Anundsjö (Anö)

Anundsjöbygden är en mycket gammal jordbruks- och kulturbygd i Norra och Södra Anundsjöåns dalgångar. Vid sammanflödet mellan vattendragen omedelbart väster om Anundsjön uppfördes Anundsjö kyrka 1437, på platsen har man dock funnit rester av en ännu äldre kyrkobyggnad. Kyrkan kom att bli centralpunkt i samhället Bredbyn som växte upp omkring den. Bredbyn var en tid centralort i Anundsjö kommun innan den gick upp i Örnsköldsviks kommun, tätorten har idag drygt 1200 invånare. Strax öster om orten finns Polarbröds bageri, ortens största arbetsgivare.

Bredbyn är belägen på ungefär samma höjd som Mellansel, omkring 60 meter över havet. När järnvägen drogs fram söderifrån kom den fram betydligt mycket högre och drogs istället längre österut mot Mellansel. Anundsjö fick ändå en station belägen i bergssluttningen cirka tre kilometer sydost om tätorten, drygt hundra höjdmeter högre än tätorten. Stationen öppnades för allmän trafik den 15 oktober 1889 och blev då ändstation för banan. Fortsättningen mot Vännäs var då ännu inte färdig, den öppnades först nästan två år senare. Vid stationen växte ett mindre stationssamhälle upp som än idag kort och gott går under namnet Anundsjö station. Vägen från Bredbyn fortsätter söderut mot Sidensjö och passerar på bro över järnvägen strax öster om bangården.

Bangården lades i öst-västlig riktning längs bergssluttningen norr om bergen Storklocken och Lillklocken. Järnvägens byggnader placerades på norra sidan av bangården och var ganska omfattande. Stationshuset placerades vid västra delen av bangården och var av samma modell som i Skorped två stationer söderut, det fick år 1900 en lägre påbyggnad på östra gaveln. Huset revs redan i början av 1970-talet, okänt varför. Persontrafiken pågick fram till 1975, varefter det dröjde ytterligare sju år innan all verksamhet vid stationen upphörde. Öster om stationshuset något längre från spåren uppfördes ett större betjäningshus med fyra lägenheter. Huset finns kvar idag och har en tid varit till salu. Ytterligare längre österut har flera magasinsbyggnader funnits intill bangårdens norra sida. De två äldre av dessa har rivits under slutet av 2008 eller början av 2009.

I Anundsjö finns idag tre huvudspår med normalhuvudspåret i mitten. På bangårdens norra sida intill de numera rivna magasinsbyggnaderna finns ett stickspår som ansluter västerut/söderut till det norra avvikande huvudspåret. Landsvägen mellan Bredbyn och Sidensjö passerar över järnvägen på bro omedelbart öster om östra/norra bangårdsänden. Driftplatsen styrs av ett ställverk 59 och samtidig infart (ESIL) tillåts till normalhuvudspåret och det södra avvikande huvudspåret.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (41)

Måndag 24 augusti 2009

Byggnadsbeståndet norr om spåren i Anundsjö har minskat, här till vänster om stoppbocken låg den mellersta magasinsbyggnaden.  14 år
ID-nummer:  07524
Direktlänk: /bild/00007524/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 3 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även den västra magasinsbyggnaden är riven.  14 år
ID-nummer:  07525
Direktlänk: /bild/00007525/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 3 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 20 juli 2008

Utfarten norrut (österut) mot Mellansel sedd från landsvägsbron för vägen mellan Bredbyn och Sidensjö.  14 år
ID-nummer:  07494
Direktlänk: /bild/00007494/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 3 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från landsvägen i öster.  14 år
ID-nummer:  07495
Direktlänk: /bild/00007495/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 3 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från landsvägsbron.  14 år
ID-nummer:  07496
Direktlänk: /bild/00007496/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 3 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens normalhuvudspår ligger i mitten och de båda avvikande huvudspåren ligger något förskjutna i förhållande till varandra.  14 år
ID-nummer:  07497
Direktlänk: /bild/00007497/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 3 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot landsvägsbron från väster.  14 år
ID-nummer:  07498
Direktlänk: /bild/00007498/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 3 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från samma plats som ovan.  14 år
ID-nummer:  07499
Direktlänk: /bild/00007499/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 3 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från bangårdens södra sida.  14 år
ID-nummer:  07500
Direktlänk: /bild/00007500/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 3 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Magasinsbyggnaderna på bangårdens norra sida sedda från den södra.  14 år
ID-nummer:  07501
Direktlänk: /bild/00007501/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 3 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra bangårdsänden sedd från väster.  14 år
ID-nummer:  07502
Direktlänk: /bild/00007502/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 3 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den ostligaste av de tre byggnaderna på bangårdens norra sida.  14 år
ID-nummer:  07503
Direktlänk: /bild/00007503/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 3 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den mellersta byggnaden.  14 år
ID-nummer:  07504
Direktlänk: /bild/00007504/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 3 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och den västligaste magasinsbyggnaden sedd västerut.  14 år
ID-nummer:  07505
Direktlänk: /bild/00007505/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 3 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från en plats mitt på södra sidan.  14 år
ID-nummer:  07506
Direktlänk: /bild/00007506/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 3 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den mellersta byggnaden på norra sidan sedd från väster.  14 år
ID-nummer:  07507
Direktlänk: /bild/00007507/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 3 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från södra sidan, längre bort skymtar teknikhuset.  14 år
ID-nummer:  07508
Direktlänk: /bild/00007508/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 3 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den västligaste magasinsbyggnaden sedd från sydost.  14 år
ID-nummer:  07509
Direktlänk: /bild/00007509/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 3 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den mellersta magasinsbyggnaden sedd från nordväst.  14 år
ID-nummer:  07510
Direktlänk: /bild/00007510/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 3 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från norra sidan av bangården.  14 år
ID-nummer:  07511
Direktlänk: /bild/00007511/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 3 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från norra sidan, i förgrunden syns stickspåret på norra sidan av bangården.  14 år
ID-nummer:  07512
Direktlänk: /bild/00007512/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 3 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den mellersta magasinsbyggnaden sedd från väster.  14 år
ID-nummer:  07513
Direktlänk: /bild/00007513/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 3 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stickspårets anslutning västerut till det norra mötesspåret.  14 år
ID-nummer:  07514
Direktlänk: /bild/00007514/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 3 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla betjäningshuset på bangårdens norra sida sett från nordost.  14 år
ID-nummer:  07515
Direktlänk: /bild/00007515/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 3 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Betjäningshuset sett från stationshusets tidigare plats.  14 år
ID-nummer:  07516
Direktlänk: /bild/00007516/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 3 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset i Anundsjö.  14 år
ID-nummer:  07517
Direktlänk: /bild/00007517/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 3 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från teknikhuset.  14 år
ID-nummer:  07518
Direktlänk: /bild/00007518/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 3 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna vid södra (västra) bangårdsänden.  14 år
ID-nummer:  07519
Direktlänk: /bild/00007519/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 3 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från samma plats som ovan.  14 år
ID-nummer:  07520
Direktlänk: /bild/00007520/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 3 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut vid norra mötesspårets västra växel.  14 år
ID-nummer:  07521
Direktlänk: /bild/00007521/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 3 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–41
Andra bilder från platsen (1)