Kälvattnet–Anundsjö

Vid utfarten norrut från Skorped påbörjar järnvägen övergången från Nätraåns dalgång till Moälvens dito som nås vid Mellansel. Den huvudsakliga färdriktningen på nordgång har sedan den västligaste delen av Skorpedsbygden varit ostlig trots avvikelser mellan Skorped och Kälvattnet. Denna huvudsakliga riktning fortsätter med vissa avvikelser även på linjen Kälvattnet–Anundsjö även om topografin också här kräver nordlig rikning nära Anundsjö. Den högsta punkten mellan Skorped och Mellansel nås också mitt på linjen Kälvattnet–Anundsjö där höjden är 228 meter över havet. Det är 52 meter högre än Anundsjö station och hela 164 meter högre än Mellansel. De medlut som börjar på denna linje är alltså bara en liten föraning om nästa linje.

Linjen Anundsjö–Kälvattnet är 8,4 kilometer lång och består av två blocksträckor. Från bangården i Kälvattnet i nord–sydlig rikytning vrider banan redan i utfartskurvan till ostsydostlig riktning när Bräntberget rundas. I kurvan som är skarpast i södra delen med radie 440 meter passeras också vattendelaren mellan Nätraån och Moälven. Samtidigt lämnar banan vägen mellan Skorped och Anundsjö och går ut i mer eller mindre väglöst land och följer norra sluttningen på Bräntberget österut. Efter raklinjen lämnar banan bergssluttningen i en vänsterkurva för att efter en kort raklinje gå in på norra sidan av Bodsjön. Lutningarna hit är mycket varierande i såväl storlek som riktning.

På Bodsjöns norra sida är landskapet är här flackt med små lutningar på järnvägen. Linjens högsta punkt nås efter två raklinjer med en svag mellanliggande kurva när även Kroktjärnen har passerats. Vid höjdpunkten vrids banan mot sydost genom en kurva med radie 500 meter samtidigt som ett kilometerlångt medlut på 12 promille inleder backarna ner mot Mellansel. Här i dalgången mellan Norra och Södra Kolberget finns flera svaga kurvor innan en 900 meter lång raklinje dyker upp på Kolbergsmyrans norra sida varvid banan också planar ut. Mer dramatiskt blir det sedan när en nära 450 meter lång högerkurva med radie 440 meter vrider banan omkring 90 grader runt Norra Kolbergets sydöstra del till nordostlig riktning. Detta är nämligen inledningen på de kraftigare backarna ner mot Anundsjö.

När Norra Kolberget rundats följer ett 2,5 kilometer långt medlut på 15 promille ner till Anundsjö station. Färden går genom en mindre dalgång där en relativt svag kurva i samma riktning som den föregående leder banan fram till tre på varandra följande kurvor med radier kring 385 meter. I slutet av den första av dessa kurvor går järnvägen genom en bergskärning och här finns också en enklare bro över spåret. Det är en gammal väg mellan låglandet i Anundsjöåns dalgång och gamla fäbodar längre söderut som har passerat här. Detta torde vara platsen för en av de 6 vägbroar över järnvägen som uppfördes vid banbygget mellan Långsele och Boden, själva bron är väl dock sannolikt utbytt. Efter den sista av dessa tre kurvor fortsätter banan vrida österut runt berget Storklocken genom en kurva med något större radie där också infarten till Anundsjö finns.

Bilder och filmer (19)

Söndag 20 juli 2008

En del av kurvan vid utfarten Kälvattnet sedd österut i riktning mot Anundsjö. 9 år
ID-nummer:  07546
Direktlänk: /bild/00007546/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma kurva sedd mot sydväst, infartssignalen skymtar strax före viadukten till vänster, landsvägen syns också till höger i bild. 9 år
ID-nummer:  07547
Direktlänk: /bild/00007547/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot järnvägen på Bodsjöns norra strand. 9 år
ID-nummer:  07545
Direktlänk: /bild/00007545/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy över Bodsjön från dess sydöstra strand, järnvägen går på norra stranden. 9 år
ID-nummer:  07544
Direktlänk: /bild/00007544/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut i riktning mot Kälvattnet, en första raklinje följs av en betydligt längre på Bodsjöns norra sida. 9 år
ID-nummer:  07542
Direktlänk: /bild/00007542/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från samma plats som ovan, högsta punkten ligger vid inledningen av kurvan. 9 år
ID-nummer:  07543
Direktlänk: /bild/00007543/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kroktjärnen söder om banan vid linjens högsta punkt. 9 år
ID-nummer:  07541
Direktlänk: /bild/00007541/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut i riktning mot Anundsjö vid linjens högsta punkt. 9 år
ID-nummer:  07540
Direktlänk: /bild/00007540/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kroktjärnen med järnvägen på motsatt strand. 9 år
ID-nummer:  07539
Direktlänk: /bild/00007539/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den långa kurvan som vrider banan 90 grader runt Norra Kolberget sedd i riktning mot Kälvattnet. 9 år
ID-nummer:  07538
Direktlänk: /bild/00007538/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd i riktning mot Anundsjö vid södra änden på lutningen i linjens norra del. 9 år
ID-nummer:  07537
Direktlänk: /bild/00007537/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den lilla bron över banan sedd från sydöstra sidan. 9 år
ID-nummer:  07532
Direktlänk: /bild/00007532/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från norr. 9 år
ID-nummer:  07533
Direktlänk: /bild/00007533/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd mot sydväst i riktning mot Kälvattnet. 9 år
ID-nummer:  07535
Direktlänk: /bild/00007535/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd mot nordost i riktning mot Anundsjö. 9 år
ID-nummer:  07534
Direktlänk: /bild/00007534/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av skyddet över kontaktledningen under bron. 9 år
ID-nummer:  07536
Direktlänk: /bild/00007536/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De skarpare kurvorna i den kraftiga lutningen i linjens norra del, vy mot sydväst. 9 år
ID-nummer:  07531
Direktlänk: /bild/00007531/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten västerut från Anundsjö i kurvan närmast bangårdsänden. 9 år
ID-nummer:  07530
Direktlänk: /bild/00007530/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan strax väster om bangården i Anundsjö sedd från sydväst. Någon utsikt har man inte från banan här, men på fotoplatsen en bit upp i sluttningen ser man de blånande bergen på andra sidan Anundsjön i fjärran. 9 år
ID-nummer:  07529
Direktlänk: /bild/00007529/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!