Skorped (Sop)

Skorped är en småort i Örnsköldsviks kommun drygt fem mil väster om centralorten. Samhället växte upp kring järnvägsstationen efter järnvägens öppnande 1889, men det har funnits bebyggelse här i Nätraåns dalgång betydligt längre än så. Skorpeds kyrka från 1848 finns som vi såg i förra linjebeskrivningen i byn Mosjö omkring två kilometer öster om stationssamhället. I socknen har det funnits ett tjugotal byar, många lever kvar ännu och några av dem ligger i järnvägens närhet när den fortsätter västerut i Nätraåns dalgång. Stationssamhället ligger på flack mark inklämd mellan höga berg i norr och Nätraån med biflödet Önskanån i en dalgång i söder.

Skorpeds station öppnades i oktober 1889 som en av de ursprungliga stationerna på sträckan. Det stationshus som uppfördes i Skorped är av samma modell som byggdes i Selsjön och Anundsjö, de andra två ursprungliga stationerna mellan Långsele och Mellansel. Av dessa hus är idag bara Skorped kvar, men det är å andra sidan i gott upprustat skick. Huset har två våningar, valmat tak och liggande panel i fasaden. Bangården ligger i öst-västlig riktning och stationsbebyggelsen placerades på södra sidan. Väster om stationshuset finns en gammal lastkaj, den magasinsbyggnad som fanns mellan lastkajen och stationshuset har idag dock ersatts av en modern personalbyggnad. Godshanteringen och persontrafiken vid stationen försvann med ett års mellanrum 1974 respektive 1975.

Bangården har idag tre huvudspår med normalhuvudspåret i mitten. På södra sidan av bangården finns ett stickspår som ansluter till huvudspåren söderut vid södra bangårdsänden. Infarten norrifrån finns i skogen strax öster om samhället där banan ligger i en s-kurva, i övrigt är bangården i huvudsak rak. Väster om bangården omedelbart öster om södra driftplatsgränsen finns en bevakad plankorsning. Ställverket i Skorped är av modell 59 och tillåter samtidig infart (ESIL).

Geografisk översikt
Bilder och filmer (75)

Lördag 8 januari 2011

Utfarten västerut mot Holmån sedd från plankorsningen i västra delen av Skorped.  5 år
ID-nummer:  25157
Direktlänk: /bild/00025157/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 7 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot bangården och stationshuset vid samma plankorsning.  5 år
ID-nummer:  25158
Direktlänk: /bild/00025158/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 7 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och stationshuset, vy från nordväst.  5 år
ID-nummer:  25159
Direktlänk: /bild/00025159/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 7 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från norra sidan av bangården.  5 år
ID-nummer:  25160
Direktlänk: /bild/00025160/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 7 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost.  5 år
ID-nummer:  25161
Direktlänk: /bild/00025161/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 7 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra delen av bangården sedd från norra sidan.  5 år
ID-nummer:  25162
Direktlänk: /bild/00025162/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 7 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och stationssamhället sett från nordost.  5 år
ID-nummer:  25163
Direktlänk: /bild/00025163/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 7 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från samma plats.  5 år
ID-nummer:  25164
Direktlänk: /bild/00025164/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 7 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från kurvan i öster.  5 år
ID-nummer:  25165
Direktlänk: /bild/00025165/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 7 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter kurvan följer östra bangårdsänden och utfarten mot Kälvattnet.  5 år
ID-nummer:  25166
Direktlänk: /bild/00025166/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 7 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från vägen intill östra änden.  5 år
ID-nummer:  25167
Direktlänk: /bild/00025167/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 7 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tillbaka till stationshusets närhet och mer solbelysta omgivningar.  5 år
ID-nummer:  25168
Direktlänk: /bild/00025168/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 7 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från samma plats.  5 år
ID-nummer:  25169
Direktlänk: /bild/00025169/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 7 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset med Stationsberget i bakgrunden.  5 år
ID-nummer:  25170
Direktlänk: /bild/00025170/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 7 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Solbelyst stationshus i midvinterskrud.  5 år
ID-nummer:  25171
Direktlänk: /bild/00025171/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 7 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost.  5 år
ID-nummer:  25172
Direktlänk: /bild/00025172/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 7 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och bangården sedd västerut.  5 år
ID-nummer:  25173
Direktlänk: /bild/00025173/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 7 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården utanför stationshuset.  5 år
ID-nummer:  25174
Direktlänk: /bild/00025174/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 7 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst med Stationsberget i bakgrunden.  5 år
ID-nummer:  25175
Direktlänk: /bild/00025175/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 7 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset har en central placering i stationssamhället Skorped.  5 år
ID-nummer:  25176
Direktlänk: /bild/00025176/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 7 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 24 augusti 2009

