Gottne (Ge)

Gottnebygden vid sammanflödet mellan Moälven och Utterån är en jordbruks- och kulturbygd med mycket gamla anor, något stenålderslämningar i trakten kan berätta. Närmast sammanflödet ligger Gottne samhälle som med sina omkring 220 invånare klassas som tätort. Runt tätorten ligger de större byarna Östansjö, Hållen och Söderå i det öppna jordbrukslandskapet. När järnvägen drogs fram genom trakten fanns emellertid ingen möjlighet att med den valda vägen upp mot Björnsjö gå ner i dalgången vid Gottne eftersom stigningarna mot Björnsjö redan påbörjas vid Mellansel. Istället placerades stationen uppe i bergssluttningen omkring två kilometer väster om nuvarande tätort, höjdskillnaden mellan tätorten och stationssamhället är omkring 60 meter.

Gottne station öppnades tillsammans med banan i oktober 1891 och runt denna växte ett litet stationssamhälle upp som idag går under namnet Västra Gottne. Bangården ligger till största delen i öst-västlig riktning, men i östra änden ligger spåren i en snäv kurva med radie 350 meter på normalhuvudspåret så att utfarten mot Björnsjö sker i nordostlig riktning. På bangårdens södra sida uppfördes ett stationshus av Hällnäsmodellen, huset är idag rivet. Öster om stationshusets plats finns fjärrkuren och ytterligare längre österut ligger en gammal banmästarstuga och en banförmansstuga. I sluttningen norr om bangården har det funnits ett sågverk som också har haft ett lastspår på bangårdens norra sida. Idag har bangården bara två spår med normalhuvudspåret på södra sidan. I kurvan i bangårdens östra del finns en plankorsning för vägen till husen norr om bangården. Ställverket vid driftplatsen är av modell 59 och tillåter samtidig infart (ESIL).

Geografisk översikt
Bilder och filmer (29)

Tisdag 25 augusti 2009

Plankorsningen i östra delen av bangården denna dimmiga morgon.  14 år
ID-nummer:  07323
Direktlänk: /bild/00007323/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 11 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från plankorsningen.  14 år
ID-nummer:  07324
Direktlänk: /bild/00007324/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 11 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från plankorsningen.  14 år
ID-nummer:  07325
Direktlänk: /bild/00007325/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 11 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fjärrkuren strax öster om platsen där stationshuset stod.  14 år
ID-nummer:  07326
Direktlänk: /bild/00007326/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 11 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från fjärrkuren, norr om dagens spår har det tidigare funnits lastspår för godsmagasin och det sågverk som låg norr om bangården.  14 år
ID-nummer:  07327
Direktlänk: /bild/00007327/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 11 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens västra del sedd västerut.  14 år
ID-nummer:  07328
Direktlänk: /bild/00007328/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 11 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från västra delen.  14 år
ID-nummer:  07329
Direktlänk: /bild/00007329/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 11 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna vid västra bangårdsänden.  14 år
ID-nummer:  07330
Direktlänk: /bild/00007330/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 11 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ställverket i Gottne tillåter samtidig infart varför det också finns stopplyktor närmast växeln vid bangårdsänden.  14 år
ID-nummer:  07331
Direktlänk: /bild/00007331/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 11 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra/västra bangårdsänden, vy västerut.  14 år
ID-nummer:  07332
Direktlänk: /bild/00007332/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 11 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten på linjen mot Mellansel sker en bit ut i skogen väster om stationssamhället.  14 år
ID-nummer:  07333
Direktlänk: /bild/00007333/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 11 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 24 augusti 2009

Stationsområdet sett österut belyst av en varm kvällssol.  14 år
ID-nummer:  07319
Direktlänk: /bild/00007319/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 11 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den enda kvarvarande, om än moderna, stationsbyggnaden i Gottne.  14 år
ID-nummer:  07320
Direktlänk: /bild/00007320/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 11 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med solen i samma riktning som spåren är det svårfotograferat. Här syns dock en del av bangården mellan fjärrkuren (till vänster i bild) och den gamla banmästarstugan.  14 år
ID-nummer:  07322
Direktlänk: /bild/00007322/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 11 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 19 juli 2008

Utsikt mot sydost från Västra Gottne, stationssamhället, mot dalgången där Gottne tätort ligger. Längre bort till höger syns byn Hållen söder om tätorten.  14 år
ID-nummer:  07308
Direktlänk: /bild/00007308/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 11 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra delen av bangården ligger i kurva med lutning mot bangårdsänden, vy från plankorsningen.  14 år
ID-nummer:  07309
Direktlänk: /bild/00007309/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 11 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från plankorsningen, till vänster syns de båda banvaktstugorna i byn.  14 år
ID-nummer:  07310
Direktlänk: /bild/00007310/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 11 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen i östra delen av bangården betjänar de fastigheter som ligger norr om denna, detta är den enda vägen till dessa. Här ses korsningen från norr medfina utsikter i bakgrunden.  14 år
ID-nummer:  07312
Direktlänk: /bild/00007312/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 11 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut vid fjärrkuren.  14 år
ID-nummer:  07313
Direktlänk: /bild/00007313/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 11 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax väster om fjärrkuren finns V-försignalerna till plankorsningen i bangårdens östra del.  14 år
ID-nummer:  07314
Direktlänk: /bild/00007314/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 11 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sly och blomsterprakt frodades längs bangården den här sommaren.  14 år
ID-nummer:  07316
Direktlänk: /bild/00007316/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 11 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från västra änden.  14 år
ID-nummer:  07315
Direktlänk: /bild/00007315/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 11 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från sluttningen nordväst om densamma.  14 år
ID-nummer:  07317
Direktlänk: /bild/00007317/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 11 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut mot utfartsblocksignalen mot Mellansel från västra bangårdsänden.  14 år
ID-nummer:  07318
Direktlänk: /bild/00007318/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 11 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 19 juni 2007

Södra utfarten från Gottne i västra bangårdsänden.  15 år
ID-nummer:  00844
Direktlänk: /bild/00000844/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från västra delen av bangården. Bangården svänger sedan cirka 45 grader.  15 år
ID-nummer:  00845
Direktlänk: /bild/00000845/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mitt i svängen finner vi plankorsningen med vägen till fastigheterna på norra sidan om spåret.  15 år
ID-nummer:  00846
Direktlänk: /bild/00000846/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från plankorsningen har man följande vy österut mot norra utfarten.  15 år
ID-nummer:  00847
Direktlänk: /bild/00000847/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter Gottne station går banan norrut ner i Utteråns dalgång. Utterån är ett biflöde till Moälven och där dessa vattendrag möts finner vi det lilla samhället Gottne.  15 år
ID-nummer:  00848
Direktlänk: /bild/00000848/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (1)