Storsund (Sts)

Storsund är en liten by som ligger naturskönt i nordvästligaste delen av Piteå kommun mellan sjöarna Gammalträsket, Kallträsket och Bastuträsket, kommungränsen passeras strax norr om norra driftplatsgränsen. Huvuddelen av byn ligger på östra sidan av järnvägen med genomfartsvägen mellan Älvsbyn och Koler som central byväg. I byns södra del ligger det som bör vara byns största arbetsplats, den stora bildemonteringsanläggningen. Längs bygatan mitt emot stationshuset finns också byns gamla hotell som uppfördes kring sekelskiftet 1900 av patron Hedkvist, ett hotell som kunde fungera som järnvägshotell.

Storsunds station är den första ursprungliga stationen söder om Älvsbyn, den anlades alltså vid banans byggande. Stationen planerades först få namnet Gammalträsk, sannolikt efter sjön nordväst om stationen. Som övriga ursprungliga stationer i trakten uppfördes här ett stationshus av Byskemodell, här utan godsmagasin. I byn finns också två banvaktsstugor. Bangården har två huvudspår och ett stickspår på västra sidan.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (71)

Fredag 3 maj 2013

Nattåget 91 har gått in på avvikande spår i Storsund för att invänta möte på kvällen och rullar här sakta förbi stationshuset.  11 mån
ID-nummer:  35870
Direktlänk: /bild/00035870/
Fotodatum: den 3 maj 2013
Publicerad: den 3 maj 2023
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 17 september 2011

Stationshuset sett från bangårdens västra sida.  12 år
ID-nummer:  12187
Direktlänk: /bild/00012187/
Fotodatum: den 17 september 2011
Publicerad: den 25 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst.  12 år
ID-nummer:  12188
Direktlänk: /bild/00012188/
Fotodatum: den 17 september 2011
Publicerad: den 25 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 30 mars 2011

Stationshuset i Storsund i vårvintersol.  11 år
ID-nummer:  15013
Direktlänk: /bild/00015013/
Fotodatum: den 30 mars 2011
Publicerad: den 1 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 28 juni 2008

Bangården och stationshuset i Storsund sedda från lastkajen på banans västra sida.  15 år
ID-nummer:  04127
Direktlänk: /bild/00004127/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 7 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra delen av bangården sedd från lastkajen.  15 år
ID-nummer:  04128
Direktlänk: /bild/00004128/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 7 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst från bangårdens västra sida.  15 år
ID-nummer:  04129
Direktlänk: /bild/00004129/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 7 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt österut mot Kallträsket från bangårdens norra växel, i bild syns även landsvägen mot Älvsbyn.  15 år
ID-nummer:  04130
Direktlänk: /bild/00004130/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 7 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väster om järnvägen passerar den enskilda vägen mot Vistträsk över sundet mellan Gammalträsket och Kallträsket.  15 år
ID-nummer:  04131
Direktlänk: /bild/00004131/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 7 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägens bro över sundet mellan Gammalträsket och Kallträsket omedelbart norr om norra bangårdsänden sedd från väster.  15 år
ID-nummer:  04132
Direktlänk: /bild/00004132/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 7 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banans norra växel ligger i en kurva. Vy söderut, huvudtågspåret till vänster.  15 år
ID-nummer:  04133
Direktlänk: /bild/00004133/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 7 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kilometer 1075 vid norra bangårdsänden i Storsund, i bakgrunden vägen mot Älvsbyn.  15 år
ID-nummer:  04134
Direktlänk: /bild/00004134/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 7 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden sedd norrut.  15 år
ID-nummer:  04135
Direktlänk: /bild/00004135/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 7 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från kurvan i dess norra del, till vänster skymtar stationshuset.  15 år
ID-nummer:  04136
Direktlänk: /bild/00004136/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 7 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 7 juni 2008

