Selsjön (Slj)

I en liten dalgång mellan högre terräng i öster och de två bergen Kullberget och Selsberget i väster ligger den lilla sjön Selsjön. Byn med öppen jordbruksmark ligger framför allt norr om sjön i småkuperad terräng. På andra sidan bergen i väster döljer sig i stället Ångermanälvens djupa dalgång.

Selsjön är första driftplats norr om Forsmo längs Stambanan genom övre Norrland och strax söder om byn har banan lämnat Ångermanälvens dalgång och passerat under riksväg 90. Infarten söderifrån finns i början av den kurva där banan rundar sjön Selsjöns södra ände. Järnvägen passerar sedan byns östra delar i nord-sydlig riktning öster om sjön. Utfarten norrut finns strax söder om bron för Skorpedsvägen efter en kurva sett från norra bangårdsänden. Här lämnar järnvägen Ådalens bebyggda trakter och går in i de stora sammanhängande skogsmarkerna öster om Ångermanälven.

Stationshuset i Selsjön var av Hällnäsmodellen och stod mitt på bangårdens västra sida strax norr om dagens teknikhus, stationshuset revs redan 1961. Norr om detta har det också stått en magasinsbyggnad intill stickspåret, även denna är riven. Driftplatsen styrs idag av ett ställverk modell 59 som tillåter samtidig infart (ESIL). Normalhuvudspåret ligger på östra sidan, från sidospåret finns ett stickspår på västra sidan som ansluter mot söder. Det är tidvis ganska stort avstånd mellan de båda huvudspåren på bangården då den tidigare har omfattat ytterligare ett spår.

I både södra och norra delen av bangården finns svaga kurvor i anslutning till bangårdsändarna, högerkurvor på nordgång, detta medan bangårdens mellersta del är rak. Landsvägen söderut mot Forsmo passerade tidigare över järnvägen vid kilometer 666 i höjd med dagens mellansignaler i söder, då söder om den betydligt kortare bangården. Strax söder om södra bangårdsänden, i den längre kurvan vid infarten söderifrån där banan rundar sjöns södra ände finns en obevakad gångfålla vid en badplats i sjön.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (50)

Söndag 18 juli 2010

Vy mot södra bangårdsänden från stigen ner mot gångfållan söder om densamma.  3 år
ID-nummer:  32312
Direktlänk: /bild/00032312/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 20 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gångfållan söder om bangården leder till en badplats i sjön Selsjön som banan här rundar.  3 år
ID-nummer:  32313
Direktlänk: /bild/00032313/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 20 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvan vid utfarten sedd söderut, driftplatsgränsen finns något längre fram.  3 år
ID-nummer:  32314
Direktlänk: /bild/00032314/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 20 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd från gångfållan.  3 år
ID-nummer:  32315
Direktlänk: /bild/00032315/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 20 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot sydväst från östra sidan, de två spåren ligger på ganska stort avstånd från varandra. Teknikhuset skymtar vid skogen i bildens vänstra del.  3 år
ID-nummer:  32316
Direktlänk: /bild/00032316/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 20 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från samma plats på östra sidan av bangården.  3 år
ID-nummer:  32317
Direktlänk: /bild/00032317/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 20 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Något längre norrut ligger banvaktsstugan 110B Selsjön på bangårdens östra sida.  3 år
ID-nummer:  32318
Direktlänk: /bild/00032318/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 20 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut i kurvan mellan norra bangårdsänden och norra driftplatsgränsen.  3 år
ID-nummer:  32319
Direktlänk: /bild/00032319/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 20 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut mot utfarten, här syns också bron för landsvägen österut mot Skorped.  3 år
ID-nummer:  32320
Direktlänk: /bild/00032320/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 20 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infarten till Selsjön norrifrån sedd från landsvägsbron.  3 år
ID-nummer:  32321
Direktlänk: /bild/00032321/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 20 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset ligger mitt på bangårdens västra sida.  3 år
ID-nummer:  32322
Direktlänk: /bild/00032322/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 20 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhus i tegel av den mindre modell som också finns i Grönåsen och Anundsjö.  3 år
ID-nummer:  32323
Direktlänk: /bild/00032323/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 20 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut vid teknikhuset.  3 år
ID-nummer:  32324
Direktlänk: /bild/00032324/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 20 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut vid teknikhuset, här syns en växel till stickspåret på västra sidan i det avvikande huvudspåret.  3 år
ID-nummer:  32325
Direktlänk: /bild/00032325/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 20 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut intill stickspåret.  3 år
ID-nummer:  32326
Direktlänk: /bild/00032326/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 20 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stickspårets norra ände, norr härom finns inga bryggor över bangården.  3 år
ID-nummer:  32327
Direktlänk: /bild/00032327/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 20 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggorna är koncentrerade till området kring teknikhuset.  3 år
ID-nummer:  32328
Direktlänk: /bild/00032328/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 20 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut med banvaktsstugan 110B Selsjön i bakgrunden.  3 år
ID-nummer:  32329
Direktlänk: /bild/00032329/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 20 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna norrut står i höjd med banvaktsstugan för samtidig infart, men bangårdsänden ligger längre norrut.  3 år
ID-nummer:  32330
Direktlänk: /bild/00032330/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 20 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 21 juli 2008

