Gottne–Björnsjö I

Bilder och filmer (13)

Tisdag 25 augusti 2009

Järnvägen sedd mot sydväst med infarten till Gottne i backen.  12 år
ID-nummer:  07289
Direktlänk: /bild/00007289/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 9 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den mycket smala vägporten under järnvägen strax väster om Utterån.  12 år
ID-nummer:  07286
Direktlänk: /bild/00007286/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 9 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Utterån sedd från söder.  12 år
ID-nummer:  07285
Direktlänk: /bild/00007285/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 9 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt mot sydväst från landsvägsbron. Här skymtar försignalen till Gottne samt bron över Utterån.  12 år
ID-nummer:  07283
Direktlänk: /bild/00007283/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 9 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 19 juli 2008

Järnvägen och bebyggelsen sedd mot nordost på sista krönet före infarten till Gottne. I fjärran syns också Vitberget.  12 år
ID-nummer:  07288
Direktlänk: /bild/00007288/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 9 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den kurviga järnvägen i det småkuperade landskapet i byn Sågbacken väster om Utterån.  12 år
ID-nummer:  07287
Direktlänk: /bild/00007287/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 9 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd mot nordost i riktning mot Björnsjö sedd från landsvägsbron, banvaktstugan ligger strax utanför höger bildkant.  12 år
ID-nummer:  07282
Direktlänk: /bild/00007282/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 9 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den södra av de två länge rätade kurvorna med radie 600 meter sedd norrut. Den gamla linjen gick ungefär som vägen i bildens nederkant, i bakgrunden syns kraftledningsgatan över Vitberget.  12 år
ID-nummer:  07280
Direktlänk: /bild/00007280/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 9 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan.  12 år
ID-nummer:  07281
Direktlänk: /bild/00007281/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 9 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen i Vitbergets sluttning där den korsar en kraftledningsgata med bland annat banverkets matarledning.  12 år
ID-nummer:  07279
Direktlänk: /bild/00007279/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 9 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägport för skogsbilväg under järnvägen mitt på omläggningen ovan.  12 år
ID-nummer:  07278
Direktlänk: /bild/00007278/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 9 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd söderut vid den första större linjeomläggningen en knapp kilometer söder om mellanblocksignalerna. Den ursprungliga linjen vek av strax utanför bildens vänsterkant.  12 år
ID-nummer:  07277
Direktlänk: /bild/00007277/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 9 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen i sluttningen öster om Utterån omkring en halv kilometer söder om mellanblocksignalerna.  12 år
ID-nummer:  07276
Direktlänk: /bild/00007276/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 9 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (1)