Selsjön (Slj)

Selsjön är första station norr om Forsmo längs Stambanan genom övre Norrland mellan Långsele och Mellansel. Strax söder om stationen lämnar banan Ångermanälvens dalgång och passerar under riksväg 90. Selsjöns station ligger vid sjön med samma namn och omkring stationen finns lite bebyggelse och mindre åkrar. Annars går banan norrut här mot allt mindre bebyggda trakter.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (51)

Måndag 21 juli 2008

Norra driftplatsgränsen i Selsjön finns omkring 150 meter söder om bron för landsvägen mot Skorped. 8 år
ID-nummer:  08927
Direktlänk: /bild/00008927/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid kilometer 667 finns norra änden av kurvan mellan driftplatsgränsen och bangården, vy norrut. 8 år
ID-nummer:  08928
Direktlänk: /bild/00008928/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan. 8 år
ID-nummer:  08929
Direktlänk: /bild/00008929/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut vid norra bangårdsänden. 8 år
ID-nummer:  08930
Direktlänk: /bild/00008930/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En av två avhållsstolpar vid det avvikande huvudspårets norra ände med bebyggelsen i västra delen av Selsjön i bakgrunden. 8 år
ID-nummer:  08931
Direktlänk: /bild/00008931/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydväst från samma plats som ovan, i bakgrunden syns Kullberget som skiljer byn från Ångermanälvens djupa dalgång. 8 år
ID-nummer:  08932
Direktlänk: /bild/00008932/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden sedd i motsatt riktning jämfört med ovan. 8 år
ID-nummer:  08933
Direktlänk: /bild/00008933/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggnaden vid norra bangårdsänden tycks idag användas som personalutrymme för banarbetspersonal. 8 år
ID-nummer:  08934
Direktlänk: /bild/00008934/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma byggnad sedd från sydväst. 8 år
ID-nummer:  08935
Direktlänk: /bild/00008935/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från byggnaden vid norra änden. 8 år
ID-nummer:  08936
Direktlänk: /bild/00008936/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna vid norra bangårdsänden finns strax söder ovan nämnda byggnad. 8 år
ID-nummer:  08937
Direktlänk: /bild/00008937/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från västra sidan strax norr om stickspåret. 8 år
ID-nummer:  08938
Direktlänk: /bild/00008938/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid bangårdens norra del ligger också den gamla banmästarstugan på östra sidan. 8 år
ID-nummer:  08939
Direktlänk: /bild/00008939/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut vid stickspårets norra ände. 8 år
ID-nummer:  08940
Direktlänk: /bild/00008940/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården har idag två spår samt stickspåret på västra sidan, det är glest mellan spåren eftersom ytterligare ett spår har funnits här. 8 år
ID-nummer:  08941
Direktlänk: /bild/00008941/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan. 8 år
ID-nummer:  08942
Direktlänk: /bild/00008942/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gamla skyltar för lastområde vid stickspåret, spåret är idag oelektrifierat. 8 år
ID-nummer:  08943
Direktlänk: /bild/00008943/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 28 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut intill stickspåret. 8 år
ID-nummer:  08944
Direktlänk: /bild/00008944/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 29 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut, teknikhuset skymtar vid höger bildkant. 8 år
ID-nummer:  08945
Direktlänk: /bild/00008945/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 29 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut vid teknikhuset med det avvikande huvudspåret närmast i bild. 8 år
ID-nummer:  08946
Direktlänk: /bild/00008946/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 29 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset i Selsjön är av samma mindre modell som i Grönåsen och Anundsjö. 8 år
ID-nummer:  08947
Direktlänk: /bild/00008947/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 29 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut vid teknikhuset, mellansignalerna i söder skymtar längst bort i bild. 8 år
ID-nummer:  08948
Direktlänk: /bild/00008948/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 29 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen och banmästarstugan sedd norrut från bangårdens östra sida. 8 år
ID-nummer:  08950
Direktlänk: /bild/00008950/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 29 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut söder om banmästarstugan. 8 år
ID-nummer:  08951
Direktlänk: /bild/00008951/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 29 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Delar av Selsjöns by och bangård sedda norrut från den lilla vägen öster om bangården. 8 år
ID-nummer:  08953
Direktlänk: /bild/00008953/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 29 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från östra sidan mittemot teknikhuset. 8 år
ID-nummer:  08954
Direktlänk: /bild/00008954/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 29 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot teknikhuset från östra sidan, stationshuset strax norr om teknikhuset. 8 år
ID-nummer:  08955
Direktlänk: /bild/00008955/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 29 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydväst från samma plats som ovan, söder om teknikhuset finns några sommarstugor vid Selsjöns strand. 8 år
ID-nummer:  08956
Direktlänk: /bild/00008956/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 29 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna söderut står strax norr om kilometer 666. 8 år
ID-nummer:  08957
Direktlänk: /bild/00008957/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 29 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra delen av bangården sedd mot nordväst, här finns en smal trädridå mellan bangården och sjön väster om den. 8 år
ID-nummer:  08958
Direktlänk: /bild/00008958/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 29 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden med stopplyktor. 8 år
ID-nummer:  08959
Direktlänk: /bild/00008959/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 29 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omedelbart söder om södra bangårdsänden finns en enkel gångfålla till en badplats. 1 8 år
ID-nummer:  08960
Direktlänk: /bild/00008960/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 29 november 2010
#1 Jan Cederlund, 7 februari 2011, 17:14
Här gick jag många gånger över järnvägen ned till badet under åren 1949-1953 då min pappa var banmästare i Selsjön.
Vy norrut mot bangården vid gångfållan. 8 år
ID-nummer:  08961
Direktlänk: /bild/00008961/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 29 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från gångfållan. 8 år
ID-nummer:  08962
Direktlänk: /bild/00008962/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 29 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från gångfållan, södra driftplatsgränsen följer längre fram i kurvan. 8 år
ID-nummer:  08963
Direktlänk: /bild/00008963/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 29 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 19 juni 2007

