Broförråd vid Selsjön

Mittemot den gamla banförmansstugan 111F Selsjön ligger fem stora förrådsbyggnader i skogen. De byggdes andra världskriget för att hysa en nedmonterad reservbro för Forsmobron. Byggnaderna ligger uppradade längs en väg i nordväst-sydostlig riktning som ansluter till järnvägen strax söder om stugan, här låg ett stickspår som anslöt till stambanan sydost om förråden. Byggnaderna är sedan många år tömda på sitt ursprungliga innehåll och ägs idag av en bonde från trakten. Motsvarande förrådsbyggnader uppförda för den västra delen av reservbron finns intill bangården i Forsmo.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (2)

Måndag 24 augusti 2009

Förrådsbyggnaderna ligger uppradade längs en väg, möjligen banvall, i skogen, åtminstone ytterligare två byggnader skymtar bland träden bortom den närmaste.  12 år
ID-nummer:  08925
Direktlänk: /bild/00008925/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 22 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En av förrådsbyggnaderna sedd från sydväst.  12 år
ID-nummer:  08926
Direktlänk: /bild/00008926/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 22 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!