Kälvattnet (Käv)

Bangården i Kälvattnet ligger i nord-sydlig riktning på sjön Kälvattnets östra strand. Landsvägen mellan Bredbyn och Skorped passerar över järnvägen vid norra driftplatsgränsen och följer sedan hela bangården en bit upp i den ganska branta sluttningen på dess östra sida. Dagens landsvägsbro är relativt ny, den har ersatt en bro i ett något nordligare läge. År 1893 förbereddes en militärmötesplats vid sjön Kälvattnet, eller Källvattnet, den har sedan 1903 fungerat som station. Ett mindre stationshus uppfördes mitt på bangårdens västra sida intill sjön, huset är idag rivet. Ett teknikhus finns på östra sidan av bangården strax söder om stationshusets gamla plats. Driftplatsen har två spår med normalhuvudspåret närmast sjön i väster, den styrs idag av ett ställverk 59 som tillåter samtidig infart (ESIL).

Geografisk översikt
Bilder och filmer (42)

Söndag 20 juli 2008

Utfarten norrut från Kälvattnet sedd från landsvägsbron över banan.  13 år
ID-nummer:  07551
Direktlänk: /bild/00007551/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 11 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från landsvägsbron mot bangården.  13 år
ID-nummer:  07552
Direktlänk: /bild/00007552/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 11 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om landsvägsbron dyker också sjön Kälvattnet upp på banans västra sida.  13 år
ID-nummer:  07553
Direktlänk: /bild/00007553/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 11 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägens passage under landsvägen sedd norrut.  13 år
ID-nummer:  07554
Direktlänk: /bild/00007554/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 11 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Landsvägsbron sedd från sydost.  13 år
ID-nummer:  07555
Direktlänk: /bild/00007555/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 11 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens norra växel vid sjön Kälvattnets norra ände.  13 år
ID-nummer:  07556
Direktlänk: /bild/00007556/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 11 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden och landsvägsbron vid norra utfarten, vy norrut.  13 år
ID-nummer:  07557
Direktlänk: /bild/00007557/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 11 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från norra änden.  13 år
ID-nummer:  07558
Direktlänk: /bild/00007558/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 11 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna före norra bangårdsänden med sjön Kälvattnets norra ände i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  07559
Direktlänk: /bild/00007559/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 11 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från landsvägen en bit upp i sluttningen öster om järnvägen och sjön har man god utsikt över bangården.  13 år
ID-nummer:  07560
Direktlänk: /bild/00007560/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 11 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut i södra änden av kurvan i bangårdens norra del.  13 år
ID-nummer:  07561
Direktlänk: /bild/00007561/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 11 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  07562
Direktlänk: /bild/00007562/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 11 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården i Kälvattnet ligger alldeles intill sjön med samma namn.  13 år
ID-nummer:  07563
Direktlänk: /bild/00007563/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 11 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En ensam kontaktledningebrygga finns mitt på bangården, på sjösidan intill denna till vänster i bild låg tidigare den lilla stationsbyggnaden.  13 år
ID-nummer:  07564
Direktlänk: /bild/00007564/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 11 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut i närheten av teknikhuset.  13 år
ID-nummer:  07565
Direktlänk: /bild/00007565/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 11 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från samma plats som ovan med teknikhuset i förgrunden.  13 år
ID-nummer:  07566
Direktlänk: /bild/00007566/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 11 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset står på bangårdens östra sida mellan denna och landsvägen strax söder om det gamla stationshusläget.  13 år
ID-nummer:  07567
Direktlänk: /bild/00007567/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 11 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Blomsterprakt kring bangården, här på andra sidan spåren låg det lilla stationshuset.  13 år
ID-nummer:  07568
Direktlänk: /bild/00007568/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 11 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset i Kälvattnet sett från nordväst.  13 år
ID-nummer:  07569
Direktlänk: /bild/00007569/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 11 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut vid teknikhuset.  13 år
ID-nummer:  07570
Direktlänk: /bild/00007570/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 11 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  07571
Direktlänk: /bild/00007571/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 11 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den lilla träddungen på stranden där stationshuset låg med tillfartsvägen till teknikhuset i förgrunden.  13 år
ID-nummer:  07573
Direktlänk: /bild/00007573/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 11 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från landsvägen vid teknikhuset.  13 år
ID-nummer:  07572
Direktlänk: /bild/00007572/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 11 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset och stationshusets plats mitt på bangården, vy från söder.  13 år
ID-nummer:  07574
Direktlänk: /bild/00007574/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 11 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd från norr.  13 år
ID-nummer:  07575
Direktlänk: /bild/00007575/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 11 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut vid södra bangårdsänden med sjön Kälvattnet i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  07576
Direktlänk: /bild/00007576/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 11 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från landsvägens krön vid södra bangårdsänden.  13 år
ID-nummer:  07577
Direktlänk: /bild/00007577/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 11 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stopplyktorna vid södra bangårdsänden med banvaktstugan Kälvattnet i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  07578
Direktlänk: /bild/00007578/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 11 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid södra bangårdsänden har banan lämnat sjöns omedelbara närhet, vy norrut.  13 år
ID-nummer:  07579
Direktlänk: /bild/00007579/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 11 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den svaga vänsterkurvan söder om bangården, utfartsblocksignalen finns strax bakom träden till vänster.  13 år
ID-nummer:  07580
Direktlänk: /bild/00007580/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 11 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 19 juni 2007

Infartssignalen till Kälvattnet söderifrån finns vid Kälvattsmyran, i förgrunden vägen Skorped-Bredbyn.  14 år
ID-nummer:  01270
Direktlänk: /bild/00001270/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kälvattnets mötesstation med sjön med samma namn sedd från söder.  14 år
ID-nummer:  01271
Direktlänk: /bild/00001271/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan följer sjöns östra strand hela vägen och landsvägen följer banan en bit upp i slänten.  14 år
ID-nummer:  01272
Direktlänk: /bild/00001272/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kälvattnets banvakstuga vid södra växeln.  14 år
ID-nummer:  01273
Direktlänk: /bild/00001273/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvaktstugan Kälvattnet, huvudbyggnaden.  14 år
ID-nummer:  01274
Direktlänk: /bild/00001274/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthus vid banvaktsugan Kälvattnet.  14 år
ID-nummer:  01275
Direktlänk: /bild/00001275/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från södra bangårdsänden mot viadukten över järnvägen vid sjöns norra ände.  14 år
ID-nummer:  01276
Direktlänk: /bild/00001276/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om sjön går landsvägen på bro över järnvägen. Vägen påbörjar sedan en nedförsbacke på cirkla 150 meter i höjdled ner till Södra Anundsjöåns dalgång.  14 år
ID-nummer:  01277
Direktlänk: /bild/00001277/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kälvattnets station sedd från norr.  14 år
ID-nummer:  01278
Direktlänk: /bild/00001278/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från viadukten norr om sjön. Här är bergssluttningen som brantast.  14 år
ID-nummer:  01279
Direktlänk: /bild/00001279/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Återigen bangården sedd från norr, nu från ytterligare en vinkel.  14 år
ID-nummer:  01280
Direktlänk: /bild/00001280/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten norrut från Kälvattnet i riktning mot Anundsjö och Mellansel. Tids nog kommer nedförsbackarna även på järnvägen, det mesta dock efter Anundsjö.  14 år
ID-nummer:  01281
Direktlänk: /bild/00001281/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (2)