Skorped (Sop)

Skorped är en småort i Örnsköldsviks kommun drygt fem mil väster om centralorten. Samhället växte upp kring järnvägsstationen efter järnvägens öppnande 1889, men det har funnits bebyggelse här i Nätraåns dalgång betydligt längre än så. Skorpeds kyrka från 1848 finns som vi såg i förra linjebeskrivningen i byn Mosjö omkring två kilometer öster om stationssamhället. I socknen har det funnits ett tjugotal byar, många lever kvar ännu och några av dem ligger i järnvägens närhet när den fortsätter västerut i Nätraåns dalgång. Stationssamhället ligger på flack mark inklämd mellan höga berg i norr och Nätraån med biflödet Önskanån i en dalgång i söder.

Skorpeds station öppnades i oktober 1889 som en av de ursprungliga stationerna på sträckan. Det stationshus som uppfördes i Skorped är av samma modell som byggdes i Selsjön och Anundsjö, de andra två ursprungliga stationerna mellan Långsele och Mellansel. Av dessa hus är idag bara Skorped kvar, men det är å andra sidan i gott upprustat skick. Huset har två våningar, valmat tak och liggande panel i fasaden. Bangården ligger i öst-västlig riktning och stationsbebyggelsen placerades på södra sidan. Väster om stationshuset finns en gammal lastkaj, den magasinsbyggnad som fanns mellan lastkajen och stationshuset har idag dock ersatts av en modern personalbyggnad. Godshanteringen och persontrafiken vid stationen försvann med ett års mellanrum 1974 respektive 1975.

Bangården har idag tre huvudspår med normalhuvudspåret i mitten. På södra sidan av bangården finns ett stickspår som ansluter till huvudspåren söderut vid södra bangårdsänden. Infarten norrifrån finns i skogen strax öster om samhället där banan ligger i en s-kurva, i övrigt är bangården i huvudsak rak. Väster om bangården omedelbart öster om södra driftplatsgränsen finns en bevakad plankorsning. Ställverket i Skorped är av modell 59 och tillåter samtidig infart (ESIL).

Geografisk översikt
Bilder och filmer (75)
Bild 1–50

Söndag 20 juli 2008

Stationshuset sett från nordväst.  12 år
ID-nummer:  07693
Direktlänk: /bild/00007693/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 30 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I bangårdens västra del finns en lastkaj på södra sidan.  12 år
ID-nummer:  07694
Direktlänk: /bild/00007694/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 30 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från södra sidan väster om stationshuset, spåret närmast i bild är ett stickspår.  12 år
ID-nummer:  07695
Direktlänk: /bild/00007695/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 30 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växlarna vid södra (västra) bangårdsänden sedda från stickspåret på bangårdens södra sida.  12 år
ID-nummer:  07696
Direktlänk: /bild/00007696/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 30 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från lastkajen väster om stationshuset.  12 år
ID-nummer:  07697
Direktlänk: /bild/00007697/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 30 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra (västra) bangårdsänden sedd från lastkajen.  12 år
ID-nummer:  07698
Direktlänk: /bild/00007698/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 30 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I byns västra del väster om bangården finns en bevakad plankorsning.  12 år
ID-nummer:  07700
Direktlänk: /bild/00007700/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 30 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut mot bangården från en plats nära plankorsningen.  12 år
ID-nummer:  07701
Direktlänk: /bild/00007701/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 30 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd från sydväst.  12 år
ID-nummer:  07702
Direktlänk: /bild/00007702/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 30 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax väster om plankorsningen finns södra driftplatsgränsen.  12 år
ID-nummer:  07703
Direktlänk: /bild/00007703/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 30 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd österut från driftplatsgränsen mot bangården med plankorsningen i förgrunden.  12 år
ID-nummer:  07704
Direktlänk: /bild/00007704/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 30 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten på linjen mot Holmån sedd från plankorsningen i västra delen av Skorped.  12 år
ID-nummer:  07705
Direktlänk: /bild/00007705/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 30 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 19 juni 2007

I stationssamhällets västra del finns en plankorsning, vy västerut. Här skymtar också bron på bilden ovan.  14 år
ID-nummer:  01880
Direktlänk: /bild/00001880/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården i Skorped sedd från väster.  14 år
ID-nummer:  01881
Direktlänk: /bild/00001881/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens västra ände sedd från södra sidan av densamma.  14 år
ID-nummer:  01882
Direktlänk: /bild/00001882/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsberget höjer sig majestätiskt på bangårdens norra sida, i förgrunden ett av Banverkets arbetsfordon på sidospåret i söder.  14 år
ID-nummer:  01883
Direktlänk: /bild/00001883/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så en studie av Skorpeds stationshus från olika vinklar och i olika ljus, först vy från öster.  14 år
ID-nummer:  01884
Direktlänk: /bild/00001884/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset, vy från sydost.  14 år
ID-nummer:  01885
Direktlänk: /bild/00001885/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset, vy från söder.  14 år
ID-nummer:  01886
Direktlänk: /bild/00001886/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset, vy från sydväst.  14 år
ID-nummer:  01887
Direktlänk: /bild/00001887/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset, vy från väster.  14 år
ID-nummer:  01888
Direktlänk: /bild/00001888/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset, vy från nordväst.  14 år
ID-nummer:  01889
Direktlänk: /bild/00001889/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset, vy från nordost.  14 år
ID-nummer:  01890
Direktlänk: /bild/00001890/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården öster om stationshuset, stationen har tre tågspår.  14 år
ID-nummer:  01891
Direktlänk: /bild/00001891/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten norrut i östra delen av bangården.  14 år
ID-nummer:  01892
Direktlänk: /bild/00001892/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (2)