Långsele–Österås

Linjen Långsele–Österås är 5,8 kilometer lång och består av två blocksträckor. Linjen följer i sin helhet Faxälven på nära håll medströms ner genom en allt flackare dalgång fram mot dess sammanflöde med Ångermanälven, av Faxälven återstår här dock endast en nästan torrlagd flodfåra då vattnet istället störtar 82 meter ner i Hjälta kraftverk vid Långsele vars byggnader kan skymtas på östra sidan i linjens södra del. Därifrån går vattnet istället genom en tunnel direkt till Ångermanälven. Höjdskillnaden mellan driftplatserna är 27 meter när banan går från 104 meter över havet vid Långsele till 77 meter över havet vid Österås. Stambanan är inte den inte den enda järnvägen i den här dalgången, Ådalsbanan Långsele–Sollefteå som ursprungligen byggdes som stambana följer nämligen Faxälvens södra sida och kan ibland skymtas från stambanan.

På större delen av den södra 3,2 kilometer långa blocksträckan råder medlut som oftast uppgår till 13-14 promille men bryts av två sträckor med betydligt svagare lutning. Det är bara på en sträcka om några hundra meter i linjens sydligaste del närmast Långsele som motlut råder när banan lämnar Faxälven. Här är banan rätad och omlagd österut i samband med att den nya bron över älven togs i bruk. Omläggningen kortade den följande idag drygt 900 meter långa raklinje som idag utgår i nordostlig riktning från linjens enda bevakade plankorsning där vägen leder till den spridda bebyggelse som finns på banans östra sida. På banans nordvästra sida breder inledningsvis ett öppet jordbrukslandskap, men byts snart mot skog närmare raklinjens norra ände. Raklinjen bryts av en vänsterkurva som omedelbart följs av en dubbelt så lång och något skarpare högerkurva som leder banan ut i jordbrukslandskapet i byn Västerflo.

I Västerflo följs kurvan av en 350 meter lång raklinje förbi linjens första obevakade plankorsning varefter en svag högerkurva leder fram till mellanblocksignalen vid Näcksjöån, linjens lägsta punkt 72 meter över havet. Strax väster om ån på banans norra sida ligger också banvaktstugan 102 Flo. Ån utgör gränsen mellan byarna Västerflo och Österflo, när banan nu i början av den norra 2,7 kilometer långa blocksträckan nått den senare följer efter en kort svag kurva en längre något rätad högerkurva där man också hittar linjens andra obevakade plankorsning. Den följs i sin tur av en något kortare vänsterkurva. Med undantag för en kort horisontell sträcka råder här måttligt motlut.

I östra delen av Österflo hittar vi slutligen linjens tredje och sista obevakade plankorsning. Strax öster om denna går banan genom en kort skärning där en av de ursprungliga broarna över järnvägen har funnits. Järnkonstruktionen bestående av tre knappt 7 meter långa spann finns inte kvar idag. Dalgången trängs nu samman och jordbrukslandskapet blir mer besvärligt. Från skärningen råder måttligt medlut ut på en raklinje där en bäck korsas på en högre bank varefter järnvägen genom en svagare s-kurva i en större kraft­lednings­gata. Linjen avslutas med en 600 meter lång raklinje i nordostlig riktning i först 14 promilles motlut och sedan 12 promilles medlut fram till infarten till Österås samtidigt som skogen åter tätnar kring banan.

Bilder och filmer (19)

Måndag 21 juli 2008

Vy norrut från driftplatsgränsen vid norra landfästet för bron över Faxälven.  11 år
ID-nummer:  09181
Direktlänk: /bild/00009181/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 19 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjens enda bevakade plankorsning finns omkring en halv kilometer ut på linjen, vy från väster.  11 år
ID-nummer:  09178
Direktlänk: /bild/00009178/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 19 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen, i kurvan fortsatte banan tidigare rakt fram mot den gamla bron över Faxälven.  11 år
ID-nummer:  09179
Direktlänk: /bild/00009179/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 15 december 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den långa raklinjen i linjens södra del utgår norrut från plankorsningen.  11 år
ID-nummer:  09177
Direktlänk: /bild/00009177/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 19 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den obevakade plankorsningen i Västerflo.  11 år
ID-nummer:  09175
Direktlänk: /bild/00009175/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 19 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot Långsele från samma plankorsning.  11 år
ID-nummer:  09176
Direktlänk: /bild/00009176/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 19 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd i riktning mot Österås från den obevakade plankorsningen i Västerflo.  11 år
ID-nummer:  09174
Direktlänk: /bild/00009174/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 19 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från Västerflo mot Österflo, banvaktstugan Flo skymtar mitt i bild.  11 år
ID-nummer:  09173
Direktlänk: /bild/00009173/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 19 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut mot Långsele vid mellanblocksignalen.  11 år
ID-nummer:  09172
Direktlänk: /bild/00009172/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 19 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut vid mellanblocksignalen vid banvaktstugan Flo, i bildens nederkant syns Näcksjöåns dalgång på gränsen mellan Österflo och Västerflo.  11 år
ID-nummer:  09171
Direktlänk: /bild/00009171/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 15 december 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut vid nästa större gård, här finns ännu en obevakad plankorsning med en ägoväg.  11 år
ID-nummer:  09170
Direktlänk: /bild/00009170/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 19 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I Österflo finns ytterligare en obevakad plankorsning, linjens ostligaste, för tillfartsvägen till en gård på södra sidan av järnvägen.  11 år
ID-nummer:  09166
Direktlänk: /bild/00009166/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 19 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd från söder, den branta terrängen i norr är inte långt borta.  11 år
ID-nummer:  09169
Direktlänk: /bild/00009169/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 19 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från samma obevakade plankorsning med utsikt över jordbrukslandskapet i Österflo och Västerflo.  11 år
ID-nummer:  09168
Direktlänk: /bild/00009168/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 19 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från den obevakade plankorsningen, här syns resterna av en gammal viadukt över spåret.  11 år
ID-nummer:  09167
Direktlänk: /bild/00009167/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 19 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan går över flera höga bankar i det kuperade landskapet. Här skymtar Ådalsbanan på andra sidan älven mitt i bild.  11 år
ID-nummer:  09165
Direktlänk: /bild/00009165/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 19 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy längs med den stora kraftledningsgata som järnvägen korsar i linjens ostligaste del, detta är också den östra änden av jordbrukslandskapet i Österflo. Här syns banan långt ner i Faxälvens dalgång, i kraftledningsgatan på andra sidan älvfåran kan även Ådalsbanan skymtas.  11 år
ID-nummer:  09164
Direktlänk: /bild/00009164/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 19 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 19 juni 2007

Linjen mellan Långsele och Österås, vy österut. Banan följer här Faxälvens dalgång i det kuperade landskapet.  14 år
ID-nummer:  02412
Direktlänk: /bild/00002412/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i sydvästlig riktning från landsvägen mellan Långsele och Forsmo knappt en kilometer väster om Österås. Här ser vi stambanan och Faxälven, men även Ådalsbanan kan skymtas på andra sidan älven.  14 år
ID-nummer:  02413
Direktlänk: /bild/00002413/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!