Skorped sett från landsvägen söder om samhället med Stationsberget i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  07663
Direktlänk: /bild/00007663/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 30 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Landsvägen går idag helt utanför samhället på dess södra sida, vy österut. På andra sidan vägen har sandheden grävts ur i ett grustag, längre söderut nere i dalen flyter Nätraån.  13 år
ID-nummer:  07664
Direktlänk: /bild/00007664/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 30 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En del av Skorpeds stationssamhälle sett från söder.  13 år
ID-nummer:  07665
Direktlänk: /bild/00007665/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 30 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En liten tjärn finns också i samhällets sydvästra del.  13 år
ID-nummer:  07666
Direktlänk: /bild/00007666/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 30 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägen in mot samhället med stationshuset rakt fram.  13 år
ID-nummer:  07667
Direktlänk: /bild/00007667/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 30 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla genomfarten genom byn vrider österut strax söder om platsen framför stationshuset.  13 år
ID-nummer:  07668
Direktlänk: /bild/00007668/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 30 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets sydfasad mot samhället.  13 år
ID-nummer:  07669
Direktlänk: /bild/00007669/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 30 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst.  13 år
ID-nummer:  07670
Direktlänk: /bild/00007670/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 30 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost.  13 år
ID-nummer:  07671
Direktlänk: /bild/00007671/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 30 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från öster.  13 år
ID-nummer:  07672
Direktlänk: /bild/00007672/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 30 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från teknikhuset.  13 år
ID-nummer:  07673
Direktlänk: /bild/00007673/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 30 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  07674
Direktlänk: /bild/00007674/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 30 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 20 juli 2008

Stationshuset sett från söder.  13 år
ID-nummer:  07675
Direktlänk: /bild/00007675/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 30 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset med Stationsberget i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  07676
Direktlänk: /bild/00007676/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 30 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst, i bakgrunden till höger skymtar också teknikhuset.  13 år
ID-nummer:  07677
Direktlänk: /bild/00007677/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 30 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsberget strax nordost om Skorpeds station är synligt i hela byn.  13 år
ID-nummer:  07678
Direktlänk: /bild/00007678/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 30 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från väster.  13 år
ID-nummer:  07679
Direktlänk: /bild/00007679/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 30 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost.  13 år
ID-nummer:  07680
Direktlänk: /bild/00007680/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 30 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Öster om stationshuset finns teknikhuset och en större förrådsbyggnad.  13 år
ID-nummer:  07681
Direktlänk: /bild/00007681/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 30 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra infarten till Skorped i skogen öster om samhället, vy västerut.  13 år
ID-nummer:  07682
Direktlänk: /bild/00007682/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 30 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid norra (östra) bangårdsänden vrider banan något norrut.  13 år
ID-nummer:  07683
Direktlänk: /bild/00007683/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 30 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den östra delen av bangården ligger i en lite längre kurva som på sydgång vrider banan till västlig riktning på resterande delen av bangården.  13 år
ID-nummer:  07685
Direktlänk: /bild/00007685/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 30 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden och mellansignalerna där, vy från nordväst.  13 år
ID-nummer:  07684
Direktlänk: /bild/00007684/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 30 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När bangården rätas ut dyker också stationshuset upp i fjärran.  13 år
ID-nummer:  07686
Direktlänk: /bild/00007686/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 30 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skorped, en mötesplats på Stambanan.  13 år
ID-nummer:  07687
Direktlänk: /bild/00007687/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 30 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från norra sidan.  13 år
ID-nummer:  07688
Direktlänk: /bild/00007688/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 30 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den större förrådsbyggnaden strax öster om stationshuset.  13 år
ID-nummer:  07689
Direktlänk: /bild/00007689/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 30 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från norra sidan.  13 år
ID-nummer:  07690
Direktlänk: /bild/00007690/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 30 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från bangårdens norra sida.  13 år
ID-nummer:  07691
Direktlänk: /bild/00007691/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 30 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna vid södra bangårdsänden finns strax väster om stationshuset.  13 år
ID-nummer:  07692
Direktlänk: /bild/00007692/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 30 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 51–75
Andra bilder från platsen (2)