Skorped–Kälvattnet II

I denna den andra delen av beskrivningen av den 9,2 kilometer långa linjen Skorped–Kälvatttet ska vi titta närmare på den norra 4,4 kilometer långa blocksträckan. Efter att banan på första blocksträckan haft såväl ostsydostlig som nordvästlig riktning börjar den andra blocksträckan norrut, men den vrider genast av mot öster i en längre högerkurva i vilken motlutet också ökar till 16 promille upp mot ett krön på samma höjd som bangården i Kälvattnet. Vid krönet har en ny bro byggts över spåret som ersatt två obevakade plankorsningar, bland annat den med en större skogsbilväg som låg i den svaga kurva som följer direkt efter ovan nämnda kurva.

I denna den andra delen av beskrivningen av den 9,2 kilometer långa linjen Skorped–Kälvatttet ska vi titta närmare på den norra 4,4 kilometer långa blocksträckan. Efter att banan på första blocksträckan haft såväl ostsydostlig som nordvästlig riktning börjar den andra blocksträckan norrut, men den vrider genast av mot öster i en längre högerkurva i vilken motlutet också ökar till 16 promille upp mot ett krön på samma höjd som bangården i Kälvattnet. Vid krönet har en ny bro byggts över spåret som ersatt två obevakade plankorsningar, bland annat den med en större skogsbilväg som låg i den svaga kurva som följer direkt efter ovan nämnda kurva.

Den nya viadukten ligger mitt i den 500 meter lång kurva med radie 360 meter som vrider banan drygt 90 grader till sydostlig riktning, alltså rakt motsatt den färdriktning som rådde norr om Lidbergshammaren. Vid viadukten inleds också ett knappt två kilometer långt 14-promillesmedlut ner mot Uvsjön och i den backen följer ytterligare två långa motriktade kurvor. I den första av dessa finns banvaktstugan Uvsjö på södra sidan, där fanns också den andra plankorsningen som nu stängts varför en ny väg har byggts längs järnvägens norra sida fram hit där ytterligare viss bebyggelse finns nära banan.

Banan är nu framme vid den långsmala Uvsjön, vars södra ände är för spetsig för att låta järnvägen runda. Därför genar järnvägen genom en nästan 700 meter lång vänsterkurva på en lång bank över sjön över sjöns östra del. Kurvradien är inledningsvis 340 meter, men ökar sedan till 375 meter. Vid norra stranden finns en kort bro så att vatten kan passera under järnvägen. Uvsjön är nästan tre kilometer lång, så utsikten mot dess nordvästra ände i fjärran är god ute på banken.

Norr om Uvsjöpassagen är färdriktningen åter nordlig och banan går genom en skärning innan en högre bank nås i den följande längre högerkurvan där den passerar mellan Uvsjön i väster och en myr på östra sidan. Här råder åter ett kraftigt motlut som oftast ligger på 16 promille hela vägen fram till Kälvattnet, vars södra infart nås efter ytterligare en längre kurva med radie omkring 500 meter och därefter en halvkilometerlång raklinje. Landsvägen går på denna avslutande sträcka ofta relativt nära järnvägens östra sida, dock inte alltid inom synhåll från banan.

Bilder och filmer (30)

