Hörnsjö - Degermyr II

Den norra blocksträckan på linjen Hörnsjö - Degermyr är 5,4 kilometer lång och inleds med en knappt halvkilometerlång raklinje i nordostlig riktning. Den följs av två snäva kurvor med en kort mellanliggande raklinje där den andra med radie 357 meter är något snävare än den första. I den första kurvan går emellertid järnvägen på en hög banvall då den passerar över en dalgång omkring 500 meter norr om Torrsjöns norra ände. Genom dessa kurvor råder ett kraftigt motlut på upp till 18 promille som dock planar ut på den följande 350 meter långa raklinjen där linjens högsta punkt nås.

Från höjdpunkten följer ett nära två kilometer långt medlut som inleds med en snäv högerkurva med radie strax under 400 meter. Den följs i sin tur av en drygt 800 meter lång raklinje där man också finner linjens enda bevakade plankorsning. Detta är nämligen bebyggda trakter och jordbruksmarken i de små byarna Strömbäck och Östanlid breder ut sig söder om banan, framför allt i östra delen av raklinjen. Rakt genom bebyggelsen, längs byvägen i Östanlid, går landskapsgränsen mellan Västerbotten och Ångermanland. Järnvägen passerar gränsen strax väster om plankorsningen, här låg också hållplatsen Östanlid under perioden 1938-1965. I blickfånget rakt fram på raklinjen har man också banvaktstugan Strömbäck.

Vid banvaktstugan lämnar järnvägen jordbrukslandskapet och fortsätter i den kraftiga lutningen genom en drygt 400 meter lång högerkurva ned till passagen av Storbäcken. Här vänds medlutet till ett halvkilometerlångt kraftigt motlut upp mot gården London, vid vilken det finns två svaga kurvor. Den återstående sträckan ned mot Degermyr består åter av kraftigt medlut. Linjen avslutas i en längre s-kurva där infartssignalen föregår den låga bron över landsvägen genom byn.

Bilder och filmer (12)

Torsdag 17 juli 2008

Plankorsningen för vägen till Östanlid, vy norrut.  14 år
ID-nummer:  06374
Direktlänk: /bild/00006374/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 27 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från plankorsningen.  14 år
ID-nummer:  06377
Direktlänk: /bild/00006377/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 27 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax väster om plankorsningen finns denna skylt som förkunnar att lanskapsgränsen mellan Ångermanland och Västerbotten skär genom denna bebyggda trakt.  14 år
ID-nummer:  06378
Direktlänk: /bild/00006378/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 27 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Raklinjen sedd österut från plankorsningen.  14 år
ID-nummer:  06375
Direktlänk: /bild/00006375/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 27 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot banvaktstugan Strömbäck från plankorsningen.  14 år
ID-nummer:  06376
Direktlänk: /bild/00006376/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 27 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den drygt 800 meter långa raklinjen väster om banvaktstugan sedd från öster, här skymtar också den bevakade plankorsningen.  14 år
ID-nummer:  06373
Direktlänk: /bild/00006373/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 27 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Raklinjen och den efterföljande kurvan sedda västerut från banvaktstugan.  14 år
ID-nummer:  06372
Direktlänk: /bild/00006372/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 27 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den öppna marken söder om banan sedd från banvaktstugan Strömbäck.  14 år
ID-nummer:  06371
Direktlänk: /bild/00006371/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 27 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den långa kurvan vid banvaktstugan Strömbäck sedd österut.  14 år
ID-nummer:  06370
Direktlänk: /bild/00006370/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 27 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 20 juni 2007

Gränstrakter. Några kilometer väster om Degermyr, söderut längs banan passeras landskapsgränsen Ångermanland/Västerbotten. Bilden tagen från en plankorsning i närheten av gränsen.  15 år
ID-nummer:  00638
Direktlänk: /bild/00000638/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsning i gränstrakter, vy söderut.  15 år
ID-nummer:  00639
Direktlänk: /bild/00000639/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tittar man mot nordost från denna korsning ser man banvaktstugan 177 Strömbäck.  15 år
ID-nummer:  00640
Direktlänk: /bild/00000640/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (1)