Grönåsen (Gnå)

Mötesstationen Grönåsen är belägen mitt ute i skogen drygt en kilometer norr om landsvägen mellan Skorped och Selsjön. Strax söder om samma landsväg cirka 3 kilometer ostsydost om mötesstationen ligger den idag inte speciellt levande lilla byn Grönåsen bestående av någon enstaka gård. Den militärmöteslats som anlades vid kilometer 677.6, det motsvarar dagens mellansignaler i väster, fick namnet Stensjö, sannolikt efter sjön Stensjön en kilometer västsydväst om platsen. Trafikplatsen blev sedermera station, spårsystemet förlängdes österut och stationen bytte namn till sitt nuvarande.

Dagens driftplats ligger i alla fall till största delen på en 850 meter lång raklinje i nära östvästlig riktning vars mitt är horisontell men ändarna ligger i 12 promilles motlut på sydgång, driftplatsgränserna ligger i de svaga kurvor som omger raklinjen. I östra delen av bangården har tidigare en skogsbilväg korsat bangården, korsningen är idag stängd men en varningsskylt för den går ännu att finna längs vägen norr om bangården. Normalhuvudspåret är det norra av bangårdens två spår och fjärrkuren ligger på norra sidan av spåren vid platsen där den lilla stationsstugan tidigare stod. Dit finns ingen bilväg vilket troligen är orsaken till att MobiSIR-masten istället står på bangårdens södra sida där väg ansluter sydväst om teknikhuset. Ställverket är som vanligt 59:a som precis som vid övriga mötesplatser mellan Forsmo och Mellansel tillåter samtidig infart (ESIL).

Geografisk översikt
Bilder och filmer (27)

Söndag 18 juli 2010

Norra (östra) bangårdsänden i Grönåsen sedd österut.  13 år
ID-nummer:  08800
Direktlänk: /bild/00008800/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 13 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln var för tillfället föremål för arbeten.  13 år
ID-nummer:  08801
Direktlänk: /bild/00008801/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 13 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den ena växeltungan har bytts ut.  13 år
ID-nummer:  08802
Direktlänk: /bild/00008802/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 13 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skadade betongsliprar vid växeln efter urspårningen i början av juni 2010.  13 år
ID-nummer:  08803
Direktlänk: /bild/00008803/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 13 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De skadade sliprarna upplagda intill spåret.  13 år
ID-nummer:  08804
Direktlänk: /bild/00008804/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 13 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från östra änden.  13 år
ID-nummer:  08805
Direktlänk: /bild/00008805/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 13 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten mot Stormyran och Mellansel sedd från östra bangårdsänden.  13 år
ID-nummer:  08806
Direktlänk: /bild/00008806/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 13 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra bangårdsänden sedd österut vid den numera stängda plankorsningen med en skogsbilväg.  13 år
ID-nummer:  08807
Direktlänk: /bild/00008807/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 13 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i motsatt riktning från samma plats som ovan, teknikhuset skymtar mitt i bild. Här syns lutningsförhållandena inom driftplatsen tydligt.  13 år
ID-nummer:  08808
Direktlänk: /bild/00008808/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 13 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset ligger mitt på bangårdens norra sida utan anslutande bilväg, vy österut.  13 år
ID-nummer:  08809
Direktlänk: /bild/00008809/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 13 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset med ytterligare en mindre byggnad i förgrunden.  13 år
ID-nummer:  08810
Direktlänk: /bild/00008810/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 13 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset i Grönåsen är av samma lite mindre modell som i Anundsjö, välskyltat med driftplatsens namn.  13 år
ID-nummer:  08811
Direktlänk: /bild/00008811/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 13 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset i Grönåsen sett från sydost.  13 år
ID-nummer:  08812
Direktlänk: /bild/00008812/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 13 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från teknikhuset.  13 år
ID-nummer:  08813
Direktlänk: /bild/00008813/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 13 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från västra delen av bangården, teknikhuset syns mitt i bild.  13 år
ID-nummer:  08814
Direktlänk: /bild/00008814/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 13 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna vid västra (jvg-tekniskt södra) bangårdsänden, i bakgrunden till höger syns den jordkällare som finns kvar efter banvaktstugan 117 Grönåsen.  13 år
ID-nummer:  08815
Direktlänk: /bild/00008815/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 13 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra bangårdsänden och utfarten söderut.  13 år
ID-nummer:  08816
Direktlänk: /bild/00008816/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 13 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid västra bangårdsänden ligger i måttlig lutning, vy österut.  13 år
ID-nummer:  08817
Direktlänk: /bild/00008817/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 13 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från västra bangårdsänden. 1  13 år
ID-nummer:  08818
Direktlänk: /bild/00008818/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 13 november 2010
#1 Gun, 21 maj 2016, 10:20
Det här är vackert för mej! Man riktigt känner lukten från sliprarna.Och den kvava värmen, åska på gång? Och rallarrosorna...
Utfarten söderut mot Backsjön och Långsele sedd från västra bangårdsänden.  13 år
ID-nummer:  08819
Direktlänk: /bild/00008819/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 13 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 19 juni 2007

Utfarten söderut i stationens västra ände.  15 år
ID-nummer:  00858
Direktlänk: /bild/00000858/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Signalerna vid södra utfarten från bangården.  15 år
ID-nummer:  00859
Direktlänk: /bild/00000859/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsbyggnaderna i Grönåsen ligger på norra sidan av spåren mitt på bangården.  15 år
ID-nummer:  00860
Direktlänk: /bild/00000860/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dressinen stod "parkerad" i diket i stationens västra del.  15 år
ID-nummer:  00861
Direktlänk: /bild/00000861/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningsstolpar av den äldre modell som är vanliga längs stambanan.  15 år
ID-nummer:  00862
Direktlänk: /bild/00000862/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grönåsens station sedd från öster.  15 år
ID-nummer:  00863
Direktlänk: /bild/00000863/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten norrut vid stationens ostligaste växel.  15 år
ID-nummer:  00864
Direktlänk: /bild/00000864/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!