En knapp kilometer söder om Selsjöns station lämnar respektive når banan Ångermanälvens dalgång. Detta sker genom denna kraftiga skärning som kan skymtas ända från Österås. Här vy söderut. 11 år
ID-nummer:  01829
Direktlänk: /bild/00001829/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från samma plats som ovan men vy norrut mot Selsjön. 11 år
ID-nummer:  01830
Direktlänk: /bild/00001830/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningsstolpe i kurvan, av en typ som är vanlig längs stambanan. 11 år
ID-nummer:  01831
Direktlänk: /bild/00001831/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banans passage under riksväg 90 sedd från väster. 11 år
ID-nummer:  01832
Direktlänk: /bild/00001832/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från bron för riksväg 90 ser banan söderut ut så här. Bakom kurvan väntar skärningen ut mot Ångermanälvens dalgång. 11 år
ID-nummer:  01833
Direktlänk: /bild/00001833/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från samma bro men nu österut. Infartssignalen till Selsjön skymtar vid skogen. Här ser man också sjön Selsjön på vänster sida. 11 år
ID-nummer:  01834
Direktlänk: /bild/00001834/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax söder om bangården i Selsjön finns en enkel gångfålla över spåret, här vy söderut från denna. 11 år
ID-nummer:  01835
Direktlänk: /bild/00001835/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från samma plats ser man södra bangårdsänden. 11 år
ID-nummer:  01836
Direktlänk: /bild/00001836/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Signaler vid södra bangårdsänden. 11 år
ID-nummer:  01837
Direktlänk: /bild/00001837/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Selsjön: Berg, skog, åker och järnväg. 11 år
ID-nummer:  01838
Direktlänk: /bild/00001838/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banverkets stationsbyggnad med tillhörande deressinstall. 11 år
ID-nummer:  01839
Direktlänk: /bild/00001839/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Selsjön, vy norrut. Bangården har två genomgående tågspår samt ytterligare ett spår på västra sidan av bangården. 11 år
ID-nummer:  01840
Direktlänk: /bild/00001840/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan norrut sedd från norra bangårdsänden. 11 år
ID-nummer:  01841
Direktlänk: /bild/00001841/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En kvarvarande äldre byggnad i norra delen av stationsområdet. 11 år
ID-nummer:  01842
Direktlänk: /bild/00001842/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid utfarten norrut passerar banan under vägen till/från Skorped. 11 år
ID-nummer:  01843
Direktlänk: /bild/00001843/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (2)