Norra driftplatsgränsen i Selsjön finns omkring 150 meter söder om bron för landsvägen mot Skorped.  13 år
ID-nummer:  08927
Direktlänk: /bild/00008927/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut vid norra bangårdsänden.  13 år
ID-nummer:  08930
Direktlänk: /bild/00008930/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En av två avhållsstolpar vid det avvikande huvudspårets norra ände med bebyggelsen i västra delen av Selsjön i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  08931
Direktlänk: /bild/00008931/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydväst från samma plats som ovan, i bakgrunden syns Kullberget som skiljer byn från Ångermanälvens djupa dalgång.  13 år
ID-nummer:  08932
Direktlänk: /bild/00008932/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden sedd i motsatt riktning jämfört med ovan.  13 år
ID-nummer:  08933
Direktlänk: /bild/00008933/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggnaden vid norra bangårdsänden tycks idag användas som personalutrymme för banarbetspersonal.  13 år
ID-nummer:  08934
Direktlänk: /bild/00008934/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma byggnad sedd från sydväst.  13 år
ID-nummer:  08935
Direktlänk: /bild/00008935/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från byggnaden vid norra änden.  13 år
ID-nummer:  08936
Direktlänk: /bild/00008936/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna vid norra bangårdsänden finns strax söder ovan nämnda byggnad.  13 år
ID-nummer:  08937
Direktlänk: /bild/00008937/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården har idag två spår samt stickspåret på västra sidan, det är glest mellan spåren eftersom ytterligare ett spår har funnits här.  13 år
ID-nummer:  08941
Direktlänk: /bild/00008941/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  08942
Direktlänk: /bild/00008942/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gamla skyltar för lastområde vid stickspåret, spåret är idag oelektrifierat.  13 år
ID-nummer:  08943
Direktlänk: /bild/00008943/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Delar av Selsjöns by och bangård sedda norrut från den lilla vägen öster om bangården.  13 år
ID-nummer:  08953
Direktlänk: /bild/00008953/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 29 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från östra sidan mittemot teknikhuset.  13 år
ID-nummer:  08954
Direktlänk: /bild/00008954/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 29 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot teknikhuset från östra sidan, stationshuset strax norr om teknikhuset.  13 år
ID-nummer:  08955
Direktlänk: /bild/00008955/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 29 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydväst från samma plats som ovan, söder om teknikhuset finns några sommarstugor vid Selsjöns strand.  13 år
ID-nummer:  08956
Direktlänk: /bild/00008956/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 29 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna söderut står strax norr om kilometer 666.  13 år
ID-nummer:  08957
Direktlänk: /bild/00008957/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 29 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra delen av bangården sedd mot nordväst, här finns en smal trädridå mellan bangården och sjön väster om den.  13 år
ID-nummer:  08958
Direktlänk: /bild/00008958/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 29 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden med stopplyktor.  13 år
ID-nummer:  08959
Direktlänk: /bild/00008959/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 29 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omedelbart söder om södra bangårdsänden finns en enkel gångfålla till en badplats. 1  13 år
ID-nummer:  08960
Direktlänk: /bild/00008960/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 29 november 2010
#1 Jan Cederlund, 7 februari 2011, 17:14
Här gick jag många gånger över järnvägen ned till badet under åren 1949-1953 då min pappa var banmästare i Selsjön.
Vy norrut mot bangården vid gångfållan.  13 år
ID-nummer:  08961
Direktlänk: /bild/00008961/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 29 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 19 juni 2007

Strax söder om bangården i Selsjön finns en enkel gångfålla över spåret, här vy söderut från denna.  15 år
ID-nummer:  01835
Direktlänk: /bild/00001835/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från samma plats ser man södra bangårdsänden.  15 år
ID-nummer:  01836
Direktlänk: /bild/00001836/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Signaler vid södra bangårdsänden.  15 år
ID-nummer:  01837
Direktlänk: /bild/00001837/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Selsjön: Berg, skog, åker och järnväg.  15 år
ID-nummer:  01838
Direktlänk: /bild/00001838/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banverkets stationsbyggnad med tillhörande deressinstall.  15 år
ID-nummer:  01839
Direktlänk: /bild/00001839/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Selsjön, vy norrut. Bangården har två genomgående tågspår samt ytterligare ett spår på västra sidan av bangården.  15 år
ID-nummer:  01840
Direktlänk: /bild/00001840/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan norrut sedd från norra bangårdsänden.  15 år
ID-nummer:  01841
Direktlänk: /bild/00001841/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En kvarvarande äldre byggnad i norra delen av stationsområdet.  15 år
ID-nummer:  01842
Direktlänk: /bild/00001842/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid utfarten norrut passerar banan under vägen till/från Skorped.  15 år
ID-nummer:  01843
Direktlänk: /bild/00001843/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infarten norrifrån till Selsjön.  15 år
ID-nummer:  01844
Direktlänk: /bild/00001844/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (2)