Måndag 24 augusti 2009

Plankorsningen närmast norr om mellanblocksignalen är stängd och bortgrävd.  10 år
ID-nummer:  07606
Direktlänk: /bild/00007606/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En blick norrut ger en ledtråd om hur trafiken istället kan korsa järnvägen.  10 år
ID-nummer:  07607
Direktlänk: /bild/00007607/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut vid den numera stängda plankorsningen, mellanblocksignalen finns i andra änden av kurvan.  10 år
ID-nummer:  07608
Direktlänk: /bild/00007608/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På krönet mellan de båda obevakade plankorsningarna har en ny bro byggts över spåret, vy från sydost.  10 år
ID-nummer:  07609
Direktlänk: /bild/00007609/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron består av ett träspann mellan brofästen av betong, vy från söder.  10 år
ID-nummer:  07611
Direktlänk: /bild/00007611/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd i detalj från söder.  10 år
ID-nummer:  07610
Direktlänk: /bild/00007610/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från sydost.  10 år
ID-nummer:  07612
Direktlänk: /bild/00007612/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd i riktning mot Skorped från bron.  10 år
ID-nummer:  07613
Direktlänk: /bild/00007613/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skogsbilvägen följer banan på avstånd från dess gamla läge vid plankorsningen nära mellanblocksignalen.  10 år
ID-nummer:  07614
Direktlänk: /bild/00007614/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från bron.  10 år
ID-nummer:  07615
Direktlänk: /bild/00007615/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot den gamla obevakade plankorsningen söder om bron från den nya vägen väster om densamma.  10 år
ID-nummer:  07616
Direktlänk: /bild/00007616/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut i den långa kurvan norr om den nya bron, här har en ny väg anlagts på järnvägens norra sida. Här syns också de stora höjdskillnaderna i sluttningen söder om Uvsjön.  10 år
ID-nummer:  07617
Direktlänk: /bild/00007617/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya vägen går ända fram till den obevakade plankorsningen vid banvaktstugan Uvsjö.  10 år
ID-nummer:  07618
Direktlänk: /bild/00007618/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den obevakade plankorsningen vid banvaktstugan är också stängd. De fastigheter norr om banan som den betjänade nås nu via den nya vägen.  10 år
ID-nummer:  07619
Direktlänk: /bild/00007619/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut vid den gamla plankorsningen vid banvaktstugan med den nya vägen till höger.  10 år
ID-nummer:  07620
Direktlänk: /bild/00007620/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 20 juli 2008

Den numera stängda plankorsningen några hundra meter norr om mellanblocksignalen.  10 år
ID-nummer:  07604
Direktlänk: /bild/00007604/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från den obevakade plankorsningen ovan.  10 år
ID-nummer:  07605
Direktlänk: /bild/00007605/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvan som vrider banan mot nordväst vid banvaktstugan Uvsjö.  10 år
ID-nummer:  07603
Direktlänk: /bild/00007603/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd österut i riktning mot Kälvattnet vid banvaktstugan Uvsjö.  10 år
ID-nummer:  07601
Direktlänk: /bild/00007601/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från samma plats, här finns en obevakad plankorsning.  10 år
ID-nummer:  07602
Direktlänk: /bild/00007602/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot banken över sjön från landsvägen på sjöns södra sida.  10 år
ID-nummer:  07600
Direktlänk: /bild/00007600/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banken över Uvsjön sedd från sjöns sydöstra ände.  10 år
ID-nummer:  07599
Direktlänk: /bild/00007599/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den korta bron vid norra änden av banken över sjön.  10 år
ID-nummer:  07598
Direktlänk: /bild/00007598/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banken över sjön sedd från nordöstra stranden.  10 år
ID-nummer:  07597
Direktlänk: /bild/00007597/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvan ut mot Uvsjön norrifrån.  10 år
ID-nummer:  07596
Direktlänk: /bild/00007596/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen och landsvägen sedda norrut strax norr om Uvsjön.  10 år
ID-nummer:  07595
Direktlänk: /bild/00007595/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut i södra delen av den första högerkurvan söder om Kälvattnet. Landsvägen går rakare men har därmed också större lutningar än järnvägen.  10 år
ID-nummer:  07594
Direktlänk: /bild/00007594/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nordligaste kurvan på linjen i lutningen norr om Uvsjön, vy söderut.  10 år
ID-nummer:  07592
Direktlänk: /bild/00007592/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Raklinjen omedelbart söder om Kälvattnet sedd norrut, infarten skymtar längst bort i bild.  10 år
ID-nummer:  07593
Direktlänk: /bild/00007593/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd söderut nära södra utfarten från Kälvattnet.  10 år
ID-nummer:  07591
Direktlänk: /bild/00007591/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!