Vattentornet i Myrheden

Vattentornet i Myrheden stod på järnvägens sydöstra sida omkring 200 meter nordost om stationshusets gamla plats. Det stod länge helt utan fönster, öppet för väder och vind. Tornet revs den 23 november 2011, enligt uppgift inte utan besvär med att få ner de tjocka tegelväggarna.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (25)

Torsdag 24 juni 2010

Vattentornet sett från väster från andra sidan bangården.  4 år
ID-nummer:  11535
Direktlänk: /bild/00011535/
Fotodatum: den 24 juni 2010
Publicerad: den 23 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 8 juni 2008

Vattentornet sett från nordväst.  13 år
ID-nummer:  04395
Direktlänk: /bild/00004395/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 12 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattentornet sett från väster.  13 år
ID-nummer:  04396
Direktlänk: /bild/00004396/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 12 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tornet sett från norr.  13 år
ID-nummer:  04397
Direktlänk: /bild/00004397/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 12 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattentornet ligger strax norr om platsen där stationshuset låg.  13 år
ID-nummer:  04398
Direktlänk: /bild/00004398/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 12 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av tornets nedre del.  13 år
ID-nummer:  04399
Direktlänk: /bild/00004399/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 12 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av tornets övre del.  13 år
ID-nummer:  04400
Direktlänk: /bild/00004400/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 12 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ingången på tornets nordöstra sida.  13 år
ID-nummer:  04401
Direktlänk: /bild/00004401/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 12 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Diverse prylar i tornets bottenvåning.  13 år
ID-nummer:  04402
Direktlänk: /bild/00004402/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 12 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skyltar och rör i en enda röra.  13 år
ID-nummer:  04403
Direktlänk: /bild/00004403/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 12 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rör på bottenvåningen.  13 år
ID-nummer:  04404
Direktlänk: /bild/00004404/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 12 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer rör med trappan upp i tornet i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  04405
Direktlänk: /bild/00004405/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 12 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I tornet finns ett mindre mellanplan med ett litet rum (till höger utanför bild) och ett övre plan där vattentanken finns.  13 år
ID-nummer:  04406
Direktlänk: /bild/00004406/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 12 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy ner mot bottenplanet från mellanplanet.  13 år
ID-nummer:  04407
Direktlänk: /bild/00004407/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 12 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På väggen finns denna nivåmätare bestående av en graderad skala och ett lod.  13 år
ID-nummer:  04408
Direktlänk: /bild/00004408/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 12 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattentankens undersida och balkarna som tanken vilar på sedda från mellanplanet.  13 år
ID-nummer:  04409
Direktlänk: /bild/00004409/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 12 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattentanken och fönsterna ut mot järnvägen på övre planet.  13 år
ID-nummer:  04410
Direktlänk: /bild/00004410/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 12 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rör ut från tankens botten.  13 år
ID-nummer:  04411
Direktlänk: /bild/00004411/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 12 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av vattentanken.  13 år
ID-nummer:  04412
Direktlänk: /bild/00004412/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 12 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linan från tanken till nivåmätaren.  13 år
ID-nummer:  04413
Direktlänk: /bild/00004413/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 12 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En gammal strömbrytare på väggen.  13 år
ID-nummer:  04414
Direktlänk: /bild/00004414/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 12 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Årtal på väggen mellan fönsterna mot järnvägen.  13 år
ID-nummer:  04415
Direktlänk: /bild/00004415/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 12 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På sidan bort från järnvägen växer skogen nära tornet.  13 år
ID-nummer:  04416
Direktlänk: /bild/00004416/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 12 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fönstren mot spåren.  13 år
ID-nummer:  04417
Direktlänk: /bild/00004417/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 12 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt mot bangården från tornets övre plan.  13 år
ID-nummer:  04418
Direktlänk: /bild/00004418/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 12 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!