Brattsbacka (Brs)

Brattsbacka är en liten by i Leduåns dalgång omkring 7 kilometer väster om Nyåker. Byarna kring ån från Nordmaling och inåt land är en gammal kulturbygd och Brattsbacka nämns från 1500-talet i skattelängder. Byn har bestått av öppet jordbrukslandskap med utspridda gårdar på Vångsjöns norra sida och längs Leduån uppströms Vångsjön. Idag har jordbrukets roll minskat drastiskt och åkermark växer igen. Byn är dock ännu levande landsbygd, men de flesta arbetstillfällen som fanns inom byn är idag borta. Ett hyvleri som sysselsätter ett 10-tal personer finns dock öster om byn, närmare Oxmyran.

Järnvägen kom till Brattsbacka 1891. Då drogs den bara genom byn och närmaste station var Nyåker. Redan 1893 förbereddes emellertid en militärmötesplats i byn, vilket sedan också kom att bli platsen för byns station när den anlades 1916, först som hållplats. Ett större stationshus i två våningar och godsmagasin i vinkel parallellt med spåret uppfördes, samma modell användes vid de flesta nya stationsetableringar längs banan under 1910-talets andra hälft (se Grötingen, Fångsjöbacken och Björnsjö). Något större stationssamhälle växte aldrig upp kring den nya stationen, kanske på grund av närheten till Nyåker, men längs byvägen i skogsområdet nordväst om stationen finns ett antal rätvinkliga tomter tätt tillsammans som torde härstamma från tiden efter stationens tillkomst. Mitt emot stationshuset på tomten söder om järnvägen vid Vångsjön har ett sågverk legat, idag är marken täckt av skog.

Bangården i Brattsbacka har idag två genomgående huvudspår med normalhuvudspåret i söder längst från stationshuset. På norra sidan av bangården finns en gammal lastkaj och intill denna ett stickspår med infart från öster (norr). Stationen hade tre spår även under mitten av förra seklet, men då också en smal träplattform mellan de båda sydligaste spåren. Stationen avbemannades 1969, fem år efter att fjärrblockeringen infördes på sträckan. Sedan 1962 styrs stationen av ett ställverk modell 59. Stationshuset är idag bebott och välhållet.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (39)

Tisdag 25 augusti 2009

Vy österut från vägen vid plankorsningen, till höger syns Vångsjön.  13 år
ID-nummer:  06754
Direktlänk: /bild/00006754/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 23 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten mot den raka linjen till Oxmyran.  13 år
ID-nummer:  06755
Direktlänk: /bild/00006755/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 23 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från vägen vid plankorsningen mot den östra bangårdsänden. Efter tillåten hastighet 140 km/h öster om Brattsbacka orienteras nu om 85 km/h väster om driftplatsen.  13 år
ID-nummer:  06756
Direktlänk: /bild/00006756/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 23 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sensommarvy över bangården österut från lastkajen.  13 år
ID-nummer:  06763
Direktlänk: /bild/00006763/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 23 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från lastkajen, till höger stationshuset.  13 år
ID-nummer:  06764
Direktlänk: /bild/00006764/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 23 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset, fjärrkuren och en del av lastkajen, vy från södra sidan av bangården.  13 år
ID-nummer:  06765
Direktlänk: /bild/00006765/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 23 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brattsbacka stationshus sett från sydost.  13 år
ID-nummer:  06766
Direktlänk: /bild/00006766/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 23 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst, godsmagasinet är ombyggt till garage/verkstad.  13 år
ID-nummer:  06767
Direktlänk: /bild/00006767/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 23 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från södra sidan.  13 år
ID-nummer:  06768
Direktlänk: /bild/00006768/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 23 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från södra sidan.  13 år
ID-nummer:  06769
Direktlänk: /bild/00006769/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 23 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax väster om stationshuset kommer järnvägen allra närmast Vångsjön.  13 år
ID-nummer:  06770
Direktlänk: /bild/00006770/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 23 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets fasad mot spåren sedd från sydväst.  13 år
ID-nummer:  06771
Direktlänk: /bild/00006771/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 23 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost.  13 år
ID-nummer:  06772
Direktlänk: /bild/00006772/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 23 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brunnen i trädgården.  13 år
ID-nummer:  06773
Direktlänk: /bild/00006773/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 23 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthus/avträde nordväst om stationshuset.  13 år
ID-nummer:  06774
Direktlänk: /bild/00006774/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 23 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst.  13 år
ID-nummer:  06775
Direktlänk: /bild/00006775/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 23 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det namnförsedda teknikhuset öster om stationshuset.  13 år
ID-nummer:  06776
Direktlänk: /bild/00006776/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 23 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 18 juli 2008

