfordon.  14 år
ID-nummer:  01565
Direktlänk: /bild/00001565/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Direkt efter lastkajen finns ytterligare en sektionering av kontaktledningen utöver den som finns vis spårets anslutning till stambanan.  14 år
ID-nummer:  01566
Direktlänk: /bild/00001566/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret passerar sedan över Örnvägen, vilket är vägen söderut mot Björna.  14 år
ID-nummer:  01567
Direktlänk: /bild/00001567/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På andra sidan vägen finns ytterligare en spårspärr och här slutar Banverkets spår. Spåret fortsätter en bit in på Strängbetongs fabriksområde.  14 år
ID-nummer:  01568
Direktlänk: /bild/00001568/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Passagen över Örnvägen sedd söderifrån.  14 år
ID-nummer:  01569
Direktlänk: /bild/00001569/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strängbetongs fabriksområde i södra delen av Långviksmon, vägen mot Björna till höger.  14 år
ID-nummer:  01570
Direktlänk: /bild/00001570/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På spåret inne på fabriksområdet stod vagnar med slipers, sannolikt för transport till Botniabanan.  14 år
ID-nummer:  01571
Direktlänk: /bild/00001571/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården i Långviksmon sedd från plankorsningen i södra änden.  14 år
ID-nummer:  01572
Direktlänk: /bild/00001572/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Signalen Lmn 2/5 med storsjön i bakgrunden.  14 år
ID-nummer:  01573
Direktlänk: /bild/00001573/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lmn 1/5 på andra sidan spåren.  14 år
ID-nummer:  01574
Direktlänk: /bild/00001574/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fjärrkuren med stationshuset i bakgrunden.  14 år
ID-nummer:  01575
Direktlänk: /bild/00001575/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst.  14 år
ID-nummer:  01576
Direktlänk: /bild/00001576/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fjärrkuren sedd från sydväst.  14 år
ID-nummer:  01577
Direktlänk: /bild/00001577/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst.  14 år
ID-nummer:  01578
Direktlänk: /bild/00001578/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från öster.  14 år
ID-nummer:  01579
Direktlänk: /bild/00001579/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även i norra delen av bangården ansluter ett industrispår till banan, detta går till industriområdet i ortens norra del.  14 år
ID-nummer:  01580
Direktlänk: /bild/00001580/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är inte helt lätt att hitta spåret här, även om det verkar ha varit värre.  14 år
ID-nummer:  01581
Direktlänk: /bild/00001581/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (6)