Björnsjö (Bjö)

Byn Björnsjö ligger i södra delen av Björna församling på Norra Björnsjöns sydvästra sida. I sydvästra delen av byn finns också Södra Björnsjön, betydligt mindre än sin norra namne. I Björnsjö stod en förberedd militärmötesplats klar 1893 och byn fick snart också en hållplats. Björnsjö blev station 1919 och ett stationshus i två våningar sammanbyggt med godsmagasinet uppfördes på södra sidan av bangården. Hustypen känner vi igen från andra stationer längs stambanan från den här tiden, som t.ex. Grötingen och Brattsbacka. Godshanteringen vid Björnsjö station pågick fram till 1966 och persontrafiken fram till 1975. Idag har Björnsjö station dock fått ett nytt liv som hemstation för Örnsköldsviks järnvägssällskap.

Björnsjö station ligger mitt i byn med bangården i öst-västlig riktning parallell med landsvägen. Norra driftplatsgränsen ligger ute på banken över Norra Björnsjön. På södra stranden vrider banan av mot väster och når fram till norra bangårdsänden. Den norra/östra delen av bangården är rak och mitt på den raklinjen ligger stationshuset på bangårdens södra sida. Öster om stationshuset finns ett uthus med avträde och väster om stationshuset finns fjärrkuren. Närmast stationshuset ligger det avvikande huvudspåret, från detta avviker ett stickspår strax väster om stationshuset. Detta leder fram till ett gammalt skjul för ställverksvagnar längre västerut.

Den västra/södra delen av bangården ligger i en längre kurva där banan åter vrider mot sydväst. Mitt i kurvan passerar landsvägen genom byn på bro över bangården. Södra bangårdsänden ligger alldeles intill Norstjärnen där utsikt ges mot den västligaste delen av byn. Björnsjö driftplats styrs av ett ställverk 59 som inte tillåter samtidig infart.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (46)

Tisdag 25 augusti 2009

Stationshuset sett från sydost.  14 år
ID-nummer:  07226
Direktlänk: /bild/00007226/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 5 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset med godsmagasinet sett från sydväst.  14 år
ID-nummer:  07227
Direktlänk: /bild/00007227/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 5 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet sett från sydväst.  14 år
ID-nummer:  07228
Direktlänk: /bild/00007228/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 5 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fjärkuren har fått ett nytt tak.  14 år
ID-nummer:  07229
Direktlänk: /bild/00007229/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 5 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från väster.  14 år
ID-nummer:  07230
Direktlänk: /bild/00007230/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 5 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet med namnskylt och lastkaj ut mot spåren, allt i fint renoverat skick.  14 år
ID-nummer:  07231
Direktlänk: /bild/00007231/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 5 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst.  14 år
ID-nummer:  07232
Direktlänk: /bild/00007232/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 5 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets östra fasad.  14 år
ID-nummer:  07233
Direktlänk: /bild/00007233/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 5 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från stationshuset.  14 år
ID-nummer:  07234
Direktlänk: /bild/00007234/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 5 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från stationshuset.  14 år
ID-nummer:  07235
Direktlänk: /bild/00007235/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 5 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Landsvägsbron över järnvägen sedd från sydost.  14 år
ID-nummer:  07236
Direktlänk: /bild/00007236/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 5 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden och utfarten mot Gottne sedd från landsvägsbron.  14 år
ID-nummer:  07237
Direktlänk: /bild/00007237/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 5 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norstjärnen sedd från nordväst, järnvägen vid södra bangårdsänden skymtar på andra sidan.  14 år
ID-nummer:  07238
Direktlänk: /bild/00007238/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 5 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 19 juli 2008

Norra utfarten från Björnsjö med den långa banken över Norra Björnsjön.  14 år
ID-nummer:  07239
Direktlänk: /bild/00007239/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 5 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från samma plats som ovan.  14 år
ID-nummer:  07240
Direktlänk: /bild/00007240/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 5 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och stationshuset sedda från norra bangårdsänden.  14 år
ID-nummer:  07241
Direktlänk: /bild/00007241/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 5 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden med mellansignalerna norrut.  14 år
ID-nummer:  07242
Direktlänk: /bild/00007242/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 5 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthuset/avträdet öster om stationshuset.  14 år
ID-nummer:  07243
Direktlänk: /bild/00007243/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 5 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma uthus sett från nordväst.  14 år
ID-nummer:  07244
Direktlänk: /bild/00007244/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 5 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från plats nära stationshuset.  14 år
ID-nummer:  07245
Direktlänk: /bild/00007245/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 5 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut vid stationshuset.  14 år
ID-nummer:  07246
Direktlänk: /bild/00007246/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 5 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost med fasaden mot landsvägen.  14 år
ID-nummer:  07247
Direktlänk: /bild/00007247/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 5 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från väster med godsmagasinet i förgrunden.  14 år
ID-nummer:  07248
Direktlänk: /bild/00007248/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 5 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasine sett från söder.  14 år
ID-nummer:  07249
Direktlänk: /bild/00007249/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 5 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fjärrkuren står strax väster om stationshuset.  14 år
ID-nummer:  07250
Direktlänk: /bild/00007250/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 5 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väster om stationshuset finns ett stickspår som ansluter till mötesspåret.  14 år
ID-nummer:  07251
Direktlänk: /bild/00007251/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 5 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I änden av stickspåret står detta lokskjul.  14 år
ID-nummer:  07252
Direktlänk: /bild/00007252/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 5 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stickspåret sett österut med stationshuset i bakgrunden.  14 år
ID-nummer:  07253
Direktlänk: /bild/00007253/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 5 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd mot nordost från landsvägsbron över södra delen av bangården.  14 år
ID-nummer:  07254
Direktlänk: /bild/00007254/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 5 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från landsvägsbron.  14 år
ID-nummer:  07255
Direktlänk: /bild/00007255/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 5 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–46