Långviksmon (Lmn)

Långviksmon är en tätort med omkring 220 invånare belägen på Storsjöns östra sida. Sjön har i norra delen en mycket långsmal vik som heter Långviken, samma namn har byn på norra stranden. I ostligaste delen av byn fanns redan under 1800-talet några hemman, men det var efter att järnvägen drogs fram kring 1890 som samhället Långviksmon började växa upp. Hållplatsen Långviksmon öppnades 1896, fem år efter banans öppnande. Platsen uppgraderades sedermera till håll- och lastplats och slutligen station. Persontrafiken lades ned 1975 och den sista veksamheten vid stationen avvecklades 1989.

Långviksmon är ett samhälle som trots befolkningsminskning hyser en god framtidstro. I byn finns många företag och en företagarförening som verkar för att industrilokalerna i byn ska fyllas med verksamhet. Långviksmon är känd för sin betongindustri, en mindre i norra delen av byn och en större i den södra. Här finns också mekanisk industri och snickeriindustri samt en möbelbutik.

Järnvägstekniskt är Långviksmon idag en driftplats med två huvudspår i nord-sydlig riktning med normalhuvudspåret på västra sidan. Omedelbart öster om spåren breder tätortbebyggelsen ut sig, medan landskapet på västra sidan av spåren är öppen jordbruksmark som bara bryts av en mindre idrottsplats. Landsvägen från Hemling i väster passerar över bangårdens södra del i en plankorsning. Utöver huvudspåren finns två elektrifierade industrispår i byn, ett i norr och ett i söder, båda ansluter till mötesspåret. Det norra spåret verkar inte ha använts på länge och står idag på vissa sträckor helt igenväxt av skog. Stationshuset i Långviksmon var en långsmal byggnad i ett plan med godsmagasin i den södra änden. Det låg på östra sidan av bangården i dess södra del och revs den 25 oktober 2010. Driftplatsen styrs av ett ställverk modell 59 som tillåter samtidig infart (ESIL).

Landsvägarna från Hemling i väster, Björna i söder och Flärke/Trehörningsjö i öster/norr sammanstrålar i en fyrvägskorsning mitt i samhället. Strax väster om denna längs vägen mot Hemling finns plankorsningen i södra bangårdsänden. Vid plankorsningen viker också det södra industrispåret av mot sydost och korsar sedan vägen mot Björna i en plankorsning. Spåret betjänar den stora betongindustrin som idag ägs av Strängbetong AB. Till skillnad från det norra industrispåret används det södra än idag, bland annat för transport av sliprar producerade vid fabriken.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (80)

Tisdag 25 augusti 2009

Stationshuset sett från söder. 10 år
ID-nummer:  07007
Direktlänk: /bild/00007007/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 13 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset, fjärrkuren och bangården sedda norrut. 10 år
ID-nummer:  07008
Direktlänk: /bild/00007008/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 13 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut platsen vid från stationshuset. 10 år
ID-nummer:  07009
Direktlänk: /bild/00007009/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 13 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fjärrkuren norr om stationshuset. 10 år
ID-nummer:  07010
Direktlänk: /bild/00007010/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 13 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost. 10 år
ID-nummer:  07011
Direktlänk: /bild/00007011/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 13 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 19 juli 2008