Plankorsningen strax öster om bangården sedd från söder.  13 år
ID-nummer:  06752
Direktlänk: /bild/00006752/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 23 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen betjänar den bebyggelse som ligger mellan järnvägen och Vångsjön i östra delen av Brattsbacka.  13 år
ID-nummer:  06753
Direktlänk: /bild/00006753/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 23 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården ligger relativt nära Vångsjön vilket ger många fina sjövyer söderut.  13 år
ID-nummer:  06757
Direktlänk: /bild/00006757/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 23 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra bangårdsänden sedd från södra sidan av bangården.  13 år
ID-nummer:  06758
Direktlänk: /bild/00006758/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 23 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från samma plats som ovan, här skymtar stationshuset i grönskan.  13 år
ID-nummer:  06759
Direktlänk: /bild/00006759/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 23 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En blomsterrabatt intill spårspärren för stickspåret på bangårdens norra sida.  13 år
ID-nummer:  06760
Direktlänk: /bild/00006760/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 23 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från lastkajen på bangårdens norra sida.  13 år
ID-nummer:  06761
Direktlänk: /bild/00006761/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 23 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från lastkajen.  13 år
ID-nummer:  06762
Direktlänk: /bild/00006762/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 23 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från infarten från väster (söder).  13 år
ID-nummer:  06777
Direktlänk: /bild/00006777/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 23 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 20 juni 2007

Banverkets el- och signalteknikbyggnader inne på stationsområdet i Brattsbacka med stationshuset i bakgrunden.  14 år
ID-nummer:  00347
Direktlänk: /bild/00000347/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården västerut sedd från den ganla lastkajen vid stationsområdet.  14 år
ID-nummer:  00348
Direktlänk: /bild/00000348/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost.  14 år
ID-nummer:  00349
Direktlänk: /bild/00000349/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost.  14 år
ID-nummer:  00350
Direktlänk: /bild/00000350/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthus på stationshustomten.  14 år
ID-nummer:  00351
Direktlänk: /bild/00000351/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från norr. Stationshuset var sammanbyggt i vinkel med godsmagasinet, vilket troligen är vad vi ser än idag något ombyggt.  14 år
ID-nummer:  00352
Direktlänk: /bild/00000352/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En bekant hustyp i en något platt fotovinkel.  14 år
ID-nummer:  00353
Direktlänk: /bild/00000353/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsområdet öster om stationshuset med lastkajen till höger.  14 år
ID-nummer:  00354
Direktlänk: /bild/00000354/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Två mindre byggnader på stationsområdet.  14 år
ID-nummer:  00355
Direktlänk: /bild/00000355/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut mot utfarten norrut mot Vännäs. Stationen har två tågspår samt ett sidospår på norra sidan.  14 år
ID-nummer:  00356
Direktlänk: /bild/00000356/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infarten norrifrån till Brattsbacka, längre bort skymtar stationshuset.  14 år
ID-nummer:  00357
Direktlänk: /bild/00000357/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten norrut mot Oxmyran och Vännäs.  14 år
ID-nummer:  00358
Direktlänk: /bild/00000358/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten norrut med utfartssignalen från Brattsbacka närmast och försignalen till Oxmyran längre bort. Oxmyrans station är belägen vid vägbron som skymtar längst bort. Skillnaden i banstandard är stor mellan östra och västra sidan av Brattsbacka. Här är banan rak ett par kilometer för att sedan dela sig i en ny och gammal bana där den nya håller hög standard. Notera hastighetsskylten, inte så vanlig längs denna bana!  14 år
ID-nummer:  00359
Direktlänk: /bild/00000359/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!