Degermyr–Vännäs III

Stambanans bro över Umeälven ligger cirka 1,5 kilometer utanför södra driftplatsgränsen i Vännäs. Vid passage över bron är riktningen ostnordostlig på nordgång. Vid plankorsningen med Nybyvägen cirka 250 meter öster om bron finns en svag högerkurva som vrider banan ytterligare mot ost samtidigt som ett svagt motlut inleds. Järnvägen går här genom ett jordbrukslandskap mellan älven och Vännäs tätort.

Bilder och filmer (26)

Tisdag 25 augusti 2009

Plankorsningen med Nybyvägen sedd västerut.  14 år
ID-nummer:  06298
Direktlänk: /bild/00006298/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 8 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från plankorsningen med Nybyvägen.  14 år
ID-nummer:  06299
Direktlänk: /bild/00006299/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 8 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med Göransvägen, vy söderut.  14 år
ID-nummer:  06294
Direktlänk: /bild/00006294/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 8 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjen mot Degermyr passerar genom hagmark väster om Göransvägen.  14 år
ID-nummer:  06296
Direktlänk: /bild/00006296/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 8 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från Göransvägen, längre bort inleds infartskurvan till Vännäs.  14 år
ID-nummer:  06295
Direktlänk: /bild/00006295/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 8 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
V-signalen vid Göransvägen i solnedgången.  14 år
ID-nummer:  06297
Direktlänk: /bild/00006297/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 8 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 17 juli 2008

Mellan Nybyvägen och älven löper en gammal banvall parallellt med nuvarande på södra sidan fram till den gamla bron över älven, vy västerut.  14 år
ID-nummer:  06292
Direktlänk: /bild/00006292/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 8 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även försignalen till Vännäs flyttades i samband med ställverksbytet.  14 år
ID-nummer:  06291
Direktlänk: /bild/00006291/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 8 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med Nybyvägen sedd mot nordost. I svag kurva passerar järnvägen över den väg som följer längs Umeälvens norra strand och förbinder de villor som ligger i älvens närhet.  14 år
ID-nummer:  06289
Direktlänk: /bild/00006289/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 8 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från plankorsningen med Nybyvägen mot bron över älven.  14 år
ID-nummer:  06290
Direktlänk: /bild/00006290/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 8 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med Göransvägen ligger i jordbrukslandskapet alldeles utanför Vännäs tätort.  14 år
ID-nummer:  06286
Direktlänk: /bild/00006286/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 8 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från plankorsningen.  14 år
ID-nummer:  06287
Direktlänk: /bild/00006287/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 8 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid plankorsningen med Göransvägen befinner man sig mitt i jordbrukslandskapet mellan Umeälven och Vännäs tätort.  14 år
ID-nummer:  06288
Direktlänk: /bild/00006288/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 8 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordost från den första plankorsningen söder om Vännäs. Här går järnvägen i öst-västlig riktning.  14 år
ID-nummer:  06285
Direktlänk: /bild/00006285/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 8 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett par hundra meter söderut dyker den första plankorsningen upp när kurvans sydvästra ände nalkas.  14 år
ID-nummer:  06283
Direktlänk: /bild/00006283/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 8 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Blomsterprakt i Banverkets banvallsrabatt.  14 år
ID-nummer:  06284
Direktlänk: /bild/00006284/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 8 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydväst från samma plats som ovan, här finns V-försignalen till de två plankorsningar som finns före passagen av Umeälven.  14 år
ID-nummer:  06282
Direktlänk: /bild/00006282/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 8 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordost lite längre söderut i kurvan, infarten till Vännäs skymtar i bakgrunden.  14 år
ID-nummer:  06281
Direktlänk: /bild/00006281/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 8 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut mot bron över Fällforsvägen. Vid ställverksbytet hösten 2008 flyttades infartssignalen till Vännäs från norra till södra sidan av bron.  14 år
ID-nummer:  06280
Direktlänk: /bild/00006280/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 8 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsbron över Fällforsvägen mitt i södra utfartskurvan från Vännäs.  14 år
ID-nummer:  06279
Direktlänk: /bild/00006279/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 8 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 21 juni 2007

Försignalen till Vännäs söderifrån står strax efter passagen över Umeälven.  15 år
ID-nummer:  00366
Direktlänk: /bild/00000366/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid försignalen finns denna plankorsning med en mindre väg längs älven.  15 år
ID-nummer:  00367
Direktlänk: /bild/00000367/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från plankorsningen mot bron över Umeälven.  15 år
ID-nummer:  00368
Direktlänk: /bild/00000368/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot Vännäs från samma plankorsning.  15 år
ID-nummer:  00369
Direktlänk: /bild/00000369/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lite närmare Vännäs finns ytterligare en plankorsning, här vy västerut från denna längs linjen mot Mellansel.  15 år
ID-nummer:  00370
Direktlänk: /bild/00000370/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid infarten till Vännäs passerar banan på denna bro över en väg som förbinder östra och västra delarna av Vännäs.  15 år
ID-nummer:  00371
Direktlänk: /bild/00000371/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (4)