Långvattnet (Lnv)

Långvattnet är den yngsta mötesplatsen på sträckan Vännäs - Mellansel. När den stod klar i november 1990 kortades den långa linjen mellan Trehörningsjö och Långviksmon avsevärt. Driftplatsen Långvattnet är belägen norr om den långsmala sjön med samma namn och ligger till skillnad från övriga driftplatser på nyss nämnda sträcka långt från närmaste allmänna väg. Det är en enkel mötesdriftplats med två spår i öst-västlig riktning, normalhuvudspåret ligger på södra sidan. Fjärrkuren på norra sidan av bangården ligger där denna övergår från rakspår till kurva i västra delen. Långvattnet styrs av ett ställverk modell 59 som tillåter samtidig infart (ESIL).

Namnet Långvattnet har funnits vid järnvägen i området långt tidigare än dagens trafikplats. Redan 1893 förbereddes en militärmötesplats med det namnet på den första raksträckan väster om nuvarande driftplats, vilken också ska ha haft mötesmöjlighet mellan 1903 och 1937. Namnet ändrades till Movattnet 1922. Det namnet användes under ett par år i slutet av 1930-talet för en rälsbusshållplats som låg ungefär på platsen för norra bangårdsänden vid dagens driftplats. Långvattnet var också namnet på den banvaktstuga som låg ett par hundra meter sydväst om dagens fjärrkur.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (25)

Lördag 19 juli 2008

Norra bangårdsänden sedd österut.  13 år
ID-nummer:  06971
Direktlänk: /bild/00006971/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 11 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från norra (östra) bangårdsänden.  13 år
ID-nummer:  06972
Direktlänk: /bild/00006972/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 11 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna vid norra bangårdsänden.  13 år
ID-nummer:  06973
Direktlänk: /bild/00006973/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 11 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mitt på bangården är banvallen relativt hög, vy västerut.  13 år
ID-nummer:  06974
Direktlänk: /bild/00006974/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 11 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut mot banverkets teknikbyggnad/fjärrkur i västra delen av bangården.  13 år
ID-nummer:  06975
Direktlänk: /bild/00006975/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 11 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från fjärrkuren.  13 år
ID-nummer:  06976
Direktlänk: /bild/00006976/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 11 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid fjärrkuren orienteras på nordgång om hastighetsnedsättningen i kurvorna på linjen mot Trehörningsjö.  13 år
ID-nummer:  06977
Direktlänk: /bild/00006977/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 11 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fjärrkuren och bangården sedd österut.  13 år
ID-nummer:  06978
Direktlänk: /bild/00006978/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 11 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från fjärrkuren.  13 år
ID-nummer:  06986
Direktlänk: /bild/00006986/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 11 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre bort i kurvan finner vi mellansignalerna söderut.  13 år
ID-nummer:  06979
Direktlänk: /bild/00006979/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 11 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalen på mötesspåret med södra bangårdsänden i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  06980
Direktlänk: /bild/00006980/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 11 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost, fjärrkuren syns till vänster i änden av kurvan.  13 år
ID-nummer:  06981
Direktlänk: /bild/00006981/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 11 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra (västra) bangårdsänden.  13 år
ID-nummer:  06982
Direktlänk: /bild/00006982/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 11 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid södra bangårdänden passerar järnvägen över Långmyran som här syns till höger i bild.  13 år
ID-nummer:  06983
Direktlänk: /bild/00006983/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 11 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från södra (västra) bangårdsänden.  13 år
ID-nummer:  06984
Direktlänk: /bild/00006984/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 11 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden, vy västerut.  13 år
ID-nummer:  06985
Direktlänk: /bild/00006985/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 11 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 20 juni 2007

Försignalen till Långvattnet söderifrån. Signalen står i norra delen av passagen över myren Långviksslåtten, därav den höga banvallen.  14 år
ID-nummer:  01543
Direktlänk: /bild/00001543/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från fjärrkuren vid Långvattnets station.  14 år
ID-nummer:  01544
Direktlänk: /bild/00001544/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten söderut mot Långviksmon och Mellansel.  14 år
ID-nummer:  01545
Direktlänk: /bild/00001545/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fjärrkuren i Långvattnet.  14 år
ID-nummer:  01546
Direktlänk: /bild/00001546/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården österut sedd från fjärrkuren. Norr om stationen är banan krokig varför hastigheten sänks.  14 år
ID-nummer:  01547
Direktlänk: /bild/00001547/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut. Kilometer 778 finns inne på bangården.  14 år
ID-nummer:  01548
Direktlänk: /bild/00001548/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten norrut mot Trehörningsjö och Vännäs i bangårdens östra del.  14 år
ID-nummer:  01549
Direktlänk: /bild/00001549/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid kilometer 782 (dvs. fyra kilometer norr om stationen) når banan ut till allmän väg när den passerar under vägen mellan Långviksmon och Trehörningsjö. Vy söderut längs banan.  14 år
ID-nummer:  01550
Direktlänk: /bild/00001550/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vänder vi blicken norrut på samma plats finner vi en mellanblocksignal.  14 år
ID-nummer:  01551
Direktlänk: /bild/00001551/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (1)