Holmån–Skorped II

Detta är den andra delen av beskrivningen av den 9,7 kilometer långa linjen Holmån–Skorped. Efter att banan korsat nätraån nära Stugusjöns östra ände följer den åns norra sida en kort sträcka innan en skarp vänsterkurva med radie på knappt 380 meter som vrider banan bort från ån och den bergssluttning i söder som den nu följt sedan Aspeå för att istället sätta kurs mot nordost. I slutet av kurvan finns linjens andra bevakade plankorsning där landsvägen mellan Skorped och Aspeå korsar järnvägen, nordost om plankorsningen ligger också banvaktstugan Lännäs. Det medlut på 16 promille som inleddes efter bron över Nätraån fortsätter även genom den följande kurvan och i början av den följande raklinjen i ostnordostlig riktning, men när banan sedan går in mellan Råberget i norr och det mindre Gårdberget i söder vänds lutningen till kraftigt motlut.

I höjd med Gårdberget finns en mindre bro för en ägoväg över järnvägen. Intill bron finns två korta motriktade kurvor mellan vilka banan åter planar ut till horisontell. Det omgivande jordbrukslandskapet är dock kraftigt kuperat och i nästa kurva vid där landsvägen mot Bureåborg korsar järnvägen på en bro inleds ett cirka 1,5 kilometer lång kraftigt medlut. Detta tar inte slut förrän vid järnvägsbron över Önskanån strax väster om infarten till Skorped då vi först har passerat en 300 meter lång raklinje genom öppet jordbrukslandskap och därefter en nära 600 meter lång kurva med generös radie där skogen är mer närvarande kring banan. Bron över Önskanån är en relativt hög bro i tre spann, ån är ett biflöde till Nätraån från nordväst och rinner alldeles i utkanten av Skorped. Dagens samverkansbro tycks vila på äldre landfästen av huggen sten. Äldre data för bron talar om att spannen var vardera 14 meter långa och att järnvägen passerade omkring 11 meter över åns vattenyta. Bron utgör linjens lägsta punkt någon enstaka meter lägre än bangården i Skorped.

Bilder och filmer (23)

Söndag 20 juli 2008

Plankorsningen med landsvägen västerut från Skorped sedd från öster. Denna huvudväg mot t.ex. Sollefteå är på den knappt fyra mil långa sträckan Lännäs–Selsjön en grusväg av varierande kvalitet. 9 år
ID-nummer:  07723
Direktlänk: /bild/00007723/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om plankorsningen vrider banan tvärt där man på nordgång lämnar Nätraåns norra strand. 9 år
ID-nummer:  07725
Direktlänk: /bild/00007725/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd i riktning mot Skorped från plankorsningen, till höger bakom träden ligger banvaktstugan Lännäs. 9 år
ID-nummer:  07724
Direktlänk: /bild/00007724/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med landsvägen mellan Skorped och Aspeå sedd från norr. 9 år
ID-nummer:  07722
Direktlänk: /bild/00007722/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd mot nordost i riktning mot Skorped i backen vid banvaktstugan Lännäs. 9 år
ID-nummer:  07721
Direktlänk: /bild/00007721/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den mindre bron vid Gårdberget sedd från söder. 9 år
ID-nummer:  07720
Direktlänk: /bild/00007720/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd i rikning mot Holmån från bron. 9 år
ID-nummer:  07719
Direktlänk: /bild/00007719/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd i riktning mot Skorped från den mindre bron vid Gårdberget. 9 år
ID-nummer:  07718
Direktlänk: /bild/00007718/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den mindre bron över spåret i höjd med Gårdberget sedd från nordväst. 9 år
ID-nummer:  07717
Direktlänk: /bild/00007717/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd från väster vid Dalsbäckens dalgång mellan Gårdberget och landsvägsbron något längre österut. 9 år
ID-nummer:  07716
Direktlänk: /bild/00007716/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från vägen mot Bureåborg där järnvägen går genom det kuperade landskapet vid Lännäs. Till vänster syns Gårdberget som järnvägen passerar omedelbart norr om. 9 år
ID-nummer:  07714
Direktlänk: /bild/00007714/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Landsvägsbron över järnvägen sedd från söder. 9 år
ID-nummer:  07715
Direktlänk: /bild/00007715/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från landsvägsbron i riktning mot Skorped, mitt i bild syns Stationsberget som ligger alldeles intill stationssamhället. 9 år
ID-nummer:  07713
Direktlänk: /bild/00007713/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Landsvägsbron för vägen från Bureåborg sedd från nordväst. 9 år
ID-nummer:  07712
Direktlänk: /bild/00007712/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvan övergår sedan till en raklinje över åkermark i norra delen av byn Lännäs innan järnvägen når fram till vägen mot Bureåborg. 9 år
ID-nummer:  07711
Direktlänk: /bild/00007711/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från en numera stängd plankorsning i första kurvan väster om bron över Önskanån. 9 år
ID-nummer:  07709
Direktlänk: /bild/00007709/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från samma plats som ovan. 9 år
ID-nummer:  07710
Direktlänk: /bild/00007710/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Önskanån strax väster om driftplatsgränsen i Skorped sedd från sydost. 9 år
ID-nummer:  07726
Direktlänk: /bild/00007726/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från östra landfästet. 9 år
ID-nummer:  07727
Direktlänk: /bild/00007727/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den västra delen av bron över Önskanån sedd med en mindre träbro över ån i förgrunden. 9 år
ID-nummer:  07728
Direktlänk: /bild/00007728/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 19 juni 2007

Vy västerut från bron för vägen mot Bureåborg. I det kuperade lanskapet ser vi till vänster Gårdberget på vars sydsluttning huvuddelen av byn Lännäs ligger. 12 år
ID-nummer:  01877
Direktlänk: /bild/00001877/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från samma bro. Lite till höger ser vi Stationsberget som ligger omedelbart norr om Skorpeds station. 12 år
ID-nummer:  01878
Direktlänk: /bild/00001878/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid infarten till Skorped söderifrån (västerifrån) passerar banan över denna bro över Önskanån, ett biflöde till Nätraån. 12 år
ID-nummer:  01879
Direktlänk: /bild/00001879/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!