144 Lomliden

Banvaktstugan 144 Lomliden ligger på östra sidan av linjen Gottne–Björnsjö strax söder om linjens högsta punkt högt uppe i bergssluttningen öster om Utterån. Järnvägen är något rätad vid stugan så den kurva som den ligger vid har ersatts med den raklinje som ligger omedelbart norr om dagens mellanblocksignaler. Den gamla banvallen används idag som skogsbilväg, tillika tillfartsväg till stugan. Banvaktstugan är av 1872 års modell vänster och är exteriört välhållen, tegeltaket har dock ersatts av ett plåttak.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (4)

Lördag 19 juli 2008

Banvaktstugan Lomliden sedd från den gamla banvallen. 10 år
ID-nummer:  07272
Direktlänk: /bild/00007272/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 7 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugan sedd från sydväst från den gamla banvallen. 10 år
ID-nummer:  07273
Direktlänk: /bild/00007273/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 7 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugan sedd från nordost, till höger skymtar den gamla banvallen. 10 år
ID-nummer:  07274
Direktlänk: /bild/00007274/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 7 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugans norra fasad. 10 år
ID-nummer:  07275
Direktlänk: /bild/00007275/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 7 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!