Storblåliden (Sbi)

Driftplatsen Storblåliden ligger på den högsta punkten på banan mellan Långsele och Boden. Genom sitt läge 352 meter över havet är Storblåliden också den högst belägna stationen på hela Stambanan genom övre Norrland. Den näst högst belägna stationen är Dockmyr mellan Bräcke och Långsele beläget 350 meter över havet. Det är strax söder om Dockmyr vi finner banans högsta punkt 354 meter över havet.

Storblåliden var ursprungligen en militärmötesplats. I samband med att fjärrblockering infördes på banan uppgraderades många militärmötesplatser till stationer. Så var dock ej fallet med Storblåliden när fjärrblockering infördes på sträckan Jörn-Älvsbyn 1972. Storblåliden blev station först i juni 1976. Driftplatsen har två huvudspår och ställverket är en 59:a utrustad för samtidig infart, ESIL.

Storblåliden är belägen på de flacka högmyrarna som finns omedelbart sydost om berget Stor-Blåliden, som under vindkraftsutbyggnaden i området kommer att förses med flertalet kraftverk. Bangården ligger sydväst-nordostlig riktning och landsvägen går parallellt några hundra meter sydost om bangården. Vid båda bangårdsändarna slutar inte lutningarna upp till stationen förrän inne på bangården.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (31)

Fredag 12 juni 2015

Storblålidens driftplats utgör den högsta punkten på stambanan mellan Långsele och Boden och den horisontella bangården omges av kraftiga lutningar.  2 år
ID-nummer:  34817
Direktlänk: /bild/00034817/
Fotodatum: den 12 juni 2015
Publicerad: den 4 november 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 28 juni 2008

Fjärrkuren i Storblåliden på bangårdens sydöstra sida.  15 år
ID-nummer:  04274
Direktlänk: /bild/00004274/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 22 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården norrut från platsen framför fjärrkuren.  15 år
ID-nummer:  04275
Direktlänk: /bild/00004275/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 22 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från platsen vid fjärrkuren.  15 år
ID-nummer:  04276
Direktlänk: /bild/00004276/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 22 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningsstolpe med äldre belysningsarmatur vid sidotågspåret.  15 år
ID-nummer:  04277
Direktlänk: /bild/00004277/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 22 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalen i huvudtågspårets norra del.  15 år
ID-nummer:  04278
Direktlänk: /bild/00004278/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 22 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens norra del med de båda mellansignalerna där.  15 år
ID-nummer:  04279
Direktlänk: /bild/00004279/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 22 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Storblåliden är en s.k. ESIL-station och har därför stopplyktor närmast växeln i respektive bangårdsände, här ser vi den norra dito.  15 år
ID-nummer:  04280
Direktlänk: /bild/00004280/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 22 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln vid norra bangårdsänden.  15 år
ID-nummer:  04281
Direktlänk: /bild/00004281/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 22 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från norra växeln.  15 år
ID-nummer:  04282
Direktlänk: /bild/00004282/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 22 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningsstolpen vid norra växeln har en annan typ av äldre belysningsarmatur.  15 år
ID-nummer:  04283
Direktlänk: /bild/00004283/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 22 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot utfarten norrut.  15 år
ID-nummer:  04284
Direktlänk: /bild/00004284/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 22 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden sedd från norr.  15 år
ID-nummer:  04285
Direktlänk: /bild/00004285/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 22 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården i Storblåliden ligger delvis på myrmark. Här ser vi den mellersta delen av bangården från landsvägen sydost om järnvägen.  15 år
ID-nummer:  04286
Direktlänk: /bild/00004286/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 22 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intill södra bangårdsänden finner man resterna av banvaktstugan Storblåliden i skogen.  15 år
ID-nummer:  04287
Direktlänk: /bild/00004287/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 22 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En gammal brunn med handtextad skylt på den gamla banvaktstugetomten.  15 år
ID-nummer:  04288
Direktlänk: /bild/00004288/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 22 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fler rester i skogen vid södra bangårdsänden.  15 år
ID-nummer:  04289
Direktlänk: /bild/00004289/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 22 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från bangårdens södra växel.  15 år
ID-nummer:  04290
Direktlänk: /bild/00004290/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 22 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra växeln med den i nordväst angränsande myren i bakgrunden.  15 år
ID-nummer:  04291
Direktlänk: /bild/00004291/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 22 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden i Storblåliden.  15 år
ID-nummer:  04292
Direktlänk: /bild/00004292/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 22 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även vid södra bangårdsänden planar banan ut till horisontell först inne på bangården.  15 år
ID-nummer:  04293
Direktlänk: /bild/00004293/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 22 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot utfarten söderut mot Långträsk.  15 år
ID-nummer:  04294
Direktlänk: /bild/00004294/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 22 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 22 juni 2007

Vy söderut från en plankorsning med en skogsbilväg vid kilometer 1050 ungefär mitt mellan Långträsk och Storblåliden. Bakom kurvan passerar banan på bro över Åbyälven.  15 år
ID-nummer:  01899
Direktlänk: /bild/00001899/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På de cirka 5 kilometerna från Åbyälven till Storblåliden stiger banan drygt 25 meter upp till höjdpunkten vid stationen.  15 år
ID-nummer:  01900
Direktlänk: /bild/00001900/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infartssignalen till Storblåliden söderifrån fotograferad i närheten av gården Öberga söder om stationen.  15 år
ID-nummer:  01901
Direktlänk: /bild/00001901/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens södra del.  15 år
ID-nummer:  01902
Direktlänk: /bild/00001902/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Välskyltade "stationshus" finns det gott om i dessa trakter.  15 år
ID-nummer:  01903
Direktlänk: /bild/00001903/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En spårgående grävmaskin stod uppställd på stationen vid mitt besök.  15 år
ID-nummer:  01904
Direktlänk: /bild/00001904/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens norra del.  15 år
ID-nummer:  01905
Direktlänk: /bild/00001905/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningsstolpe av äldre modell vid stationen.  15 år
ID-nummer:  01906
Direktlänk: /bild/00001906/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–31
Andra bilder från platsen (2)