Storsund–Järneträsk

Linjen Storsund–Järneträsk är 7,5 kilometer lång och har ingen mellanblocksignal. Den går genom ett väl kuperat landskap, och förutom skog och berg är även Teugersjöarna ett viktigt inslag i vyerna från linjen. Som på hela sträckan från Storblåliden till Älvsbyn finns många kraftiga medlut på nordgång, men några undantag från detta finns på linjen.

Linjen börjar i norra delen av den långa högerkurvan norr om bangården i Storsund där banan passerar över sundet mellan Gammelträsket och Kallträsket. Här råder ett kraftigt motlut, men så snart banan lämnar sjöarnas närhet och genom en lite kortare vänsterkurva och stabiliserar sig io nordostlig riktning på en 800 meter lång raklinje vänder också lutningen till det mer normala kraftiga medlutet norrut. Mitt på raklinjen fanns tidigare en plankorsning med vägen mot Vistträsk, men vägen är numera omdragen via Storsund och plankorsningen är stängd.

Efter ytterligare en kortare raklinje vrider banan något mer mot norr genom en längre vänsterkurva som genast följs av en kortare högerkurva. Här närmar sig banan nu Teugersjöarna i öster samtidigt som landsvägen mot Älvsbyn lämnar banan som nu bara omges av små skogsbilvägar. I det kraftiga medlutet följer nu en halvkilometerlång raklinje och därefter en kurvserie om fem kurvor innan en 700 meter lång raklinje för banan fram till passagen över Stor-Teuger. Banan går trots kurvorna ganska stadigt i nordnordostlig riktning och i kraftigt medlut förutom i norra delen av den här sträckan.

Dagens sträckning på en omkring 700 meter lång järnvägsbank över Stor-Teuger öppnades 1974 och innebär en enda kilometerlång högerkurva över banken och in i en skärning på norra stranden fram mot den raklinje som avslutar linjen i ostnordostlig riktning vid infarten till Järneträsk. Banan ligger som lägst mitt på banken och stiger sedan svagt uppåt mot driftplatsgränsen. Den gamla linjen vars banvall ännu finns kvar vek av västerut söder om sjöpassagen och gick sedan i en tvärare kurva runt sjön längre in i viken, även denna låg dock delvis på bank över sjön. Efter att ha gått rakt österut norr om sjön strålar gammal och nu sträckning samman vid driftplatsgränsen. Omläggningen ledde till en linjeförkortning på 360 meter.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (13)

Lördag 7 juni 2008

Backen från Järneträsk station ner mot passagen över Stor-Teuger som finns bakom fotografens rygg, södra stationsgränsen i Järneträsk finns bakom kurvan.  3 år
ID-nummer:  04076
Direktlänk: /bild/00004076/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 8 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsbanken över Stor-Teuger ligger i en lång svag kurva.  3 år
ID-nummer:  04077
Direktlänk: /bild/00004077/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 8 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stambanan passerar över Stor-Teugers nordvästligaste del.  3 år
ID-nummer:  04078
Direktlänk: /bild/00004078/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 8 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En södergående stålpendel passerar över sjön. Här syns också den korta bron mitt på järnvägsbanken.  3 år
ID-nummer:  04079
Direktlänk: /bild/00004079/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 8 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma ståltåg har på väg upp i det kraftiga motlutet som inleds mitt på banken över sjön.  3 år
ID-nummer:  04080
Direktlänk: /bild/00004080/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 8 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 22 juni 2007

Järnvägsbanken över Stor-Teuger sedd från norr.  3 år
ID-nummer:  02060
Direktlänk: /bild/00002060/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 8 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnväg i svag kurva över Stor-Teuger.  3 år
ID-nummer:  02061
Direktlänk: /bild/00002061/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 8 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om sjöpassagen ligger banan i skärning en kortare sträcka innan den ansluter till gamla bansträckningen vid Järneträsk station.  3 år
ID-nummer:  02062
Direktlänk: /bild/00002062/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 8 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt från plats vid banvaktstugan ut över Stor-Teuger och järnvägsbanken över sjön.  3 år
ID-nummer:  02052
Direktlänk: /bild/00002052/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 8 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt från gamla banvallen mot den nya.  3 år
ID-nummer:  02044
Direktlänk: /bild/00002044/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 8 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mitt på banken över sjön finns en kort bro.  3 år
ID-nummer:  02045
Direktlänk: /bild/00002045/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 8 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banken över Stor-Teuger sedd från söder.  3 år
ID-nummer:  02038
Direktlänk: /bild/00002038/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 8 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt över sjön Stor-Teuger från plats vid bankens södra ände.  3 år
ID-nummer:  02039
Direktlänk: /bild/00002039/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 8 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (5)