Norra infarten till Långviksmon sker i skogen norr om samhället, strax söder om banvaktstugan Långviken. 10 år
ID-nummer:  07012
Direktlänk: /bild/00007012/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden sedd norrut, banvaktstugan Långviken syns längst bort i kurvan. 10 år
ID-nummer:  07013
Direktlänk: /bild/00007013/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nordligaste delen av bangården i skogen. 10 år
ID-nummer:  07014
Direktlänk: /bild/00007014/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid industriområdet i samhällets nordligaste del finns ett gammalt industrispår som viker av mot nordost från bangården, här sett söderut. 10 år
ID-nummer:  07015
Direktlänk: /bild/00007015/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla industrispåret grenar ut sig till två spår när det viker av från bangården, vy söderut. 10 år
ID-nummer:  07016
Direktlänk: /bild/00007016/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vänder vi oss om mot nord ost fortsätter det elektrifierade nära nog överväxta spåret rakt in i skogen. 10 år
ID-nummer:  07017
Direktlänk: /bild/00007017/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Industrispåren sedda från industriområdet vid huvudspårens mellansignaler. 10 år
ID-nummer:  07018
Direktlänk: /bild/00007018/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från industriområdet, närmast syns de båda industrispåren, längre bort den genomgående bangården. 10 år
ID-nummer:  07019
Direktlänk: /bild/00007019/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från lastkajen där industrispåret grenar ut sig till två spår. 10 år
ID-nummer:  07020
Direktlänk: /bild/00007020/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan. 10 år
ID-nummer:  07021
Direktlänk: /bild/00007021/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Industrispåret är igenväxt även i södra delen, vy norrut. 10 år
ID-nummer:  07022
Direktlänk: /bild/00007022/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Industrispårets anslutning till mötesspåret på bangården sker där landskapet öppnar sig på västra sidan samtidigt som villorna tar vid på den östra. 10 år
ID-nummer:  07023
Direktlänk: /bild/00007023/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsbyggnaderna på östra sidan av bangården sedda från norr. 10 år
ID-nummer:  07024
Direktlänk: /bild/00007024/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut vid fjärrkuren. 10 år
ID-nummer:  07025
Direktlänk: /bild/00007025/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan. Mellansignalerna söderut står i höjd med stationshuset. 10 år
ID-nummer:  07026
Direktlänk: /bild/00007026/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banverkets järnvägsrabatt blommar även i Långviksmon. 10 år
ID-nummer:  07027
Direktlänk: /bild/00007027/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från norr. 10 år
ID-nummer:  07028
Direktlänk: /bild/00007028/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fjärrkuren/teknikhuset omedelbart norr om stationshuset sett från sydväst. 10 år
ID-nummer:  07029
Direktlänk: /bild/00007029/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården vid stationshuset med Storsjön i bakgrunden. 10 år
ID-nummer:  07030
Direktlänk: /bild/00007030/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut vid stationshuset. 10 år
ID-nummer:  07031
Direktlänk: /bild/00007031/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan. 10 år
ID-nummer:  07032
Direktlänk: /bild/00007032/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost. 10 år
ID-nummer:  07033
Direktlänk: /bild/00007033/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost. 10 år
ID-nummer:  07034
Direktlänk: /bild/00007034/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I vägkorsningen mitt i byn väljer man om man vill åka mot Björna, Trehörningsjö bakåt i bild eller mot Hemling rakt fram. För att komma till det senare resmålet måste man passera järnvägen. 10 år
ID-nummer:  07035
Direktlänk: /bild/00007035/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen för vägen mot Hemling ligger vid södra bangårdsänden, det ostligaste spåret av tre är det södra industrispåret. 10 år
ID-nummer:  07036
Direktlänk: /bild/00007036/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Industrispåret viker av från mötesspåret strax norr om plankorsningen. 10 år
ID-nummer:  07037
Direktlänk: /bild/00007037/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Industrispåret till vänster och de båda huvudspåren söderut till höger. 10 år
ID-nummer:  07038
Direktlänk: /bild/00007038/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Industrispåret viker av mot sydost. 10 år
ID-nummer:  07039
Direktlänk: /bild/00007039/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lastområde L1 inleds efter plankorsningen, här finns också en spårspärr. 10 år
ID-nummer:  07040
Direktlänk: /bild/00007040/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från plankorsningen, industrispåret till höger. 10 år
ID-nummer:  07041
Direktlänk: /bild/00007041/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd från plankorsningen. 10 år
ID-nummer:  07042
Direktlänk: /bild/00007042/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården med åkermark på västra sidan och tätortsbebyggelse på den östra. 10 år
ID-nummer:  07043
Direktlänk: /bild/00007043/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väginfarten till Långviksmon från Hemling i väster. 10 år
ID-nummer:  07044
Direktlänk: /bild/00007044/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd från väster. 10 år
ID-nummer:  07045
Direktlänk: /bild/00007045/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset från vägen mot Hemling. 10 år
ID-nummer:  07046
Direktlänk: /bild/00007046/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från vägen vid plankorsningen, till höger skymtar byns idrottsplats väster om järnvägen. 10 år
ID-nummer:  07047
Direktlänk: /bild/00007047/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det södra industrispåret passerar över vägen ägen söderut mot Björna drygt 100 meter efter att det lämnat bangården. 10 år
ID-nummer:  07048
Direktlänk: /bild/00007048/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen mellan Örnvägen mot Björna och industrispåret sedd från norr. Vid fototillfället hade den norra skyddsportalen rivits ned. 10 år
ID-nummer:  07049
Direktlänk: /bild/00007049/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Industrispåret sett i riktning mot bangården. Strax före plankorsningen med vägen mot Björna har Stegbo möblers lager också en lastkaj intill spåret. 10 år
ID-nummer:  07050
Direktlänk: /bild/00007050/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Industrispåret sett in mot Strängbetongs område från plankorsningen, här slutar också banverkets spår. 10 år
ID-nummer:  07051
Direktlänk: /bild/00007051/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med industrispåret sedd från söder. 10 år
ID-nummer:  07052
Direktlänk: /bild/00007052/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut vid södra bangårdsänden. 10 år
ID-nummer:  07053
Direktlänk: /bild/00007053/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydväst från samma plats som ovan. 10 år
ID-nummer:  07054
Direktlänk: /bild/00007054/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västerut ges god utsikt över Storsjön från järnvägen strax söder om bangården. 10 år
ID-nummer:  07055
Direktlänk: /bild/00007055/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst mellan bangården och södra driftplatsgränsen. 10 år
ID-nummer:  07056
Direktlänk: /bild/00007056/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 13 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 51–80
Andra bilder från platsen (6)