Storsund (Sts)

Storsund är en liten by som ligger naturskönt i nordvästligaste delen av Piteå kommun mellan sjöarna Gammalträsket, Kallträsket och Bastuträsket, kommungränsen passeras strax norr om norra driftplatsgränsen. Huvuddelen av byn ligger på östra sidan av järnvägen med genomfartsvägen mellan Älvsbyn och Koler som central byväg. I byns södra del ligger det som bör vara byns största arbetsplats, den stora bildemonteringsanläggningen. Längs bygatan mitt emot stationshuset finns också byns gamla hotell som uppfördes kring sekelskiftet 1900 av patron Hedkvist, ett hotell som kunde fungera som järnvägshotell.

Storsunds station är den första ursprungliga stationen söder om Älvsbyn, den anlades alltså vid banans byggande. Stationen planerades först få namnet Gammalträsk, sannolikt efter sjön nordväst om stationen. Som övriga ursprungliga stationer i trakten uppfördes här ett stationshus av Byskemodell, här utan godsmagasin. I byn finns också två banvaktsstugor. Bangården har två huvudspår och ett stickspår på västra sidan.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (71)
Bild 1–50

Fredag 22 juni 2007

Stationshuset i Storsund sett från västra sidan spåren.  14 år
ID-nummer:  01939
Direktlänk: /bild/00001939/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst.  14 år
ID-nummer:  01940
Direktlänk: /bild/00001940/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården norrut sedd från plats mitt emot stationshuset.  14 år
ID-nummer:  01941
Direktlänk: /bild/00001941/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården söderut sedd från plats mitt emot stationshuset.  14 år
ID-nummer:  01942
Direktlänk: /bild/00001942/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården söderut sedd från stationshuset.  14 år
ID-nummer:  01943
Direktlänk: /bild/00001943/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från söder.  14 år
ID-nummer:  01944
Direktlänk: /bild/00001944/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset, fasaden mot spåren sedd från söder.  14 år
ID-nummer:  01945
Direktlänk: /bild/00001945/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset, fasaden mot spåren.  14 år
ID-nummer:  01946
Direktlänk: /bild/00001946/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Namnskylt med sedvanliga uppgifter.  14 år
ID-nummer:  01947
Direktlänk: /bild/00001947/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det extra utskjutande taket som man inte ser på Byskehusen söderut längs stambanan.  14 år
ID-nummer:  01948
Direktlänk: /bild/00001948/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst.  14 år
ID-nummer:  01949
Direktlänk: /bild/00001949/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost.  14 år
ID-nummer:  01950
Direktlänk: /bild/00001950/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets östfasad bort från spåren. Lägg märke till att huset inte har någon balkong ovan för dörren och att det inte finns någon dörr på den höga tvärgående delen av huset på denna sida.  14 år
ID-nummer:  01951
Direktlänk: /bild/00001951/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset södra gavel.  14 år
ID-nummer:  01952
Direktlänk: /bild/00001952/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banverkets teknikhus/fjärrkur norr om stationshuset.  14 år
ID-nummer:  01953
Direktlänk: /bild/00001953/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthus norr om stationshuset.  14 år
ID-nummer:  01954
Direktlänk: /bild/00001954/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården norrut sedd från staationshuset.  14 år
ID-nummer:  01955
Direktlänk: /bild/00001955/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från kilometer 1075 i bangårdens nordligaste del.  14 år
ID-nummer:  01956
Direktlänk: /bild/00001956/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden ligger i en svag kurva, vy söderut.  14 år
ID-nummer:  01957
Direktlänk: /bild/00001957/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra växeln och utfarten norrut mot Järneträsk och Älvsbyn.  14 år
ID-nummer:  01958
Direktlänk: /bild/00001958/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid norra bangårdsänden passerar banan mellan sjöarna Gammelträsket och Kallträsket. Två vägar går här parallellt med banan, en mindre enskild mot Vistträsk på västra sidan och en större allmän väg mot Älvsbyn på östra sidan.  14 år
ID-nummer:  01959
Direktlänk: /bild/00001959/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (6)