Skorped–Kälvattnet I

Linjen Skorped–Kälvattnet är 9,2 kilometer lång och indelad i två blocksträckor. Terrängen i området är mycket kuperad vilket gör att järnvägen måste runda såväl berg som djupare dalsänkor. Även den större Uvsjön ligger i vägen och bidrar till den krokiga färdvägen, avståndet mellan driftplatsgränserna fågel­vägen är 6,5 kilometer. Bangården i Skorped är belägen 156 meter över havet och bangården i Kälvattnet 216 meter över havet varför motluten dominerar på nordgång, ett längre medlut finns ner mot Uvsjön.

Bangården i Skorped ligger i väst–östlig riktning och efter det kurvpar som finns vid östra bangårdsänden inleds linjen med en halvkilometerlång raklinje i ostsydostlig riktning parallellt med en mindre enskild väg på norra sidan. Den följs av en serie om fyra kurvor med varierande längd och radie, dock svagare och kortare än de som följer längre fram på blocksträckan. I kurvserien lämnar vägen i norr tillfälligt banans omedelbara närhet, men den återkommer och korsar järnvägen i en bevakad plankorsning utan bommar omedelbart efter kurvorna, strax före plankorsningen finns också den motriktade försignalen till Skorped. På denna inledande del av linjen råder ett måttligt motlut när banan stiger upp längs bergssluttningen norr om Skorpeds kyrkby, fin utsikt söderut mot bebyggelsen där ges också strax efter plankorsningen.

Efter plankorsningen följer den första av flera stora riktningsomsvängningar på linjen. Bergen norr om Skorped sträcker ut en lägre bergsrygg österut under namnet Lidbergshammaren som järnvägen nu genar över för att lämna Nätraåns dalgång och gå vidare norrut. Passagen över Lidbergshammaren sker genom två högerkurvor, 500 respektive 400 meter långa och med radier 412 respektive 385 meter. Mellan kurvorna finns en mycket kort raklinje, där ligger också banvaktstugan Mosjö på östra sidan. I kurvan norr om banvaktstugan finns en bergskärning och efter denna har färdriktningen nu blivit nordvästlig. Efter en högerkurva följer en nästan halvkilometerlång raklinje i nästan rakt nordlig riktning när banan i fortsatt kraftigt motlut följer bergen norr om Skorped, nu dock i en annan mindre dalgång som leder mot Nätraån i sydost. En s-kurva med minsta radie 390 meter på den avslutande högerkurvan genom vilken banan parallellförflyttas något österut avslutar den södra 4,8 kilometer långa blocksträckan.

Bilder och filmer (16)

Måndag 24 augusti 2009

Jordbrukslandskapet i Skorpeds kyrkby sett västerut vid landsvägen mot stationssamhället och vidare mot Sollefteå, till höger syns Stationsberget omedelbart nordost om stationssamhället.  10 år
ID-nummer:  07641
Direktlänk: /bild/00007641/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skorpeds kyrka vid landsvägen drygt två kilometer öster om stationssamhället.  10 år
ID-nummer:  07642
Direktlänk: /bild/00007642/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 20 juli 2008

Raklinjen omedelbart öster om Skorped sedd österut från plats nära norra driftplatsgränsen.  10 år
ID-nummer:  07640
Direktlänk: /bild/00007640/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma raklinje sedd från öster in mot bangården i Skorped.  10 år
ID-nummer:  07639
Direktlänk: /bild/00007639/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den bevakade plankorsningen sedd från sydost.  10 år
ID-nummer:  07635
Direktlänk: /bild/00007635/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd från nordost.  10 år
ID-nummer:  07636
Direktlänk: /bild/00007636/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut i riktning mot Skorped från plankorsningen, här finns också försignalen till Skorped norrifrån.  10 år
ID-nummer:  07638
Direktlänk: /bild/00007638/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut i riktning mot Kälvattnet från plankorsningen.  10 år
ID-nummer:  07637
Direktlänk: /bild/00007637/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut vid södra änden av de långa kurvorna vid Lidbergshammaren, längre bort syns den bevakade plankorsningen och i bakgrunden Stationsberget norr om stationssamhället.  10 år
ID-nummer:  07634
Direktlänk: /bild/00007634/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt ner mot Skorpeds kyrka och kyrkbyn omkring den från banan strax öster om plankorsningen.  10 år
ID-nummer:  07633
Direktlänk: /bild/00007633/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid banvaktstugan Mosjö finns en mycket kort raklinje Mellan de båda långa kurvorna, vy i riktning mot Skorped.  10 år
ID-nummer:  07632
Direktlänk: /bild/00007632/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nordligaste av de två långa kurvorna som vrider banan över Lidbergshammaren, vy söderut vid bergskärningen norr om banvaktstugan.  10 år
ID-nummer:  07631
Direktlänk: /bild/00007631/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En mindre bergskärning i norra delen av Lidbergshammaren.  10 år
ID-nummer:  07630
Direktlänk: /bild/00007630/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst på norra sidan av Lidbergshammaren, här vid kilometer 711 finns ett kort medlut på nordgång.  10 år
ID-nummer:  07629
Direktlänk: /bild/00007629/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 19 juni 2007

Försignalen norrifrån till Skorped.  13 år
ID-nummer:  01893
Direktlänk: /bild/00001893/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I höjd med kyrkbyn finns denna plankorsning.  13 år
ID-nummer:  01894
Direktlänk: /bild/00001894/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!