Stormyran (Som)

I närheten av kommungränsen mellan Sollefteå och Örnsköldsvik mellan Hamptjärnbäcken i Ångermanälvens vattensystem i söder och Stor-Aspsjön i Nätraåns vattensystem i norr öppnar sig mellan Jussjöhöjden i öster och Hällåshöjden i väster en flack dalgång med splittrad myrmark varav den västra delen går under namnet Stormyran. Här kan järnvägen passera över vattendelaren på 285 meters höjd över havet, järnvägens högsta punkt mellan Långsele och Vännäs.

Stormyrans mötesstation togs i drift i juni 1988 och är därmed en av stambanans yngsta mötesstationer, på platsen har det inte tidigare funnits någon trafikplats. Infarten sker från väster i den kraftiga stigningen upp från Hamptjärnbäcken. Efter en kort högerkurva mellan driftplatsgränsen och södra bangårdsänden följer en längre vänsterkurva i södra delen av bangården vilket gör att huvuddelen av densamma ligger i sydväst-nordostlig riktning, samtidigt planar banan ut till horisontell. Den norra delen av bangården är rak och vid norra bangårdsänden inleds lutningen ner mot Aspeå, utfarten sker mot norr efter ännu en längre vänsterkurva.

Stormyran ligger avsides en god bit från allmän väg, även om skogsbilvägen fram till platsen är avsevärt längre än avståndet fågelvägen till landsvägen. Teknikhuset ligger vid den södra bangårdsänden där skogsbilvägen fram till driftplatsen ansluter, här finns också en MobiSIR-mast. Ställverket i Stormyran är av modell 59 som tillåter samtidig infart (ESIL).

Geografisk översikt
Bilder och filmer (28)

Söndag 18 juli 2010

Norra bangårdsänden sedd norrut.  13 år
ID-nummer:  08764
Direktlänk: /bild/00008764/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 10 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot sydväst från norra bangårdsänden.  13 år
ID-nummer:  08765
Direktlänk: /bild/00008765/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 10 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mötesplats på myren, på banans nordvästra sida breder Stormyran ut sig.  13 år
ID-nummer:  08767
Direktlänk: /bild/00008767/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 10 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydväst från plats något längre söderut än ovan.  13 år
ID-nummer:  08769
Direktlänk: /bild/00008769/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 10 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den norra raka halvan av bangården.  13 år
ID-nummer:  08772
Direktlänk: /bild/00008772/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 10 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax söder om bangårdens mittpunkt vrider spåren av mot väster.  13 år
ID-nummer:  08771
Direktlänk: /bild/00008771/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 10 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydväst vid kilometer 685 i kurvan i bangårdens södra del, I bakgrunden öppnar sig Hamptjärnbäckens dalgång, orienteringstavlorna gäller också hastighetsnedsättning i den långa skarpa kurva som finns där banan korsar bäcken.  13 år
ID-nummer:  08773
Direktlänk: /bild/00008773/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 10 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordost från samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  08774
Direktlänk: /bild/00008774/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 10 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna i söder finns strax norr om teknikhuset.  13 år
ID-nummer:  08775
Direktlänk: /bild/00008775/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 10 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden, teknikhuset skymtar till vänster.  13 år
ID-nummer:  08778
Direktlänk: /bild/00008778/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 10 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset återfinns vid södra bangårdsänden.  13 år
ID-nummer:  08779
Direktlänk: /bild/00008779/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 10 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln i södra bangårdsänden sedd västerut. Vid denna orienteras än en gång om sänkt hastighet i den följande Hamptjärnskurvan.  13 år
ID-nummer:  08781
Direktlänk: /bild/00008781/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 10 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten söderut från Stormyran i backen ner mot Hamptjärnbäcken.  13 år
ID-nummer:  08784
Direktlänk: /bild/00008784/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 10 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 20 juli 2008

Vy mot norra utfarten från norra bangårdsänden, här börjar lutningarna ner mot Aspeå genast.  13 år
ID-nummer:  08763
Direktlänk: /bild/00008763/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 10 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra delen av bangården sedd norrut.  13 år
ID-nummer:  08766
Direktlänk: /bild/00008766/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 10 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydväst från norra halvan av bangården.  13 år
ID-nummer:  08770
Direktlänk: /bild/00008770/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 10 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordost från teknikhuset.  13 år
ID-nummer:  08776
Direktlänk: /bild/00008776/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 10 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mötesplats på myren, vy not nordväst från teknikhuset.  13 år
ID-nummer:  08780
Direktlänk: /bild/00008780/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 10 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhus och MobiSIR-mast vid södra bangårdsänden, vy mot nordost.  13 år
ID-nummer:  08782
Direktlänk: /bild/00008782/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 10 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden med Stormyran i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  08783
Direktlänk: /bild/00008783/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 10 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 19 juni 2007

Södra växeln och utfarten mot Grönåsen och Långsele från Stormyran.  15 år
ID-nummer:  01913
Direktlänk: /bild/00001913/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsbyggnad, barack och en mast, inte allt för ovanliga ting vid en station längs SbÖN.  15 år
ID-nummer:  01914
Direktlänk: /bild/00001914/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården norrut sedd från södra bangårdsänden.  15 år
ID-nummer:  01915
Direktlänk: /bild/00001915/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stopplykta, transformator och en dressin, inte heller detta särskilt ovanliga ting i sammanhanget.  15 år
ID-nummer:  01916
Direktlänk: /bild/00001916/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan passerar alldeles i kanten av Stormyran vid stationen.  15 år
ID-nummer:  01917
Direktlänk: /bild/00001917/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stormyrans station vid kilometer 685. En viss uppförsbacke är det för norrgående tåg.  15 år
ID-nummer:  01918
Direktlänk: /bild/00001918/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stormyrans station sedd mot sydväst med södra utfarten, stationsbyggnaderna ligger i södra änden av bangården. Hastighetsnedsättningen som orienteras om gäller i den långa tvära kurvan vid Hamptjärnbäcken cirka en kilmeter söder om stationen.  15 år
ID-nummer:  01919
Direktlänk: /bild/00001919/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot norra utfarten mot Aspeå och Mellansel.  15 år
ID-nummer:  01920
Direktlänk: /bild/00001920/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (3)