Vy österut över Kallträsket från landsvägen från Älvsbyn där den och järnvägen passerar över sundet mellan Gammelträsket och Kallsträsket intill den norra bangårdsänden.  15 år
ID-nummer:  04081
Direktlänk: /bild/00004081/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 18 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset i storsund sett från nordost med fasaden in mot bygatan.  15 år
ID-nummer:  04082
Direktlänk: /bild/00004082/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 18 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset är en variant av Byskehusen där dörr saknas i den höga mittdelen på den sida som ligger bort från spåren, dessutom med tak istället för balkong över sidodörren.  15 år
ID-nummer:  04083
Direktlänk: /bild/00004083/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 18 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthuset strax nordost om stationshuset.  15 år
ID-nummer:  04084
Direktlänk: /bild/00004084/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 18 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banverkets fjärrkur norr om stationshuset med uthuset i bakgrunden.  15 år
ID-nummer:  04085
Direktlänk: /bild/00004085/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 18 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från platsen framför stationshuset.  15 år
ID-nummer:  04086
Direktlänk: /bild/00004086/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 18 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från stationshuset.  15 år
ID-nummer:  04087
Direktlänk: /bild/00004087/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 18 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Storsunds station sedd söderut.  15 år
ID-nummer:  04088
Direktlänk: /bild/00004088/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 18 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från norr, i bakgrunden skymtar det gula f.d. hotellet i Storsund.  15 år
ID-nummer:  04089
Direktlänk: /bild/00004089/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 18 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av stationshusets fasad mot spåren.  15 år
ID-nummer:  04090
Direktlänk: /bild/00004090/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 18 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Märkning vid stationshusmitt.  15 år
ID-nummer:  04091
Direktlänk: /bild/00004091/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 18 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets fasad mot spåren.  15 år
ID-nummer:  04092
Direktlänk: /bild/00004092/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 18 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Namnskylten med avstånds- och höjduppgifter.  15 år
ID-nummer:  04093
Direktlänk: /bild/00004093/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 18 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets fasad mot spåren.  15 år
ID-nummer:  04094
Direktlänk: /bild/00004094/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 18 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset, vy från sydväst.  15 år
ID-nummer:  04095
Direktlänk: /bild/00004095/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 18 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och bangården norrut.  15 år
ID-nummer:  04096
Direktlänk: /bild/00004096/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 18 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Storsunds station sedd norrut från lastkajen på västra sidan av bangården.  15 år
ID-nummer:  04097
Direktlänk: /bild/00004097/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 18 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från lastkajen.  15 år
ID-nummer:  04098
Direktlänk: /bild/00004098/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 18 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från västra sidan av bangården.  15 år
ID-nummer:  04100
Direktlänk: /bild/00004100/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 18 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från östra sidan av bangården i dess södra del.  15 år
ID-nummer:  04101
Direktlänk: /bild/00004101/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 18 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid södra bangårdsänden finns en plankorsning med den snskilda vägen mot Vistträsk och fastigheterna på västra sidan av järnvägen i Storsund.  15 år
ID-nummer:  04102
Direktlänk: /bild/00004102/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 18 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden i Storsund sedd från plankorsningen med Vistträskvägen, i bakgrunden skymtar den stora bildemonteringsanläggningen i Storsund.  15 år
ID-nummer:  04103
Direktlänk: /bild/00004103/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 18 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid södra utfarten från Storsund följer järnvägen nära sjön Bastuträskets östra strand. På östra sidan finns bilskroten som har ett vitt plank mot järnvägen.  15 år
ID-nummer:  04104
Direktlänk: /bild/00004104/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 18 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfartsblocksignalen vid södra stationsgränsen med bilskrotens vita plank i bakgrunden.  15 år
ID-nummer:  04108
Direktlänk: /bild/00004108/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 18 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan norrut mot infartssignalen, bilskroten syns till höger.  15 år
ID-nummer:  04105
Direktlänk: /bild/00004105/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 18 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra stationsgränsen ligger vid kilometer 1074  15 år
ID-nummer:  04106
Direktlänk: /bild/00004106/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 18 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Solnedgång över Bastuträsket i Storsund.  15 år
ID-nummer:  04107
Direktlänk: /bild/00004107/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 18 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 22 juni 2007

Utsikt söderut från den enda plankorsningen på linjen mellan Koler och Storsund där en mindre skogsbilväg passerar över banan. Från Koler och hit är banan relativt flack utan kraftigare lutningar och mitt på sträckan passerar banan över Lillpiteälven.  15 år
ID-nummer:  01930
Direktlänk: /bild/00001930/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dressiner finns det gott om längs banan, här verkar en vara åtminstone tillfälligt stationerad.  15 år
ID-nummer:  01931
Direktlänk: /bild/00001931/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan norrut från samma plankorsning. Längre bort i bild skymtar en orienteringstavla om hastighetssänkning. Nästa kurva inleder den kurvigare sträcka av banan söder om Storsund där man tappar större delen av de 60 meter som skiljer i höjdled mellan Koler och Storsund.  15 år
ID-nummer:  01932
Direktlänk: /bild/00001932/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden i Storsund.  15 år
ID-nummer:  01933
Direktlänk: /bild/00001933/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalen Sts 2/5 i södra änden av mötesspåret, byggnaden i bakgrunden ligger på bilskrotens område.  15 år
ID-nummer:  01934
Direktlänk: /bild/00001934/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalen Sts 1/5 vid huvudtågspårets södra ände.  15 år
ID-nummer:  01935
Direktlänk: /bild/00001935/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården norrut sedd från plankorsningen.  15 år
ID-nummer:  01936
Direktlänk: /bild/00001936/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer detaljerad vy norrut mot stationsområdet.  15 år
ID-nummer:  01937
Direktlänk: /bild/00001937/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården i Storsund, kanterna börjar växa igen med sly.  15 år
ID-nummer:  01938
Direktlänk: /bild/00001938/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 51–71
Andra bilder från platsen (7)